Ścieżka nawigacji

Menu nawigacji

Aktualności

Akcja zakończona przed terminem

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest zobowiązany do końca sierpnia br. przesłać informację o stanie konta ubezpieczonego osobom urodzonym po 31 grudnia 1948 r., posiadającym konto w ZUS. Podobnie jak w roku ubiegłym, tak i w tym wysyłka została zakończona przed terminem. W tym roku ostatnie listy wyszły z ZUSu jeszcze wcześniej niż rok temu, bo 18 sierpnia, dokładnie o godzinie 9.00. Wysyłka tak dużej liczby korespondencji to na rynku pocztowym rzadkość, stąd fakt, że udało się wysłać 18 694 466 listów w dwa miesiące świadczy o profesjonalnie przygotowanej logistyce przedsięwzięcia.

W tegorocznej informacji o stanie konta ubezpieczonego, która obejmuje dane na 31 grudnia 2015 r., było kilka nowości, w porównaniu z latami ubiegłymi. I tak pojawiły się dane o:

  • ogólnej wartości kwot zewidencjonowanych na koncie, na które składają się zwaloryzowane składki na ubezpieczenie emerytalne, zwaloryzowany kapitał początkowy oraz składki na ubezpieczenie emerytalne za 2015 r. w wysokości nominalnej,
  • ogólnej wartości kwot zewidencjonowanych na koncie i subkoncie łącznie (jeżeli ubezpieczony posiada subkonto),
  • hipotetycznej emeryturze obliczonej na podstawie ogólnej wartości kwot zewidencjonowanych na koncie i subkoncie łącznie.

    - Łączna liczba blisko 18,7 mln wysłanych listów nie oznacza, że nagle przybyło ubezpieczonych w ZUS. Korespondencję wysyłamy bowiem do każdego kto odprowadził w swoim życiu przynajmniej jedną składkę, choćby nawet obecnie był ubezpieczony w innym niż powszechny system ubezpieczenia społecznego lub ubezpieczony w ogóle nie był – mówi Ewa Kosowska, dyrektor departamentu ubezpieczeń i składek w centrali ZUS.

Po raz pierwszy, w ramach prowadzonej akcji informowania o stanie konta, Zakład nie wysyłał informacji do ubezpieczonych posiadających profil na Platformie Usług Elektronicznych. Dla tych 1 228 865  ubezpieczonych dane zostały udostępnione w formie elektronicznej.

 

Wojciech Andrusiewicz
Rzecznik Prasowy ZUS