Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
ITS Spółka z o.o., Wrocław, Plac Grunwaldzki 3 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 2000-2008 osobowa z lat 2000-2006, płacowa z lat 2002-2008, inna z lat 2000-2008 992700/611/748/2015-SAK; UNP: 2017-00026845, 2017-00188672
ABD Spółka z o.o. Huta Szkła Falenica, Głogów, ul. Bysławska 88 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1996-2003 osobowo-płacowa z lat 1996-1998, inna z lat 1996-2003 992700/611/748/2015-SAK; UNP: 2017-00026845 oraz 00188672
„KAMBUD" Przedsiębiorstwo Produkcji i Eksportu - Kamieniołomy Śląskie (1949-51); Zarząd Przemysłu Kamienia Budowlanego (1951-53); Centralny Zarząd Przemysłu Kamienia Budowlanego (1953-58); Zjednoczenie Przemysłu Kamienia Budowlanego (1958-72); Kombinat Przemysłu Kamienia Budowlanego (1972-90); Bystrzyckie Zakł. Kamienia Budowlanego w Stroniu Śląskim (późn. Strońskie ZKB); Nowotarskie Zakłady Kam. Bud. w Szaflarach k. Nowego Targu i. Wrocławskie ZKB we Wrocławiu (UWAGA: akta osobowe i kartoteki zostały przekazane do Archiwum Ministerstwa Gospodarki w WARSZAWIE Plac Trzech Krzyży 3/5) - Kraków ul. Wapienna 2 oraz ul. Morawskiego Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Delegatura w Nowym Sączu Wydział Organizacji i Kontroli Archiwum Zakładowe; ul. Jagiellońska 52, 33-300 NOWY SĄCZ, tel. 18 5402406; 18 5402337; fax. 18 4437193 dokumentacja pracownicza 992700/611/557/2017-SAK; 2017-00064009
Zakład Transportu i Usług Motoryzacyjnych - Kraków, al. Pokoju 78 Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Delegatura w Nowym Sączu Wydział Organizacji i Kontroli Archiwum Zakładowe; ul. Jagiellońska 52, 33-300 NOWY SĄCZ, tel. 18 5402406; 18 5402337; fax. 18 4437193 Dokumentacja pracownicy 992700/611/557/2017-SAK; 2017-00064009