SłownikHasła na literę - W

Wskaźnik wysokości podstawy wymiaru emerytury i renty

Wskaźnik obliczany jako średnia arytmetyczna wyrażonych w procentach stosunków sum przyjętych przychodów za poszczególne lata do rocznych kwot przeciętnego wynagrodzenia.

 


Zobacz także