Ścieżka nawigacji

Menu nawigacji

Aktualności

Na Kongresie Polityków Społecznych o roli ZUS

Prof. Gertruda Uścińska wraz z Pawłem Jaroszkiem, członkiem zarządu ZUS ds. finansowych, byli jednymi z Prof. Gertruda Uścińska, prezez ZUS przemawia na kongresieprelegentów w sesji o zabezpieczeniu społecznym podczas XXXIV Konferencji Polityków Społecznych „Polityka Społeczna w Polsce i Europie”. Konferencja od lat organizowana jest przez Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej oraz Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk. Stanowi miejsce dyskusji ekspertów z  całego świata oraz kształtowania się koncepcji rozwoju polityki zabezpieczenia społecznego.

Prezes Gertruda Uścińska wraz z wiceprezesem Pawłem Jaroszkiem przedstawili aspekty prawne, organizacyjne i finansowe funkcjonowania systemu zabezpieczenia społecznego w Polsce, a także wyzwania stojące przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Prof. Uścińska podniosła kwestię wielości zadań jakie realizuje ZUS, głównie w kontekście zapisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. W wystąpieniu podkreśliła dużą otwartość Zakładu na współpracę z otoczeniem instytucjonalnym, ekspercko-naukowym, czy organizacji pozarządowych. Przedstawiła również zmiany jakie obecnie zachodzą w Zakładzie, których celem jest poprawa jakości świadczonych usług.