Ścieżka nawigacji

Opis spraw

Opis spraw

Przygotowane dla klientów ZUS opisy spraw do załatwienia, pogrupowane tematycznie, zawierają:
- możliwe sposoby załatwienia danej sprawy (przez internet, osobiście, pocztą);
- wymagany zakres danych i wykaz dokumentów niezbędnych do jej załatwienia;
- szczegółowy opis czynności (krok po kroku, jakie musi podjąć klient w celu załatwienia danej sprawy);
- terminy, w jakich sprawa zostanie załatwiona przez ZUS;
- wskazówki co do dalszych kroków, które może podjąć klient po rozstrzygnięciu sprawy.

Opis spraw

Jak uzyskać zaświadczenie A1 o ustawodawstwie właściwym dla osoby, która normalnie wykonuje działalność na własny rachunek w dwóch lub kilku Państwach Członkowskich UE, EOG lub Szwajcarii na podstawie art. 13.2 Rozporządzenia Parlamentu i Rady (WE) Nr 883/2004

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Przez internet

Co przygotować ?

 1. Login i hasło do swojego profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Jeśli nie masz profilu na  PUE ZUS, załatw sprawę osobiście w naszej placówce, listownie albo zarejestruj profil na PUE.

Możesz wybrać jeden ze sposobów rejestracji i potwierdzenia profilu:

• Zarejestruj profil na stronie www.zus.pl – wypełnij formularz elektroniczny (podaj imię i nazwisko, PESEL, adres e-mail albo numer telefonu). Musisz też ustalić hasło. Potwierdź swoją tożsamość w dowolnej naszej placówce lub podczas e-wizyty (sprawdź, jak się umówić na: www.zus.pl/e-wizyta). Masz na to 7 dni od rejestracji. Nasz pracownik poprosi Cię o pokazanie dokumentu tożsamości i na jego podstawie potwierdzi autentyczność danych, które wprowadziłeś.

• Wejdź na stronę www.zus.pl, zarejestruj się i potwierdź swoją tożsamość za pomocą serwisu login.gov.pl. Możesz użyć np. profilu zaufanego lub e-dowodu. Wypełnij formularz elektroniczny, część danych uzupełni się automatycznie. Musisz też ustalić hasło.

• Wejdź na stronę www.zus.pl, zarejestruj się i potwierdź swoją tożsamość za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Wypełnij formularz elektroniczny, część danych uzupełni się automatycznie. Musisz też ustalić hasło.

• Wejdź na stronę www.zus.pl, zarejestruj się i potwierdź swoją tożsamość za pomocą bankowości elektronicznej w banku, który świadczy taką usługę wspólnie z nami (lista banków na www.zus.pl w zakładce [Baza wiedzy] > [O Platformie Usług Elektronicznych (PUE)] > [Jesteś w banku – wpadnij do ZUS!]). Wypełnij formularz elektroniczny, część danych uzupełni się automatycznie. Musisz też ustalić hasło.

 1. Kwalifikowany podpis elektroniczny  z PIN-em albo login i hasło do profilu zaufanego albo podpis osobisty (e-dowód) z czytnikiem podłączonym do komputera lub aplikacji mobilnej.
 2. Dowody, które potwierdzają, że wykonujesz działalność na własny rachunek w Polsce – gdy występujesz z kolejnym wnioskiem o wydanie zaświadczenia A1 na podstawie art. 13.2 rozporządzenia Nr 883/2004.
         

                  

Jakie są terminy ?

Wydamy zaświadczenie:

 • niezwłocznie - jeśli będziemy mieli wszystkie informacje i nie będziemy mieć żadnych wątpliwości,
 • w ciągu miesiąca od złożenia wniosku - jeśli będziemy musieli przeprowadzić postępowanie wyjaśniające,
 • w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku – jeśli sprawa jest szczególnie skomplikowana.

Jak to zrobić ?

 1. Zaloguj się do PUE ZUS.
 2. Z menu bocznego wybierz [Kreatory wniosków] a następnie [Kreator wniosku o wydanie zaświadczenia A1]. Możesz także z katalogu usług wybrać [Złożenie dokumentu US-2]. Zostaniesz przekierowany do kreatora, który poprowadzi Cię krok po kroku i podpowie, które pola musisz wypełnić.   
 3. Aby przekazać elektronicznie wniosek do ZUS kliknij [Wyślij].
 4. Zaznacz jak chcesz odebrać zaświadczenia A1. Domyślnie zaznaczona jest opcja odbioru w formie elektronicznej poprzez PUE ZUS. Możesz także wybrać odpowiedź w formie papierowej:
 • osobiście lub przez osobę upoważnioną,
 • pocztą.

