Ścieżka nawigacji

Bieżące wyjaśnienie komórek merytorycznych Zakładu

Ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej - odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek

Jeśli jesteś płatnikiem składek i masz trudności w terminowym opłaceniu składek w następstwie COVID-19 możesz skorzystać z ulgi w ich opłacaniu. Możesz wnioskować o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek. Ulgi dotyczą składek na Twoje ubezpieczenia i zatrudnionych przez Ciebie osób. Nie ma znaczenia wielkość przedsiębiorstwa. Dotyczy to składek za okres od stycznia 2020 r.

Kogo dotyczy?

 • płatnika składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

Jakie musisz spełnić warunki, aby skorzystać ze wsparcia?

Aby skorzystać z ulgi musisz być płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Nie ma znaczenia od kiedy prowadzisz działalność. Nie ma też znaczenia wielkość Twojego przedsiębiorstwa.

Ulga bez opłaty prolongacyjnej dotyczy składek od stycznia 2020 r. Jeżeli wnioskujesz o ulgę za okres wcześniejszy, to gdy uzyskasz zgodę, naliczymy opłatę prolongacyjną od składek należnych do grudnia 2019 r.

Co zyskasz?

 • Dzięki uldze masz możliwość opłacenia składek do ZUS w dłuższym czasie. Jeśli złożysz wniosek przed terminem płatności składek nie ponosisz żadnych kosztów związanych z ulgą.
 • Jeśli wniosek złożysz po terminie opłacania składek naliczymy Ci odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku.
 • Nie ma żadnych ograniczeń co do wysokości składek, których dotyczy ulga. Pamiętaj jednak, że ulga dotyczy składek za okres od stycznia 2020 r.
 • Skorzystanie z ulgi nie wyklucza możliwość skorzystania z innych form wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej.

Jak złożyć wniosek?

Aby odroczyć termin płatności lub rozłożyć na raty należności z tytułu składek musisz złożyć do ZUS wniosek o ulgę:

lub

Wniosek możesz:

 • wysłać pocztą na adres jednej z naszych placówek,
 • złożyć osobiście lub przez pełnomocnika podczas spotkania z doradcą ds. ulg i umorzeń lub w biurze podawczym w każdej naszej placówce,
 • złożyć ustnie podczas rozmowy z naszym pracownikiem, który spisze z niej protokół,
 • wysłać za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE).

Jak się z Tobą skontaktujemy?

 • Jeśli będziemy mieli wątpliwości dotyczące wniosku, skontaktujemy się z Tobą e-mailem lub telefonicznie.
 • Dostaniesz od nas informację o rozstrzygnięciu na PUE ZUS lub prześlemy ją za pośrednictwem poczty.

Czy możesz się odwołać?

Jeśli nie zgadzasz się z rozstrzygnięciem ZUS, możesz złożyć wniosek do ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wystarczy, że złożysz pismo w tej sprawie do placówki ZUS. Masz na to 7 dni od dnia, w którym otrzymasz od nas odpowiedź na ten wniosek.

Gdzie otrzymasz pomoc?

W dni robocze (pn.-pt) w godzinach 7-18 pod numerem ogólnopolskiej infolinii 22 560 16 00.

Przykład
Pani Grażyna prowadzi zakład kosmetyczny. W lutym wizyty odwołało 35% klientek, a w marcu ponad 50%. Nie miała środków na opłacenie składek za styczeń, luty i marzec 2021 r. 8 kwietnia 2021 r. złożyła e-wniosek o rozłożenie na raty należności z tytułu składek za okres od stycznia 2021 r. (łącznie ze składką za marzec 2021 r.). We wniosku wskazała, że spłatę należności może rozpocząć od czerwca 2021 r. i spłacić zadłużenie w 12 ratach.

Pani Grażyna może uzyskać zgodę na układ ratalny, który obejmuje składki:

 • za styczeń i luty, do których ZUS naliczy odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku (8 kwietnia 2021 r.),
 • za marzec - złożyła wniosek przed terminem płatności, więc nie są należne odsetki za zwłokę.

Do układu ratalnego ZUS nie naliczy opłaty prolongacyjnej.

Przykład
Pan Michał jest taksówkarzem. 19 marca 2021 r. złożył e-wniosek o odroczenie terminu płatności składek za luty, marzec i kwiecień 2021 r. ZUS pozytywnie rozpatrzył wniosek i odroczył składki odpowiednio o 3 miesiące.

Do składek za luty 2021 r. ZUS naliczy odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku (19 marca 2021 r. ). Natomiast do składek za marzec i kwiecień 2021 r. ZUS nie naliczy odsetek za zwłokę, bo pan Michał złożył wniosek przed terminem płatności.

Do układu ratalnego ZUS nie naliczy opłaty prolongacyjnej.