Ścieżka nawigacji

Menu nawigacji

Aktualności

ZUS z PANem, PAN z ZUSem

- Takiej współpracy dotychczas nigdy nie było. Współpracę nawiązują dwie niezwykle ważne dla Polski instytucje: jedna ze Prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS oraz prof. Jerzy Duszyński, prezes PAN podpisują porozumienie.świata nauki, druga polityki ubezpieczeń społecznych. Obie z olbrzymim potencjałem. Wierzę, że takie połączenie nauki i praktyki przyniesie wiele korzyści dla Polski - podsumowuje nawiązana współpracę prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Umowa o współpracy między Zakładem Ubezpieczeń Społecznych a Polską Akademią Nauk została podpisana w poniedziałek 5 września. Sygnowali ją prezes ZUS, prof. Gertruda Uścińska oraz prof. Jerzy Duszyński, prezes PAN. Podstawą do jej zawarcia jest potrzeba krzewienia wiedzy o ubezpieczeniach społecznych, której to wiedzy dziś brakuje. ZUS i PAN będą współdziałać na polu naukowo-badawczym. Namacalnym efektem tej współpracy będzie konkurs na najlepsze prace o charakterze naukowym, badawczym i podręcznikowym ze specjalności: polityka społeczna, rynek pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi. Obie instytucje zamierzają również organizować wspólne konferencje z zakresu polityki społecznej. Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN będzie przygotowywał analizy i ekspertyzy na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych włączy się w prace komitetu, który przygotowuje rekomendacje dla prezesa PAN w przedmiocie przyznawania Medalu im. Wacława Szuberta za wybitne osiągnięcia w zakresie nauk o pracy i polityce społecznej.