Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Bank BPH S.A. z siedzibą w Krakowie, Al. Pokoju 1, Kraków (bank spółdzielczy w Szczurowej i Tuchowie) Archiwum Narodowe w Krakowie, 30-960 Kraków, ul. Sienna 16, tel. (12) 422-40-94, 421-27-90; fax. (12) 421-35-44; e-mail: sekretariat@archiwum.krakow.pl; www.archiwum.krakow.pl 1952-2008 dokumentacja osobowa z lat 1952-2008, dokumentacja płacowa z lat 1980-2008 SEKe 70-140/03; 992700/611/2390/2017-SAK, UNP: 2017-00284196
Erste Finance (Warsaw) sp. z o.o., ul. Potocka 14, 01-652 Warszawa Archiwum Usługowe Filia Transprin-u, sp. z o.o., ul. Długa 34, 24-122 Góra Puławska, tel. 081 880 51 62, tel./fax 880 50 04 , tel. kom. 609 481613 dokumentacja osobowo-płacowa SEKe 610A-8/04
S-H-U Polska sp. z o.o., ul. Potocka 14, 01-652 Warszawa Archiwum Usługowe Filia Transprin-u, sp. z o.o., ul. Długa 34, 24-122 Góra Puławska, tel. 081 880 51 62, tel./fax 880 50 04 , tel. kom. 609 481613 dokumentacja osobowo-płacowa SEKe 610A-8/04
Wydawnictwo Normalizacyjne "Alfa-Wero" sp. z o.o., ul. Sienna 63, 00-820 Warszawa Archiwum Usługowe Filia Transprin-u, sp. z o.o., ul. Długa 34, 24-122 Góra Puławska, tel. 081 880 51 62, tel./fax 880 50 04 , tel. kom. 609 481613 dokumentacja osobowo-płacowa SEKe 610A-8/04
Agro-Eko-Gasolin S.A., ul. Batorego 27 lok. 29, 02-591 Warszawa Archiwum Usługowe Filia Transprin-u, sp. z o.o., ul. Długa 34, 24-122 Góra Puławska, tel. 081 880 51 62, tel./fax 880 50 04 , tel. kom. 609 481613 dokumentacja osobowo-płacowa SEKe 610A-8/04
PKBL S.A., ul. Batorego 27 lok. 29, 02-591 Warszawa Archiwum Usługowe Filia Transprin-u, sp. z o.o., ul. Długa 34, 24-122 Góra Puławska, tel. 081 880 51 62, tel./fax 880 50 04 , tel. kom. 609 481613 dokumentacja osobowo-płacowa SEKe 610A-8/04
Polskie Konsorcjum Tytoniowe S.A., ul. Batorego 27 lok. 29, 02-591 Warszawa Archiwum Usługowe Filia Transprin-u, sp. z o.o., ul. Długa 34, 24-122 Góra Puławska, tel. 081 880 51 62, tel./fax 880 50 04 , tel. kom. 609 481613 dokumentacja osobowo-płacowa SEKe 610A-8/04
Przedsiębiorstwo Zagraniczne "Eurokran" sp. z o.o., ul. Poznańska 9, 44-120 Pyskowice Gaja sp. z o.o., ul. Zebrzydowicka 117, 44-200 Rybnik dokumentacja osobowa SEKe 610A-8/07
Ceramika sp. z o.o., ul. 1 Maja 27, 56-210 Wąsosz Ośrodek Archiwizacji i Usług Ekonomicznych Audiator sp. z o.o., ul. Sikorskiego 33, 64-920 Piła, tel. 067 268 40 01, fax 067 351 78 55, www.audiator.com.pl dokumentacja osobowo-płacowa z lat 2002-2005 SEKe 70-4/03
