Ścieżka nawigacji

Menu nawigacji

Aktualności

Myślenie o niepełnosprawności musi się zmienić

- Konferencja jest wyrazem tego, że chcemy zmieniać polską rzeczywistość. Zadaniem polityków jest sprawić, aby osoby niepełnosprawne czuły się w Polsce normalnie - nie tylko w aspekcie zdrowotnym, ale też społecznym, funkcjonalnym, adaptacyjnym -  tymi słowami przywitał uczestników konferencji Władysław Kosiniak - Kamysz, Minister Pracy i Polityki Społecznej. Dodał, że konieczne jest, by Polska spełniała wszelkie europejskie standardy i dokonywała zmian systemowych w podejściu do życia osób niepełnosprawnych.

Prezes ZUS, Zbigniew Derdziuk - gospodarz i współorganizator konferencji, wskazał, że Zakład jest instytucją szczególnie zainteresowaną rozwojem nowoczesnego systemu orzekania o inwalidztwie. Zastosowanie Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF) - ujednoliconego, uniwersalnego, międzynarodowego narzędzia do opisywania stopnia niepełnosprawności przyczyni się bowiem do poprawy jakości usług świadczonych przez Zakład, a w konsekwencji do poprawy jakości życia jego klientów.

Tadeusz Sławecki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej zaznaczył, że same regulacje prawne nie wystarczą by zmienić podejście społeczeństwa do osób niepełnosprawnych. - Konieczne jest podjęcie działań zmierzających do przełamania barier w ludzkich sercach - mówił.

Wiceminister zdrowia Igor Radziewicz-Winnicki zaznaczył, że konieczne jest przebudowanie systemu klasyfikacji niepełnosprawności i reforma polskiego systemu orzecznictwa w oparciu o ICF.

Głównym celem ICF jest ustanowienie ujednoliconego, standardowego języka i jego struktury, pozwalającego na opis zdrowia i stanów związanych ze zdrowiem. ICF określa składniki zdrowia i niektóre powiązane ze zdrowiem warunki dobrostanu czyli dobrego samopoczucia (takie jak np. wykształcenie i praca). Dlatego dziedziny przedstawione w ICF można podzielić na: dziedziny dotyczące zdrowia i dziedziny związane ze zdrowiem. Dziedziny te są opisane z perspektywy ciała ludzkiego, pojedynczej osoby i społeczeństwa i umieszczone na dwóch listach: (1) "Funkcje i struktury ciała ludzkiego" i (2) "Aktywność i uczestniczenie". Jako klasyfikacja ICF w sposób usystematyzowany grupuje różne dziedziny dotyczące człowieka w powiązaniu z jego stanem zdrowia (np. określa co robi lub może robić człowiek chory na daną chorobę lub cierpiący z powodu zaburzenia zdrowia). Funkcjonowanie jest szerokim terminem obejmującym wszystkie funkcje ciała ludzkiego, aktywności jednostki i uczestniczenie człowieka w różnych sytuacjach życiowych; podobnie niepełnoprawność służy jako szeroki termin obejmujący wszelkie upośledzenia funkcjonowania, limitowanie aktywności i ograniczenia uczestniczenia. ICF wymienia także czynniki środowiskowe, które wchodzą w interakcje z wyżej wymienionymi dziedzinami. Dzięki temu użytkownik klasyfikacji może tworzyć odpowiednie dla danego przypadku profile funkcjonowania, niepełnosprawności i zdrowia w różnych dziedzinach. Pod koniec 2012 roku klasyfikacja została przetłumaczona na język polski i obecnie jest wdrażana przez organizacje wspierające osoby z niepełnosprawnością.

Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia jest dostępna na stronie:

http://www.csioz.gov.pl/src/files/klasyfikacje/ICF_Polish_.pdf