Ścieżka nawigacji

Menu nawigacji

Aktualności

Klienci coraz bardziej online

Dynamiczny wzrost liczby użytkowników Platformy Usług Elektronicznych oznacza, że coraz więcej ubezpieczonych, świadczeniobiorców oraz płatników skraca drogę do ZUS-u i załatwia sprawy za pośrednictwem Internetu lub telefonu. Najliczniej reprezentowaną grupą użytkowników e-ZUS-u są płatnicy. Obecnie łączna liczba założonych przez nich kont na portalu PUE wynosi ponad 55 tys., z czego ponad 11 tys. zostało założonych od początku marca tego roku.

Największa aktywność użytkowników Platformy wiąże się ze składaniem wniosków niesformalizowanych. Od marca br. zarejestrowano niemal 200 tys. takich pism. W sumie, od momentu udostępnienia tego rozwiązania - ponad 650 tys. Użytkownicy coraz chętniej korzystają także z bezpłatnego programu e-Płatnik, w tym także z funkcji płatności online.

Własny profil na portalu PUE daje dostęp do indywidualnego konta w ZUS oraz szeregu e-usług oferowanych przez Zakład.  Tożsamość, a co za tym idzie i profil, potwierdza się za pomocą podpisu kwalifikowanego ePUAP, certyfikowanego podpisu elektronicznego lub też osobiście u pracownika terenowej jednostki organizacyjnej ZUS-u. Właśnie ta ostatnia możliwość wybierana jest najczęściej. Od początku marca tego roku aż 80 proc. profili (ponad 23 tys.) zostało potwierdzonych na salach obsługi klienta ZUS.