Spółdzielczy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Zabawkarstwa, ul. Wólczańska 27, Łódź (poprzednie nazwy: Wojewódzki Związek Spółdzielni Pracy Biuro Konstrukcyjno-Techniczne, Krajowy Związek Spółdzielni Zabawkarskich Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Zabawkarskiego i Artykułów Politechnicznych, Krajowy Związek Spółdzielni Zabawkarskich Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Zabawarskiego i Artykułów Politechnicznych Krajowego Związku Spółdzielni Zabawkarskich w Kielcach) Archiwum Państwowe w Łodzi, Pl. Wolności 1, 91-415 Łódź, tel. 042 632 62 01, 632 02 02, 633 38 58, fax 042 632 02 11, www.lodz.ap.gov.pl, e-mail: nadzor@lodz.ap.gov.pl dokumentacja osobowo-płacowa SEKe 610-20/03
Eurodom sp. z o.o., ul. Niciarniana 2/6, 92-208 Łódź Archiwum Państwowe w Łodzi, Pl. Wolności 1, 91-415 Łódź, tel. 042 632 62 01, 632 02 02, 633 38 58, fax 042 632 02 11, www.lodz.ap.gov.pl, e-mail: nadzor@lodz.ap.gov.pl dokumentacja osobowo-płacowa SEKe 610-20/03
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Delta s.j. Wioletta Panek, Mirosław Borowiecki, ul. Paderewskiego 25, 41-800 Zabrze Archiwum Państwowe w Katowicach, ul. Józefowska 104, 40-145 Katowice, tel. 208 78 55, fax 208 78 05, www.katowice.ap.gov.pl dokumentacja osobowa z lat 1991-2006 SEKeBC 610-107/03
Trawers sp. z o.o., ul. Chorzowska 73A, 40-105 Katowice Archiwum Państwowe w Katowicach, ul. Józefowska 104, 40-145 Katowice, tel. 208 78 55, fax 208 78 05, www.katowice.ap.gov.pl dokumentacja osobowa z lat 1988-2005, dokumentacja płacowa z lat 1992-2005 SEKeBC 610-107/03
Łączność sp. z o.o. , ul. Rudzka 47, 44-200 Rybnik Archiwum Państwowe w Katowicach, ul. Józefowska 104, 40-145 Katowice, tel. 208 78 55, fax 208 78 05, www.katowice.ap.gov.pl dokumentacja osobowa z lat 1952-2006, dokumentacja płacowa z lat 1971-2006 SEKeBC 610-107/03
Kolejowy Klub Sportowy Ekspres Katowice, al. Roździeńskiego 1, 40-202 Katowice Archiwum Państwowe w Katowicach, ul. Józefowska 104, 40-145 Katowice, tel. 208 78 55, fax 208 78 05, www.katowice.ap.gov.pl dokumentacja osobowa z lat 2000-2006, dokumentacja płacowa z lat 1999-2005 SEKeBC 610-107/03
Warsztat Rzeźniczo-Wędliniarski Karol Sobocik w Chorzowie Archiwum Państwowe w Katowicach, ul. Józefowska 104, 40-145 Katowice, tel. 208 78 55, fax 208 78 05, www.katowice.ap.gov.pl dokumentacja osobowa z lat 1987-2008, dokumentacja płacowa z lat 1994-2008 SEKe BC 610-107/03
Kompania Handlowa Verbus S.A. , Klucze-Osada 33, 32-310 Klucze Archiwum Państwowe w Katowicach, ul. Józefowska 104, 40-145 Katowice, tel. 208 78 55, fax 208 78 05, www.katowice.ap.gov.pl dokumentacja osobowa z lat 1995-2005, dokumentacja płacowa z lat 1996-2009 SEKeBC 610-107/03 i 992700/6116/15/2012/SAK
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Wiśniewie z/s w Mławie, ul. Kościuszki 55, 06-500 Mława NAREW–OSTROŁĘKA Sp. z o.o. Zakład Usług Archiwalnych i Składnica Akt w Ostrołęce z siedzibą w: Ławy 81 C, 07-411 Rzekuń, tel. (29) 760-52-91, fax: (29) 760-57-34, e-mail: archiwum-narew@o2.pl dokumentacja osobowo-płacowa SEKe 610A-11/07; 992700/611/194/2015-SAK, UNP: 2017-00314138
