Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Pilskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego Zakład Przmysłu Drzewnego w Miałach,/n64-7735 Miały Ośrodek Archiwizacji i Usług Ekonomicznych "AUDIATOR" Sp. z o.o.; 64-920 Piła ul. Sikorskiego 33; tel. (067) 268 40 01 - składnica akt; (067) 351 78 55 - Zarząd - Sekretariat; www.audiator.com.pl dokumentacja osobowa od 1945 r., dokumentacja płacowa od 1969 r. SEke 70-4/03
Pilskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego Zakład Przemysłu Drzewnego w Kujaniu, Kujan 18 Ośrodek Archiwizacji i Usług Ekonomicznych "AUDIATOR" Sp. z o.o.; 64-920 Piła ul. Sikorskiego 33; tel. (067) 268 40 01 - składnica akt; (067) 351 78 55 - Zarząd - Sekretariat; www.audiator.com.pl akta osobowe od 1951 r.,dokumentacja płacowa od 1978 r. SEke 70-4/03
Zakład Usług Technicznych "ZUT" Sp. z o.o, Starachowice Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach - Starachowice 27-200, ul. Główna 8; tel. 41 275 30 70. osobowa od 1965 roku, płacowa od 1997 roku 992700/611/1213/2015-SAK; UNP:2017-00062950
Pilskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego Zakład Przemysłu Drzewnego w Kłębowcu;/n78- 600 Wałcz Ośrodek Archiwizacji i Usług Ekonomicznych "AUDIATOR" Sp. z o.o.; 64-920 Piła ul. Sikorskiego 33; tel. (067) 268 40 01 - składnica akt; (067) 351 78 55 - Zarząd - Sekretariat; www.audiator.com.pl dokumentacja płacowa od 1975 r., dokumentacja osobowa od 1949 SEke 70-4/03
Pilskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego Zakład Przemysłu Drzewnego w Jastrowiu, 64-915 Jastrowie Ośrodek Archiwizacji i Usług Ekonomicznych "AUDIATOR" Sp. z o.o.; 64-920 Piła ul. Sikorskiego 33; tel. (067) 268 40 01 - składnica akt; (067) 351 78 55 - Zarząd - Sekretariat; www.audiator.com.pl dokumentacja płacowa od 1973 r. , dokumentacja osobowa od 1948 r. SEke 70-4/03
Pilskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego Zakład Przemysłu Drzewnego w Gołańczy,/n62-130 Gołańcz Ośrodek Archiwizacji i Usług Ekonomicznych "AUDIATOR" Sp. z o.o.; 64-920 Piła ul. Sikorskiego 33; tel. (067) 268 40 01 - składnica akt; (067) 351 78 55 - Zarząd - Sekretariat; www.audiator.com.pl dokumentacja osobowa od 1959 r. SEke 70-4/03
"Lemco-Polska" Sp. z o.o., Wronki ul. Sierakowska 46 Ośrodek Archiwizacji i Usług Ekonomicznych "AUDIATOR" Sp. z o.o.; 64-920 Piła ul. Sikorskiego 33; tel. (067) 268 40 01 - składnica akt; (067) 351 78 55 - Zarząd - Sekretariat; www.audiator.com.pl dokumentacja osobowa i płacowa od 1996 r. SEke 70-4/03
"ELIKAM-PLUS" sp. z o.o./nPiła, ul.Korsaka Ośrodek Archiwizacji i Usług Ekonomicznych "AUDIATOR" Sp. z o.o.; 64-920 Piła ul. Sikorskiego 33; tel. (067) 268 40 01 - składnica akt; (067) 351 78 55 - Zarząd - Sekretariat; www.audiator.com.pl dokumentacja osobowa od 1998 r. SEke 70-4/03
