Bieżące wyjaśnienie komórek merytorycznych Zakładu