Zespół Opieki Zdrowotnej , ul. Sanatoryjna 15, Kowary Składnica Akt Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "TAWIZ" Sp. z o.o.; 58-500 Jelenia Góra, ul. Karola Miarki 42 tel./Fax (75) 75-32-000; www.archiwum-tawiz.pl; e-mail: tawiz1@wp.pl - UWAGA: w sprawie miejsca przechowywania dokumentacji należy kontaktować się z likwidatorem spółki p. Markiem Radomskim – Wrocław, ul. Rogowska 44/5, tel. 603 911 993 dokumentacja osobowa z lat 1949-2003, dokumentacja płacowa z lat 1980-2003 SEKe 610A-20/04 oraz UNP nr: 2017-00148595
Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska", ul. Kolejowa 1, Piechowice Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61; www.warszawa.ap.gov.pl ; adop.udostepnianie@warszawa.ap.gov.pl dokumentacja osobowa z lat 1945-2007, dokumentacja płacowa z lat 1981-2007 992700/611/1261/2017-SAK; UNP:2018-00268024
Klark Krzysztof Lipiński, 03-934 Warszawa, ul. Kryniczna 28 m. 3 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 2002-2008 dokumentacja osobowa z lat 2002-2008, dokumentacja płacowa z lat 2002-2004 SEKE 610A-10/04; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
Korporacja Leasingowa Spółka z o.o. w likwidacji, 01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 10/16 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1997-2007 dokumentacja osobowa z lat 1997-2007, dokumentacja płacowa z lat 1997-2005 SEKE 610A-10/04; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
Spółka Wodno-Śiekowa w Piaskach z/s w Krynicy Morskiej Archiwum Państwowe w Elblągu z siedzibą w Malborku, ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork, tel. 055 647 44 55, archiwum@elblag.ap.gov.pl dokumentacja osobowa z lat 1988-2008, dokumentacja płacowa z lat 1992-2007 SEKe 610A-25/04
Transgór Zespół Warsztatów sp. z o.o., ul. Fabryczna 7, 41-400 Mysłowice Archiwum Państwowe w Katowicach – Katowice; ul. Józefowska 104; Biuro Obsługi Interesantów: tel. 32 208 78 55; fax: 32 208-78-05; e-mail: kancelaria@katowice.ap.gov.pl dokumentacja osobowa z lat 1996-2003, dokumentacja płacowa z lat 1995-2003 992700/611/271/2015-SAK; UNP: 2019-00909094
Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne JOK-90, 07-200 Wyszków, ul. Targowa 20 NAREW–OSTROŁĘKA Sp. z o.o. Zakład Usług Archiwalnych i Składnica Akt w Ostrołęce z siedzibą w: Ławy 81 C, 07-411 Rzekuń, tel. (29) 760-52-91, fax: (29) 760-57-34, e-mail: archiwum-narew@o2.pl dokumentacja osobowo-płacowa SEKe 610A-11/07; 992700/611/194/2015-SAK, UNP: 2017-00314138
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Rolmot" sp. z o.o., Past Actum sp. z o.o.,ul. Zgierska 47A, 95-070 Aleksandrów Łódzki, tel./fax 042 27640 33 dokumentacja osobowa z lat 1948-2007, dokumentacja płacowa z lat 1970-1994 SEKe 610A-21/05
Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska", Orzechowa 20, 22-170 Rejowiec Fabryczny Past Actum sp. z o.o.,ul. Zgierska 47A, 95-070 Aleksandrów Łódzki, tel./fax 042 27640 33 dokumentacja osobowa z lat 1948-2007, dokumentacja płacowa z lat 1975-2003 SEKe 610A-21/05
Trans-Con sp. z o.o., ul. Wolnego 14, 40-857 Katowice Archiwum Państwowe w Katowicach – Katowice; ul. Józefowska 104; Biuro Obsługi Interesantów: tel. 32 208 78 55; fax: 32 208-78-05; e-mail: kancelaria@katowice.ap.gov.pl dokumentacja osobowa z lat 2000-2003, dokumentacja płacowa z lat 1996-2002 992700/611/271/2015-SAK; UNP: 2019-00909094
Telefonia Regionalna Spółka z o.o., ul. Wojska Polskiego 3, 41-400 Mysłowice Archiwum Państwowe w Katowicach – Katowice; ul. Józefowska 104; Biuro Obsługi Interesantów: tel. 32 208 78 55; fax: 32 208-78-05; e-mail: kancelaria@katowice.ap.gov.pl dokumentacja osobowa z lat 1998-2002, dokumentacja płacowa z lat 1997-2002 992700/611/271/2015-SAK; UNP: 2019-00909094
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Trójka", ul. Promienna 51, 43-603 Jaworzno Archivum Novum sp. z o.o., ul. Katowicka 46, 41-400 Mysłowice, tel./fax 032 223 28 37, www.archivum-novum.pl, e-mail: archivum-novum@wp.pl brak dokumentacji osobowo-płacowej SEKe 610A-12/08
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Józef Rekus, Wielowieś(Zarząd , Giełda Samochodowa, Hotel Leśny, Autor, Prudnik, Handlowe Biuro Regionalne, Paczynka, Chłodnia) Archivum Novum sp. z o.o., ul. Katowicka 46, 41-400 Mysłowice, tel./fax 032 223 28 37, www.archivum-novum.pl, e-mail: archivum-novum@wp.pl dokumentacja osobowo-płacowa z lat 1990-2001 SEKe 610A-12/08
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Sierzchowie gm. Góra Kalwaria Centralny Związek Spółdzielczości Pracy ul.Żurawia 47 00- 680 Warszawa tel .628-06-68, 628 51 86 Akta osobowe i dokumenty płacowe od 1980 r. Suplement
Ra-Nuss sp. z o.o., ul. Opolska 93, 42-600 Tarnowskie Góry Archiwum Państwowe w Katowicach – Katowice; ul. Józefowska 104; Biuro Obsługi Interesantów: tel. 32 208 78 55; fax: 32 208-78-05; e-mail: kancelaria@katowice.ap.gov.pl dokumentacja osobowa z lat 1996-2002, dokumentacja płacowa z lat 1997-2001 992700/611/271/2015-SAK; UNP: 2019-00909094
Prewis sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 6, 42-202 Częstochowa Archivum Novum sp. z o.o., ul. Katowicka 46, 41-400 Mysłowice, tel./fax 032 223 28 37, www.archivum-novum.pl, e-mail: archivum-novum@wp.pl dokumentacja osobowa z lat 1996-2005, dokumentacja płacowa z lat 1995-2005 SEKe 610A-12/08
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "Mir-Mar", Mirosław Tokarski, ul. Łośnicka 35, 42-200 Zawiercie Archivum Novum sp. z o.o., ul. Katowicka 46, 41-400 Mysłowice, tel./fax 032 223 28 37, www.archivum-novum.pl, e-mail: archivum-novum@wp.pl dokumentacja osobowa z laty 1990-1998, dokumentacja płacowa z lat 1991-1997 SEKe 610A-12/08
