Ścieżka nawigacji

Słownik

Słownik Hasła na literę - N

Niepełnosprawność

Trwała lub okresowa niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub
długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodująca niezdolność do pracy.

Zobacz także