SłownikHasła na literę - O

Odpis z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Odpis na działalność ZUS, którego wysokość jest ustalana corocznie w ustawie budżetowej na podstawie planu finansowego.

Zobacz także