Mar-Kop sp. z o.o., ul. Korfantego 95, 44-310 Radlin Archivum Novum sp. z o.o., ul. Katowicka 46, 41-400 Mysłowice, tel./fax 032 223 28 37, www.archivum-novum.pl, e-mail: archivum-novum@wp.pl dokumentacja osobowa z lat 1993-2008, dokumentacja płącowa z lat 1994-2008 SEKe 610A-12/08
Kris S.A. Kompleksowe Roboty Inżynieryjno-Sanitarne i Budowlane, ul. Mikołowska 31, 41-400 Mysłowice Archiwum Państwowe w Katowicach – Katowice; ul. Józefowska 104; Biuro Obsługi Interesantów: tel. 32 208 78 55; fax: 32 208-78-05; e-mail: kancelaria@katowice.ap.gov.pl dokumentacja osobowa z lat 2000-2004, dokumentacja płacowa z lat 1990-2004 992700/611/271/2015-SAK; UNP: 2019-00909094
Zwoltex Fabryka Wyrobów Frotowych i Kocowych S.A. w Zduńskiej Woli Archiwum Sieradzkie "Archiwista" sp. z o.o., ul. M. Reja 4, 98-200 Sieradz, tel.043 822 10 01 dokumentacja osobowo-płacowa SEKe 610A-11/08
Baxter Terpol sp. z o.o. w Warszawie Zakład w Chociwiu Archiwum Sieradzkie "Archiwista" sp. z o.o., ul. M. Reja 4, 98-200 Sieradz, tel.043 822 10 01 dokumentacja osobowo-płacowa SEKe 610A-11/08
Nat and Broker sp. z o.o. w Warszawie Archiwum Sieradzkie "Archiwista" sp. z o.o., ul. M. Reja 4, 98-200 Sieradz, tel.043 822 10 01 dokumentacja osobowo-płacowa SEKe 610A-11/08
4 Dream sp. z o.o. w Warszawie Archiwum Sieradzkie "Archiwista" sp. z o.o., ul. M. Reja 4, 98-200 Sieradz, tel.043 822 10 01 dokumentacja osobowo-płacowa SEKe 610A-11/08
Vitroceprojekt sp. z o.o. w Warszawie Archiwum Sieradzkie "Archiwista" sp. z o.o., ul. M. Reja 4, 98-200 Sieradz, tel.043 822 10 01 dokumentacja osobowo-płacowa SEKe 610A-11/08
P.P-W.Archimed sp. z o.o. w Warszawie Archiwum Sieradzkie "Archiwista" sp. z o.o., ul. M. Reja 4, 98-200 Sieradz, tel.043 822 10 01 dokumentacja osobowo-płacowa SEKe 610A-11/08
Dystrybutor sp. z o.o. w Warszawie Archiwum Sieradzkie "Archiwista" sp. z o.o., ul. M. Reja 4, 98-200 Sieradz, tel.043 822 10 01 dokumentacja osobowo-płacowa SEKe 610A-11/08
Niw sp. z o.o. w Warszawie Archiwum Sieradzkie "Archiwista" sp. z o.o., ul. M. Reja 4, 98-200 Sieradz, tel.043 822 10 01 dokumentacja osobowo-płacowa SEKe 610A-11/08
Eurotex sp. z o.o. w Wyszkowie Archiwum Sieradzkie "Archiwista" sp. z o.o., ul. M. Reja 4, 98-200 Sieradz, tel.043 822 10 01 dokumentacja osobowo-płacowa SEKe 610A-11/08
P.P.H.U. TA-BA-KA sp. z o.o. w Warszawie Archiwum Sieradzkie "Archiwista" sp. z o.o., ul. M. Reja 4, 98-200 Sieradz, tel.043 822 10 01 dokumentacja osobowo-płacowa SEKe 610A-11/08
Graf Punkt sp. z o.o. w Warszawie Archiwum Sieradzkie "Archiwista" sp. z o.o., ul. M. Reja 4, 98-200 Sieradz, tel.043 822 10 01 dokumentacja osobowo-płacowa SEKe 610A-11/08
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Wojsławicach Archiwum Sieradzkie "Archiwista" sp. z o.o., ul. M. Reja 4, 98-200 Sieradz, tel.043 822 10 01 dokumentacja osobowo-płacowa SEKe 610A-11/08
