Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
IME Serwis Spółka z o.o., 80-332 Gdańask, ul. Piastowska 43 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1994-2015 akta osobowe z lat 1994-2005, akta płacowe z lat 1995-2005, inna z lat 1994-2015 992700/611/748/2015-SAK; UNP: 2017-00116740, 2017-00188672
Mex-Holding Spółka z o.o., 00-542 Warszawa, ul. Mokotowska 49 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1941-2008 akta osobowe z lat 1941-2008, akta płacowe z lat 1966-2008 SEKE 610A-18/05; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
Przedsiębiorstwo Budowlane i Rewaloryzacji Zabytków MALMEX Sp. z o.o., 54-053 Wrocław, ul. Górecka 13 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1991-2006 akta osobowe z lat 1991-2006, akta płacowe z lat 1994-2006 SEKE 610A-18/05; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
Auto - Salon S.A., ul. Ogólna 9, 01-702 Warszawa Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 akta osobowe z lat 1997-1999 SEKE 610A-18/05; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
Auto - Salon s.c. Sławomir Borsuk, Marek Ratajczak, ul. Ogólna 9, 01-702 Warszawa Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1990-1999 akta osobowe z lat 1991-1999, akta płacowe z lat 1990-1999 SEKE 610A-18/05; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
Koala International S.C. M. Ratajczak, S. Borsuk, 00-127 Warszawa, ul. Śliska 10 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1992-2001 akta osobowe z lat 1992-1995, akta płacowe z lat 1992-2001 SEKE 610A-18/05; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
"Euro Down" s.c. J. i St. Woźniak w upadłości/n62-510 Konin,/nul. Jana Pawła II 105 TDR sp. z o.o./nARCHIWUM/nul. Wojska Polskiego 15c,/n62-500 Konin/ntel/fax: (063) 243-88-81 osobowo-płacowa 992700/610A/1/2010
MERA-ZSM Zakłady Systemów Minikomputerowych, ul. Łopuszańska 117/123, 02-232 Warszawa Kompleksowe Usługi Archiwizacyjne TABULUS Sp. z o.o., Konopnica 102, 96-200 Rawa Mazowiecka tel/fax 0-46 813-12-03; tel. 0-46 813-11-95 (96), www.tabulus.com.pl; e-mail: biuro@tabulus.com.pl osobowo-płacowe 992700/610A/17/2005/SEKE