Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Spółdzielnia Kółek Rolniczych, 09-142 Załuski NAREW–OSTROŁĘKA Sp. z o.o. Zakład Usług Archiwalnych i Składnica Akt w Ostrołęce z siedzibą w: Ławy 81 C, 07-411 Rzekuń, tel. (29) 760-52-91, fax: (29) 760-57-34, e-mail: archiwum-narew@o2.pl dokumentacja osobowo-płacowa SEKe 610A/11/2007; 992700/611/194/2015-SAK, UNP: 2017-00314138
Spółdzielnia Usług Rolniczych i Transportowych, 07-230 Zabrodzie NAREW–OSTROŁĘKA Sp. z o.o. Zakład Usług Archiwalnych i Składnica Akt w Ostrołęce z siedzibą w: Ławy 81 C, 07-411 Rzekuń, tel. (29) 760-52-91, fax: (29) 760-57-34, e-mail: archiwum-narew@o2.pl dokumentacja osobowo-płacowa SEKe 610A/11/2007; 992700/611/194/2015-SAK, UNP: 2017-00314138
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Lapońska", 01-519 Warszawa, ul. Dymińska 9/57 NAREW–OSTROŁĘKA Sp. z o.o. Zakład Usług Archiwalnych i Składnica Akt w Ostrołęce z siedzibą w: Ławy 81 C, 07-411 Rzekuń, tel. (29) 760-52-91, fax: (29) 760-57-34, e-mail: archiwum-narew@o2.pl dokumentacja dot. działalności firmy oraz dokumentacja krótkoterminowa SEKe 610A/11/2007; 992700/611/194/2015-SAK, UNP: 2017-00314138
WIKO 2000 Sp. z o.o., 01-301 Warszawa, ul. Połczyńska 95a NAREW–OSTROŁĘKA Sp. z o.o. Zakład Usług Archiwalnych i Składnica Akt w Ostrołęce z siedzibą w: Ławy 81 C, 07-411 Rzekuń, tel. (29) 760-52-91, fax: (29) 760-57-34, e-mail: archiwum-narew@o2.pl 2000-2003 dokumentacja osobowo-płacowa SEKe 610A/11/2007; 992700/611/194/2015-SAK, UNP: 2017-00314138
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, Węgrów NAREW–OSTROŁĘKA Sp. z o.o. Zakład Usług Archiwalnych i Składnica Akt w Ostrołęce z siedzibą w: Ławy 81 C, 07-411 Rzekuń, tel. (29) 760-52-91, fax: (29) 760-57-34, e-mail: archiwum-narew@o2.pl 1982-1994 dokumentacja osobowo-płacowa z lat 1985-1994, niekompletne listy płac z lat 1982-1994 SEKe 610A/11/2007; 992700/611/194/2015-SAK, UNP: 2017-00314138
Wielkopolskie Biopaliwa Sp. z o.o. w upadłości Sława Wielkopolska 62-085 Skoki ARCHEON Składnica Akt Pracowniczych Sp. z o.o./nJanikowo k/Poznania/nUl. Ogrodnicza 13 A 62-006 Kobylnica 2003-2005 osobowo - płacowa
Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Barczewie Archiwum Państwowe w Olsztynie/n10-521 Olsztyn,/nul. Partyzantów 18,/nprzegr. poczt. 412/ntel. (0-89) 527-60-96,fax. (0-89) 535-92-72 akta osobowo-płacowe z lat 1948-2009 992700/610A/20/2009/SEKE
PBP "Inerpolbud", Wyszków Narew-Ostrołęka sp. z o.o.Zakład Usług Archwialnych i Składnica Akt , 07-410 Ostrołęka , ul. Targowa 22, tel. 29 760 52 91, fax 29 760 57 34 SEKe 610A/11/2007