SłownikHasła na literę - F

Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP)

Państwowy fundusz celowy powołany do finansowania wypłaty emerytur pomostowych, odsetek za ich nieterminowe wypłaty, odpisu stanowiącego przychód ZUS.


Zobacz także