Apteka Alma-2 Zbigniew Wójciak w Bełchatowie Archiwum Sieradzkie "Archiwista" sp. z o.o., ul. M. Reja 4, 98-200 Sieradz, tel.043 822 10 01 dokumentacja osobowo-płacowa SEKe 610A-11/08
P.P.H.U. "Mitex" w Zelowie Archiwum Sieradzkie "Archiwista" sp. z o.o., ul. M. Reja 4, 98-200 Sieradz, tel.043 822 10 01 dokumentacja osobowo-płacowa SEKe 610A-11/08
P.P.H.U. "Rotor" w Hucie Dłutowskiej Archiwum Sieradzkie "Archiwista" sp. z o.o., ul. M. Reja 4, 98-200 Sieradz, tel.043 822 10 01 dokumentacja osobowo-płacowa SEKe 610A-11/08
Elbaw sp. z o.o. w Zelowie Archiwum Sieradzkie "Archiwista" sp. z o.o., ul. M. Reja 4, 98-200 Sieradz, tel.043 822 10 01 dokumentacja osobowo-płacowa SEKe 610A-11/08
Junior Smolis sp. z o.o. Wardzyń, gmina Brójce Archiwum Sieradzkie "Archiwista" sp. z o.o., ul. M. Reja 4, 98-200 Sieradz, tel.043 822 10 01 dokumentacja osobowo-płacowa SEKe 610A-11/08
Data Telecommunication Systems sp. z o.o. w Warszawie Archiwum Sieradzkie "Archiwista" sp. z o.o., ul. M. Reja 4, 98-200 Sieradz, tel.043 822 10 01 dokumentacja osobowo-płacowa SEKe 610A-11/08
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Ins-Bud" s.c. J. Sowa, B. Kosobucki, ul. Różyckiego 6A/6, 41-400 Mysłowice Archivum Novum sp. z o.o., ul. Katowicka 46, 41-400 Mysłowice, tel./fax 032 223 28 37, www.archivum-novum.pl, e-mail: archivum-novum@wp.pl dokumentacja osobowa z lat 1991-1999, dokumentacja płacowa z lat 1991-2003 SEKe 610A-12/08
Biuro Inżynierskie Energomontaż-Projekt sp. z o.o., ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów Archiwum Państwowe w Katowicach – Katowice; ul. Józefowska 104; Biuro Obsługi Interesantów: tel. 32 208 78 55; fax: 32 208-78-05; e-mail: kancelaria@katowice.ap.gov.pl dokumentacja osobowa z lat 1996-2004, dokumentacja płacowa z lat 1996-2004 992700/611/271/2015-SAK; UNP: 2019-00909094
Fundacja "Eko-System", ul. Grabowa 2, 40-172 Katowice Archiwum Państwowe w Katowicach – Katowice; ul. Józefowska 104; Biuro Obsługi Interesantów: tel. 32 208 78 55; fax: 32 208-78-05; e-mail: kancelaria@katowice.ap.gov.pl dokumentaja osobowa z lat 1996-1999, dokumentacja płacowa z lat 1995-1998 992700/611/271/2015-SAK; UNP: 2019-00909094
Budoremont sp. z o.o. , ul. Katowicka 72, 41-400 Mysłowice Archiwum Państwowe w Katowicach – Katowice; ul. Józefowska 104; Biuro Obsługi Interesantów: tel. 32 208 78 55; fax: 32 208-78-05; e-mail: kancelaria@katowice.ap.gov.pl dokumentacja osobowo 2000-2004; dokumentacja płacowa 2000-2006 992700/611/271/2015-SAK; UNP: 2019-00909094
Sportowa Spółka Akcyjna "Bobry", ul. Wrocławska 5, 41-907 Bytom Archiwum Państwowe w Katowicach – Katowice; ul. Józefowska 104; Biuro Obsługi Interesantów: tel. 32 208 78 55; fax: 32 208-78-05; e-mail: kancelaria@katowice.ap.gov.pl dokumentacja osobowa z lat 1999-2006, dokumentacja płacowa z lat 1999-2005 992700/611/271/2015-SAK; UNP: 2019-00909094