Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
TopActive Sp. z o.o. , Warszawa ul. A.Kamińskiego 20/23 Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek. tel.: 22 724 76 05 (w godz. 9.00-14.00), 22 724 74 89 wew. 255 (w godz. 8.15.-14.15), https://warszawa.ap.gov.pl/dokumentacja-osobowa-i-placowa/udostepnianie dokumentacja płacowa i osobowa z lat 2002-2005 SEke 70-97/03
Rzeszowskie Przedsiębiorstwo/nBudowlano-Montażowe "Montares"Sp. z o.o., Rzeszów ul. Zygmuntowska Archiwum Państwowe w Rzeszowie, ul.Bożnicza 2,35-064 Rzeszów, tel. (0-17) 850 10 99; fax.853 83 04; e-mail:aprzeszow@pro.onet.pl;http:www.rzeszow.ap.gov.pl dokumentacja osobowa i płacowa z lat 1949-2004 SEke 610-24/03
Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza ; Hawłowice pow. Jarosław Regionalny Związek Spółdzielni Produkcji Rolnej-Archiwum, ul. Ks.Jałowego 6a; 35-010 Rzeszów ; tel./fax (0-17) 85 23 704, 85 23 705 dokumentacja osobowa i płacowa z lat 1952-2005 SEke 610A-1/05
Spółdzielnia Pracy Remontowo-Budowlana, ul. Jasnogórska 9; Gliwice Archiwum Państwowe w Katowicach, ul. Józefowska 104, 40-145 Katowice, tel. 208 78 20, , fax:204 32 96; www.katowice.ap.gov.pl dokumentacja osobowa z lat 1950-2003, dokumentacja płacowa z lat 1972 -2003 SEke 610-107/03
Ś.P.H.U Silesiana, Ruda Śląska ul. Oświęcimska 176 A ArchiDos S.A , ul. Niedźwiedzia 10, 41-501 Chorzów; e-mail: cda@archidos.pl; tel. 32 721 99 12, fax 32 355 68 70 dokumentacja osobowa i płacowa 992700/611/513/2017-SAK; UNP: 2017-00054755
Spółdzielnia Inwalidów "Przodownik" Zakład Pracy Chronionej; 95-070 Aleksandrów Łódzki, ul. Woj. Polskiego 12 Past Actum Sp. z o.o., ul. Zgierska 47a, 95-070 Aleksandrów Łódźki; tel. (042) 276 40 33; fax (0-42) 276 40 32; www.pastactum.pl; e-mail 1951-1998 dokumentacja osobowa z lat 1951-1998, dokumentacja płacowa z lat 1980-1998, akta organizacyjne z lat 1997-2007 992700/610A/5/2012/SAK
ALTER Centrum Handlowe, ul. Zgierska 47 a, 95-070 Aleksandrów Łódzki Archiwa Past Actum, ul. Zgierska 47a, 95-070 Aleksandrów Łódźki; tel. (042) 276 40 33; fax (0-42) 276 40 32; www.pastactum.pl;/ne-mail archiwa@pastactum.pl dokumentacja osobowa z lat 1997-2005, dokumentacja płacowa z lat 2002-2005 SEke 610A-21/05
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "WOLMOT" S.A.,/nWarszawa ul. Wolska 60; wcześniejsza nazwa Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe Motoryzacji POLMOZBYT , Warszawa ul. Stalingradzka Archiwum Usługowe Filia TRANSPRIN-u, Sp.z o.o, 21-122 Góra Puławska, ul. Długa 34, tel. (0-81) 880 51 62; tel/fax 880 50 04, kom. 609 481613 dokumentacja osobowa i płacowa z lat 1991-2003 SEke 610A-8/04