Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
KZA Zielonka Sygnalizacja, Teletechnika, Automatyka S.A. w upadłości, 05-220 Zielonka, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 11 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1960-2009 osobowo-płacowa 992700/610A/26/2009/SEKE; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
Belvedere Dom Sp. z o.o., Warszawa Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1990-2005 dokumentacja osobowa i płacowa SEke 70-97/03; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
GP Polska Spółka z o.o., 02-739 Warszawa, ul. Wałbrzyska 11 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 dokumentacja osobowa i płacowa z lat 2003-2005 SEke 70-97/03; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
Sport&More Sp. z o.o. Warszawa ul. Wałbrzyska Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek. tel.: 22 724 76 05 (w godz. 9.00-14.00), 22 724 74 89 wew. 255 (w godz. 8.15.-14.15), https://warszawa.ap.gov.pl/dokumentacja-osobowa-i-placowa/udostepnianie Dokumentacja osobowa i płacowa z lat 2003-2005 SEke 70-97/03
PAGED S.A. (dawniej Centrala Handlu Zagranicznego Paged), Warszawa, ul. Mineralna Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1945-2002 dokumentacja osobowo-płacowa SEke 70-97/03; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
CD Projekt s.j. Michał Kiciński, Marcin Iwiński, Warszawa ul. Jagielońska Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek. tel.: 22 724 76 05 (w godz. 9.00-14.00), 22 724 74 89 wew. 255 (w godz. 8.15.-14.15), https://warszawa.ap.gov.pl/dokumentacja-osobowa-i-placowa/udostepnianie dokumentacja osobowa i płacowa z lat 1998-2005 SEke 70-97/03
Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Myślicach; 82-451 Stary Dzierzgoń Archiwum Państwowe w Elblągu z/s w Malborku, ul. Starościńska 1; 82-200 Malbork; tel.(055) 647 44 55; archiwum@elblag.ap.gov.pl dokumentacja płacowa i dokumentacja osobowa z lat 1972-2002 SEke 610A-25/04
Firma Handlowa "ATEX:" Sp. z o.o., ul. Pszczyńska, 43-175 Wyry Archiwum Państwowe w Katowicach, ul. Józefowska 104, 40-145 Katowice, tel. 208 78 20, , fax:204 32 96; www.katowice.ap.gov.pl dokumentacja osobowa z lat 1986-2005, dokumentacja płacowa z lat 1988-2005 SEke 610-107/03