Ścieżka nawigacji

Słownik

Słownik Hasła na literę - C

Certyfikat kwalifikowany

Elektroniczne zaświadczenie służące do weryfikacji podpisu elektronicznego, spełniające warunki określone w ustawie, wydane przez kwalifikowany podmiot świadczący usługi certyfikacyjne.


Zobacz także