5. Podpisz wniosek. Możesz skorzystać z:

 • kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
 • profilu zaufanego,
 • podpisu osobistego (e-dowodu).

Dalsze kroki

 1. Jeśli zaznaczysz, że chcesz otrzymać zaświadczenie A1 w formie elektronicznej, to gdy będzie gotowe powiadomimy Cię o tym mailem lub esemesem (sposób powiadomienia ustawiasz na PUE ZUS w menu bocznym [Ustawienia] > [Konfiguracja profilu]). Aby odebrać zaświadczenie w formie elektronicznej zaloguj się do PUE ZUS i podpisz Urzędowe Poświadczenie Doręczenia (UPD).
 2. Jeśli zaznaczysz, że chcesz otrzymać zaświadczenia A1 pocztą, czekaj na list.
 3. Jeśli zaznaczysz, że chcesz   odebrać zaświadczenie A1 osobiście lub przez osobę upoważnioną w naszej placówce, czekaj na informację od pracownika ZUS. Jeśli nie odbierzesz zaświadczenia w ciągu 14 dni od dnia, w którym je wystawiliśmy, wyślemy je pocztą.
 4. Jeśli odmówimy Ci wydania zaświadczenia A1, otrzymasz decyzję. Możesz odwołać się od tej decyzji do sądu.  

Podstawa prawna usługi

 • art. 13.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.Urz. UE L 166 z 30.04.2004 r., str. 1, z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady WE Nr 987/2009 z 16 września 2009 r. dotyczącego wykonywania rozporządzenia (WE) Nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.Urz. UE L 284 z 30.10.2009 r., str. 1, z późn. zm.).
 • art. 35 § 1-3 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm).
Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Osobiście

Co przygotować ?

 1. Wniosek, który możesz pobrać w naszej placówce lub na stronie internetowej zus.pl: Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym dla osoby, która normalnie wykonuje działalność na własny rachunek w dwóch lub w kilku Państwach Członkowskich UE na podstawie art. 13.2 Rozporządzenia Parlamentu i Rady (WE) Nr 883/2004. Wniosek możesz wypełnić na papierze lub w formie elektronicznej a następnie wydrukować. Możesz również wypełnić elektronicznie na profilu PUE ZUS formularz wniosku US-2 (usługa "Złożenie dokumentu US-2").
 2. W przypadku występowania w imieniu płatnika - wystawione przez płatnika składek imienne upoważnienie dla osoby wskazanej do złożenia wniosku i/lub odbioru wydanego zaświadczenia A1.
 3. W przypadku, gdy występujesz z kolejnym wnioskiem o wydanie zaświadczenia A1 na podstawie art. 13.2 Rozporządzenia Nr 883/2004 - dowody, które potwierdzają fakt wykonywania działalności na własny rachunek w Polsce.                   

Jakie są terminy ?

Jeśli będziemy dysponowali wszystkimi niebudzącymi wątpliwości informacjami, niezwłocznie wydamy zaświadczenie A1 o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego mającym zastosowanie do osoby uprawnionej. Jeśli w sprawie będziemy musieli przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, zaświadczenie A1 wydamy najpóźniej w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku.

Jak to zrobić ?

 1. Wypełnij wniosek.                  
 2. Na wniosku papierowym złóż dyspozycję odbioru zaświadczenia A1:
 • osobiście lub przez osobę upoważnioną
 • pocztą.

Przy składanym wniosku możesz również wskazać, dyspozycję odbioru zaświadczenia A1 w formie elektronicznej przez portal PUE ZUS, jeżeli posiadasz profil na PUE ZUS.                   

 1. Podpisany wniosek dostarcz do dowolnej naszej placówki, a jeżeli zależy Ci na czasie, przygotuj dokumenty i dostarcz je do placówki ZUS właściwej dla siedziby płatnika.                   
 2. Możesz zarezerwować termin wizyty w naszej placówce przez PUE ZUS.  

