Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Gliwickie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych; Błonie Gliwice Zakład Usług Archiwalnych Wiśniowiecki ul. Wyszyńskiego 12/4; 44-100 Gliwice; tel. 231 09 40 dokumentacja osobowa i płacowa SEke 610A-15/06
FAMOT - Gliwice Zakład Usług Archiwalnych Wiśniowiecki ul. Wyszyńskiego 12/4; 44-100 Gliwice; tel. 231 09 40 dokumentacja osobowa i płacowa SEke 610A-15/06
ENERGOSERVICE Sp. z o.o., Gliwice Zakład Usług Archiwalnych Wiśniowiecki ul. Wyzszyńskiego 12/4; 44-100 Gliwice; tel. 231 09 40 dokumentacja osobowa i płacowa SEke 610A-15/06
ELEKTROMET, Gliwice Zakład Usług Archiwalnych Wiśniowiecki ul. Wyzszyńskiego 12/4; 44-100 Gliwice; tel. 231 09 40 dokumentacja osobowa i płacowa SEke 610A-15/06
BUMET Sp. z o.o. ,Gliwice Zakład Usług Archiwalnych Wiśniowiecki, ul. Wyszyńskiego 12/4, 44-100 Gliwice, tel. 231 09 40 dokumentacja osobowa i płacowa SEke 610A-15/06
Bisson Sp. z o.o., Gliwice Zakład Usług Archiwalnych Wiśniowiecki, ul. Wyszyńskiego 12/4, 44-100 Gliwice; tel.231 09 40 dokumentacja osobowa i płacowa SEke 610A-12/06
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna MŁODOŚĆ, Gilowice Archiwum Delegatury Regionalnej Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy w Krakowie, ul. Skośna 16, tel. (12) 262-01-79 dokumentacja osobowo-płacowa SEke 610A-15/06; 992700/611/3101/2017-SAK, UNP: 00370418
Huta Szkła Okiennego "Ząbkowice" S.A., Dąbrowa Górnicza, ul. Armii Krajowej 12 Olkuska Agencja Rozwoju, ul. Kazimierza Wielkiego 61; 32-300 Olkusz; tel. 641 20 50 dokumentacja osobowa i płacowa SEke 610A-15/06 i 992700/6116/1/2014-SAK