Ścieżka nawigacji

Analizy i raporty ZUS

Informacja o sytuacji finansowej FUS w pierwszym półroczu 2019 r.

Przychody FUS ze składek na ubezpieczenie społeczne wzrosły o 9,0% r/r, co wynikało z dobrej sytuacji na rynku pracy oraz prowadzonych przez ZUS działań uszczelniających system poboru składek. Pomimo wzrostu wydatków, spowodowanego wypłatą w maju osobom pobierającym świadczenia emerytalne i rentowe tzw. „trzynastych emerytur”, sytuacja finansowa Funduszu pozostaje pozytywna, a wskaźnik wydolności FUS utrzymuje się na wysokim poziomie. Więcej szczegółów w raporcie.

Informacja o sytuacji FUS w I półroczu 2019 r.