Dalsze kroki

 1. Odbierz zaświadczenie A1 osobiście lub przez osobę upoważnioną w naszej placówce. Jeśli zaświadczenie A1 nie zostanie odebrane w terminie 14 dni od dnia jego wystawienia, mimo dyspozycji osobistego odbioru, wyślemy je pocztą na Twój adres.
 2. Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru zaświadczenia A1 pocztą, oczekuj na list z ZUS.
 3. Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru zaświadczenia A1 w formie elektronicznej, o nadejściu dokumentu powiadomimy Cię mailem lub dodatkowo SMS zdefiniowanymi w profilu PUE ZUS. Sposób powiadamiania ustawisz w swoim profilu PUE ZUS (funkcjonalność Ustawienia subskrypcji dostępna w menu bocznym Ustawienia - Konfiguracja profilu). Po zalogowaniu na swoim profilu PUE ZUS podpisz Urzędowe Poświadczenie Doręczenia (UPD). Tylko wtedy uzyskasz dostęp do dokumentu elektronicznego.
 4. W przypadku odmowy wydania zaświadczenia A1 otrzymasz decyzję, od której możesz złożyć odwołanie do sądu, zgodnie z pouczeniem zawartym w decyzji.

Podstawa prawna usługi

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 166 z 30.04.2004 r., str. 1, z późn. zm.).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady WE Nr 987/2009 z 16 września 2009 r. dotyczącego wykonywania rozporządzenia (WE) Nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 284 z 30.10.2009 r., str. 1, z późn. zm.).

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) – art. 35 § 1-3.
 

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Pocztą

Co przygotować ?

 1. Wniosek, który możesz pobrać w naszej placówce lub na stronie internetowej zus.pl:Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym dla osoby która normalnie wykonuje działalność na własny rachunek w dwóch lub w kilku Państwach Członkowskich UE na podstawie art. 13.2 Rozporządzenia Parlamentu i Rady (WE) Nr 883/2004. Wniosek możesz wypełnić na papierze lub w formie elektronicznej a następnie wydrukować. Możesz również wypełnić elektronicznie na profilu PUE ZUS formularz wniosku US-2 (usługa "Złożenie dokumentu US-2").
 2. W przypadku występowania w imieniu płatnika - wystawione przez płatnika składek imienne upoważnienie dla osoby wskazanej do złożenia wniosku i/lub odbioru wydanego zaświadczenia A1.
 3. W przypadku, gdy występujesz z kolejnym wnioskiem o wydanie zaświadczenia A1 na podstawie art. 13.2 Rozporządzenia (WE) Nr 883/2004 - dowody, które potwierdzają fakt wykonywania działalności na własny rachunek w Polsce.

Jakie są terminy ?

Jeśli będziemy dysponowali wszystkimi niebudzącymi wątpliwości informacjami, niezwłocznie wydamy zaświadczenie A1 o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego mającym zastosowanie do osoby uprawnionej. Jeśli w sprawie będziemy musieli przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, zaświadczenie A1 wydamy najpóźniej w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku.

Jak to zrobić ?

 1. Wypełnij wniosek.                  
 2. Na wniosku złóż dyspozycję odbioru zaświadczenia A1:
 • osobiście lub przez osobę upoważnioną
 • pocztą.

Przy składanym wniosku możesz również wskazać, dyspozycję odbioru zaświadczenia A1 w formie elektronicznej przez portal PUE ZUS, jeżeli posiadasz profil na PUE ZUS.                   

 1. Podpisany wniosek wyślij do naszej placówki właściwej dla siedziby płatnika.                 

      

 

Dalsze kroki

 1. Odbierz zaświadczenie A1 osobiście lub przez osobę upoważnioną w naszej placówce. Jeśli zaświadczenie A1 nie zostanie odebrane w terminie 14 dni od dnia jego wystawienia, mimo dyspozycji osobistego odbioru, wyślemy je pocztą na Twój adres.
 2. Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru zaświadczenia A1 pocztą, oczekuj na list z ZUS.
 3. Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru zaświadczenia A1 w formie elektronicznej, o nadejściu dokumentu powiadomimy Cię mailem lub dodatkowo SMS zdefiniowanymi w profilu PUE ZUS. Sposób powiadamiania ustawisz w swoim profilu PUE ZUS (funkcjonalność Ustawienia subskrypcji dostępna w menu bocznym Ustawienia - Konfiguracja profilu). Po zalogowaniu na swoim profilu PUE ZUS podpisz Urzędowe Poświadczenie Doręczenia (UPD). Tylko wtedy uzyskasz dostęp do dokumentu elektronicznego.
 4. W przypadku odmowy wydania zaświadczenia A1 otrzymasz decyzję, od której możesz złożyć odwołanie do sądu, zgodnie z pouczeniem zawartym w decyzji.

Podstawa prawna usługi

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 166 z 30.04.2004 r., str. 1, z późn. zm.).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady WE Nr 987/2009 z 16 września 2009 r. dotyczącego wykonywania rozporządzenia (WE) Nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 284 z 30.10.2009 r., str. 1, z późn. zm.).

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r.poz. 1257) – art. 35 § 1-3.