Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Zakład Pracy Chronionej Drukarnia GERGES Zbigniew Girguś, 87-100 Toruń, ul. Kalinowa 25 Archiwum Prywatne "POL-KAIZEN" Sp. z o.o., 87-800 Włocławek, ul. Żytnia 2F; tel.: 54 233-16-57 1987-2009 akta osobowo-płacowe 992700/610A/7/2010/SEKE; 992700/611/872/2018-SAK-WJ, UNP: 2018-00095948
Fundacja Rodzina Polska w Pabianicach/nul. Traugutta 51,/n95-200 Pabianice Archiwum Państwowe w Łodzi/nPlac Wolności 1,/n910415 Łódź/ntel: (48 42) 632-62-01; 632-02-02; 633=38-58/nFax: (48 42) 632-02-11/nwww.lodz.ap.gov.pl/ne-mail: kancelaria@lodz.ap.gov.pl osobowo-płacowa 992700/610A/21/2009/SEKE
Centrum Badawczo-Konstrukcyjne Elektroenergetyki Spółka z o.o. w upadłości w Łodzi, Plac Zwycięstwa 2, 90-312 Łódź poprzednia nazwa firmy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "E&L" Spółka z o.o. w Poznaniu, ul. Św. Marcina 66/72, 61-807 Poznań Archiwum Państwowe w Łodzi/Plac Woilności 1, 91-415 Łódź, tel. (48 42) 632-62-01 (02),/n(48 42) 633-38-58/nfax: (48 42) 632-02-11www.lodz.ap.gov.pl; e-mail: kacelaria@lodz.ap.gov.pl osobowo-płacowa 992700/610A/21/2009/SEke
Elisabeth-Kontrolle und Produktion Spółka z o.o./nul. Inowrocławska 12/n88-170 Pakość Pomorska Agencja Finansowa /n- Toruń Spółka z o.o./n87-100 Toruń,/nul. Ceramiczna 6E/ntel: (056) 658-83-06; (056) 658-39-73;/nfax: 056 657-29-21/ne-mail: sekretariat@paf-toruń.pl/nwww: www.paf-torun.pl akta osobowo-płacowe z lat 1999-2010 SEKE-610A-10/2005
"OMEGA" Spółka Akcyjna/nul. Lubelska 35/n10-408 Olsztyn Pomorska Agencja Finansowa /n- Toruń Spółka z o.o./n87-100 Toruń,/nul. Ceramiczna 6E/ntel: (056) 658-83-06; (056) 658-39-73;/nfax: 056 657-29-21/ne-mail: sekretariat@paf-toruń.pl/nwww: www.paf-torun.pl akta osobowo-płacowe z lat 1984-2003 SEKE-610A-10/2005
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "DROGPOL" Spółka z o.o. w upadłości/npoprzednio prowadzące działalność gospodarczą również pod innymi nazwami(m. in.: Rejon Dróg Publicznych, Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "RODRO" w Radomiu) Archiwum Państwowe w Radomiu/nul. Rynek 1,/n26-610 Radom/ntel. (0-48) 362-11-50, 340-51-00/nfax: (048) 340-51-01/nwww.radom.ap.gov.pl/nkancelaria@radom.ap.gov.pl/nposzukiwania@radom.ap.gov.pl akta osobowe z lat 1963-2010,/nlisty płac, karty wynagrodzeń z lat 1959-2010 992700/610A/5/2010/SEKE
Margo Spółka z o.o. w likwidacji, ul. Mickiewicza 3, 63-100 Śrem Archiwum Usługowe Filia TRANSPRIN-u, Spółka z o.o., 24-100 Góra Puławska, ul. Długa 34, tel./fax: (081) 880-50-04, tel: 0609 481-613 www.transprin.pl osobowo-płacowa 992700/610A/8/2004/SEKE
MAXON Spółka z o.o./nul. Płocka 5A,/n01-231 Warszawa Kompleksowe Usługi Archiwizacyjne TABULUS Spółka z o.o. Konopnica 102, 96-200 Rawa Mazowiecka tel/fax 0-46 813-12-03; tel. 0-46 813-11-95 (96) www.tabulus.com.pl; e-mail: biuro@tabulus.com.pl osobowo-płacowa 992700/610A/17/2005/SEKE