Ścieżka nawigacji

Aktualności

ZUS przyjął pierwsze rodziny uchodźców z Ukrainy

Prezes ZUS poinformowała, że do dyspozycji wojewodów została oddana baza noclegowa ZUS, wykorzystywana przez Zakład do celów szkoleniowych. Trzy pierwsze rodziny zostały już zakwaterowane w ośrodku szkoleniowym ZUS w Osuchowie (woj. mazowieckie). Zakład otrzymał kolejnych osiem zgłoszeń.

Prezes ZUS oceniła, że fundamentalną kwestią dla poczucia bezpieczeństwa osób przyjeżdżających z Ukrainy jest zapewnienie im dostępu do rynku pracy.

„Dostęp do różnych rozwiązań prawnych i socjalnych będzie zagwarantowany na zasadzie rozwiązań, które są u nas utrwalone, sprawdzone" – powiedziała prof. Uścińska. Dodała, że chodzi m.in. o świadczenia opieki medycznej, rodzinne czy pomocy społecznej.

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg poinformowała, że uchodźcy z Ukrainy, wśród których są głównie kobiety i dzieci, będą miały dostęp do świadczeń rodzinnych w Polsce.

"Bardzo ważne jest dla nas wsparcie, stworzenie bezpieczeństwa w tym trudnym czasie wojny na Ukrainie dla tych obywateli, którzy do Polski przyjeżdżają" – podkreśliła Maląg.

"Jednym z proponowanych rozwiązań w specustawie dot. obywateli Ukrainy jest maksymalne uproszczenie dostępu do rynku pracy. Pracodawca będzie jedynie zobowiązany do powiadomienia właściwego urzędu pracy o zatrudnieniu obywatela Ukrainy" - dodał wiceszef MRiPS Stanisław Szwed.

Waloryzacja rent i emerytur

Prezes ZUS mówiła również o tegorocznej waloryzacji emerytur i rent. Jak poinformowała, świadczenie brutto zwiększy się o 7 proc.

„To oznacza także wzrost wydatków na świadczenia, za których realizację odpowiada Zakład oraz inne instytucje do poziomu 18,4 mld zł, w tym z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych o około 14,7 mld zł" – powiedziała prof. Uścińska.

Jak podkreśliła prezes ZUS, dodatkowym wsparciem dla świadczeniobiorców jest tzw. trzynastka. „Będziemy ją wypłacać bez żadnych wniosków w kwietniu, w terminach płatności emerytur i rent - dodała prof. Uścińska.

Prezes ZUS poinformowała również, że Zakład sprawnie obsługuje i realizuje świadczenia dla rodzin - Rodzinny Kapitał Opiekuńczy i świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500 plus”.