Ścieżka nawigacji

Menu nawigacji

Aktualności

Od ręki, znaczy na rękę przedsiębiorcom

Każdy przedsiębiorca, który nie ma składkowego długu wobec ZUS, ani błędów na swoim koncie płatnika oraz nie toczy się wobec niego postępowanie wyjaśniające, może liczyć na otrzymanie stosownego zaświadczenia w ciągu kwadransa. W pierwszym kwartale tego roku aż 170 tys. tego typu dokumentów zostało wydanych od ręki, czyli w ciągu góra 15 minut, blisko 23 tys. - przedsiębiorcy otrzymali na drugi dzień od złożenia wniosku. Oznacza to, że 99,5 proc. zaświadczeń zostało wydanych w ten sam lub na drugi dzień po złożeniu wniosku. Dłuższy, ustawowy termin 7 dni, został zachowany tylko w przypadku spraw wymagających wyjaśnienia.  

Skrócenie czasu oczekiwania na wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek jest istotne dla przedsiębiorców szczególnie przy startowaniu w przetargach oraz ubieganiu się o kredyt. Dlatego też ZUS już od trzech lat realizuje strategię szybkiej procedury wystawiania tego typu dokumentów. Udogodnieniem dla przedsiębiorców jest także możliwość złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia (ZUS S-72b) za pośrednictwem konta płatnika na portalu Platformy Usług Elektronicznych: pue.zus.pl. W takim przypadku zaświadczenie o niezaleganiu można odebrać osobiście w placówce ZUS lub też za pośrednictwem poczty.

Obecnie ZUS wystawia średnio około 65 tys. zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu składek miesięcznie, co oznacza ponad 3 tys. dziennie. Najwięcej wniosków składanych jest w oddziałach w Warszawie, Gdańsku i Krakowie.