Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Zakłady Graficzne MOMAG w likwidacji - Tomaszów Mazowiecji, ul. Farbiarska 28/32 COKOM Sp. z o.o. - Łódź, ul. Matejki 9; e-mail: kancelaria@cokom.com.pl lub e-kancelaria@cokom.com.pl Dokumentacja osobowo-płacowa 1966-2016 992700/611/1274/2015-SAK; UNP: 2017-00061773
EZBUD INTERSTER Sp. z o.o. w likwidacji - Tomaszów Mazowiecki, ul. Wysoka 2/4 COKOM Sp. z o.o. - Łódź, ul. Matejki 9; e-mail: kancelaria@cokom.com.pl lub e-kancelaria@cokom.com.pl 2003-2016 Dokumentacja osobowo-płacowa z lat 2003-1016 992700/611/1274/2015-SAK; UNP: 2017-00061773
PUNKT Sp. z.o.o. w likwidacji - Łódź, ul. Niciarniana 33/39 COKOM Sp. z o.o. - Łódź, ul. Matejki 9; e-mail: kancelaria@cokom.com.pl lub e-kancelaria@cokom.com.pl 2003-2011 Dokumentacja osobowo-płacowa z lat 2003-2011 992700/611/1274/2015-SAK; UNP: 2017-00061773
Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie, - Rzeszów, ul. Mickiewicza 1 Archiwum Pabnstwowe w Rzeszowie - Rzeszów, ul. Warneńczyka 57; tel.: 17 2304808, 17 23048 18; fax: 17 2304828, e-mail: archiwum@rzeszow.ap.gov.pl Oddział w Sanoku - Sanok, ul. Sadowa 32, tel.: 13 4631999 Dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/551/2017-SAK; UNP: 2017-00061776