Ścieżka nawigacji

Menu nawigacji

Aktualności

ZUS ze spokojem oczekuje wyników kontroli

O prawidłowo i bezstronnie zawartej umowie świadczy fakt skutecznego i zgodnego z przepisami jej wdrożenia, niezwykle ważnego z punktu widzenia funkcjonowania sytemu ubezpieczeń społecznych w Polsce, a nie domniemane relacje personalne członków komisji przetargowej, które wg przekazanej NIK opinii prawnej nie naruszają przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.

Warto zaznaczyć, że Kompleksowy System Informatyczny ZUS działa bez zakłóceń, obsługując 15 milionów ubezpieczonych, 7,5 miliona emerytów i rencistów oraz ponad 2 miliony przedsiębiorców. Obecnie obsługiwana jest waloryzacja świadczeń, wypłata zawieszonych emerytur oraz zmiany związane z wdrożeniem ustawy ustalającej zasady wypłaty emerytur z ZUS i OFE.

KSI ZUS jest zarządzany przez pracowników ZUS, przy wsparciu zewnętrznych firm informatycznych, wyłonionych w przetargach publicznych.

Przeczytaj też:
Oświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
ZUS odpowiada TVN: pełna transparentność przetargów IT.
Fakty, których nie ma.