Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Centrum Informatyki ZETO-ZOWAR S.A. w likwidacji, 00-608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1965-2006 dokumentacja osobowa z lat 1965-2006, dokumentacja płacowa z lat 1974-2006 SEKE 610A-18/05; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
Polmozbyt Koszalin Holding S.A. w likwidacji, 75-137 Koszalin, ul. Szczecińska 52 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1949-2000 dokumentacja osobowa z lat 1949-2000, dokumentacja płacowa z lat 1975-2000 SEKE 610A-18/05; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
INVENT-PRIMA Przedsiębiorstwo Budownictwa i Instalacji Przemysłowych, Łódź, ul. Żwirki Franciszka 17 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1988-2001 dokumentacja osobowa z lat 1988-2001, dokumentacja płacowa z lat 1990-2001 SEKE 610A-18/05; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
Kot Stanisław Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KOTBIS Tabulus, 96-200 Rawa Mazowiecka, Konopnica 102, tel./fax 0 46 813 12 03, tel. 0 46 813 11 95(96), www.tabulus.com.pl, e-mail: biuro@tabulus.com.pl dokumentacja osobowo - płacowa SEKe 610A-17/05
Pabia S.A., 95-200 Pabianice, ul. Warszawska 44/50 Tabulus, 96-200 Rawa Mazowiecka, Konopnica 102, tel./fax 0 46 813 12 03, tel. 0 46 813 11 95(96), www.tabulus.com.pl, e-mail: biuro@tabulus.com.pl dokumentacja osobowo - płacowa SEKe 610A-17/05
Elektromontaż - Kielce S.A., 25-950 Kielce, ul. Hauke-Bosaka 1 Tabulus, 96-200 Rawa Mazowiecka, Konopnica 102, tel./fax 0 46 813 12 03, tel. 0 46 813 11 95(96), www.tabulus.com.pl, e-mail: biuro@tabulus.com.pl dokumentacja osobowo - płacowa SEKe 610A-17/05
Fabryka Maszyn Rolniczych "Lechai" sp. z o.o. w Puchaczowie Emiks Składnica Akt sp. z o.o., 20-234 Lublin, ul. Mełgiewska 152,tel. 081 749 65 60, tel./fax 081 749 65 61 dokumentacja płacowa z lat 1990-1996 SEKe 610-106/03
Corporate Menagement sp. z o.o. w Warszawie Emiks Składnica Akt sp. z o.o., 20-234 Lublin, ul. Mełgiewska 152,tel. 081 749 65 60, tel./fax 081 749 65 61 dokumentacja płacowa z lat 2000-2004 SEKe 610-106/03