Ścieżka nawigacji

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

W związku z uruchomioną w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Platformą zakupową:

 • wszczynane przez ZUS zamówienia o wartości mniejszej niż kwota 130 000 zł netto oraz zapytania mające na celu rozeznanie rynku;
 • wszczynane przez ZUS postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł netto, Plany postępowań oraz ich aktualizacje, a także wstępne ogłoszenia informacyjne

są dostępne pod adresem: http://portal.smartpzp.pl/zus.

Platforma zakupowa jest dedykowanym narzędziem służącym do komunikacji elektronicznej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

Zamówienia publiczne

Tryb podstawowy

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  8 kwietnia 2021  11:09

 • Nazwa zamówienia

  Zakup i montaż dźwigu w budynku Oddziału ZUS w Tarnowie, ul. Kościuszki 32 – Cz. I
  Zakup i montaż dźwigu w budynku Inspektoratu ZUS w Bochni, ul. Kazimierza wielkiego 48 – Cz. II

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Tarnowie

 • Adres zamawiającego

  ul. Kościuszki 32
  33-100 Tarnów

 • Województwo

  małopolskie

 • Numer postępowania

  570000/271/2/2021-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Termin składania ofert

  5 maja 2021  09:00

Specyfikacja warunków zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  08 kwietnia 2021  11:14

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SWZ lub informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  21 kwietnia 2021  07:24

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  23 kwietnia 2021  12:30

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SWZ lub informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  30 kwietnia 2021  11:03

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  04 maja 2021  08:15
 • Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

  łączna kwota: 506 800,00 zł brutto (412 032,52 zł netto) w tym cz I - 294 000,00 zł brutto (tj. 239 024,39 zł netto) cz II -212 800,00 zł brutto (tj. 173 008,13 zł netto)

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  05 maja 2021  13:49

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  31 maja 2021  09:45