"BUDIROL" S.A., 14-500 Braniewo ul. Żeromskiego 14 Ośrodek Archiwizacji i Usług Ekonomicznych "AUDIATOR" Sp. z o.o.; 64-920 Piła ul. Sikorskiego 33; tel. (067) 268 40 01 - składnica akt; (067) 351 78 55 - Zarząd - Sekretariat; www.audiator.com.pl dokumentacja osobowa od 1970 r., dokumentacja płacowa od 1982 r. SEke 70-4/03
Wytwórczo-Usługowa Spółdzielnia Pracy, Piotrków Trybunalski ul. Próchnika 25 Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Toruńska 4; 97-300 Piotrków Tryb.;tel./fax 649 69 71 dokumentacja osobowa i płacowa SEke 610 A - 15/04
Spółdzielnia Kółek Rolniczych/nw Kuźnicy Grabowskiej/n63 - 522 Kraszewice Archiwum Państwowe w Kaliszu, ul. Poznańska 207, 62-800 Kalisz tel.(0-62) 767-10-22, e-mail: sekretariat@kalisz.ap.gov.pl dokumentacja osobowa i płacowa z lat 1984 - 2004 SEke 610A - 14/04
TRR MODUL POLSKA Sp. z o.o. - Starachowice Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach - Starachowice 27-200, ul. Główna 8; tel. 41 275 30 70. 1997-1998 Akta osobowe i dokumentacja płacowa 992700/611/1213/2015-SAK; UNP:2017-00062950
"BIG CARTON - Szczecin" S.A.;/n72-123 Kliniska Ośrodek Archiwizacji i Usług Ekonomicznych "AUDIATOR" Sp. z o.o.; 64-920 Piła ul. Sikorskiego 33; tel. (067) 268 40 01 - składnica akt; (067) 351 78 55 - Zarząd - Sekretariat; www.audiator.com.pl dokumentacja osobowa i płacowa od roku 1996 SEke 70-4/03
"AMH - STYLE POLSKA HOINGHAUS & OLDEMEIER" Spółka z o.o., Czarnków, ul. Ogrodowa Ośrodek Archiwizacji i Usług Ekonomicznych "AUDIATOR" Sp. z o.o.; 64-920 Piła ul. Sikorskiego 33; tel. (067) 268 40 01 - składnica akt; (067) 351 78 55 - Zarząd - Sekretariat; www.audiator.com.pl dokumentacja osobowa i płacowa od roku 1992 SEke 70-4/03
"AGROPLON" - Gogolice, Warszawa Ośrodek Archiwizacji i Usług Ekonomicznych "AUDIATOR" Sp. z o.o.; 64-920 Piła ul. Sikorskiego 33; tel. (067) 268 40 01 - składnica akt; (067) 351 78 55 - Zarząd - Sekretariat; www.audiator.com.pl dokumentacja osobowa od roku 1998 SEke 70-4/04
"IZONOVA" Sp. z o.o. Biuro Organizacyjno-Handlowe/nKatowice Zakład Usług Archiwistycznych Robert Chojowski, 32-329 Bolesław k/Olkusza, Krzykawa 6-7; tel (0-32)642 47 80, 0501 439 752;/n41-250 Czeladź , ul.Wojkowicka 24 dokumentacja osobowo-płacowa z lat 1990 - 2002 SEke 610A-13/04
UNIVEX S.A. Kraków, ul.Fabryczna 20a. Zakład Usług Archiwistycznych Robert Chojowski, 32-329 Bolesław k/Olkusza, Krzykawa 6-7; tel (0-32)642 47 80, 0501 439 752;/n41-250 Czeladź , ul. Wojkowicka 24 dokumentacja osobowa i płacowa z lat 1997 - 2004 oraz szczątkowa dokumentacja /nUnivex Co i Uniwex sp. z o.o. z lat 1989 - 1998 SEke 610 A - 13/04
Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa "SAMBOR",Tczew Archiwum Państwowe w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 5, 80-958 Gdańsk, tel(0-56) 301 74 64; fax.301 83 66, www.gdańsk.ap.gov.pl dokumentacja osobowa z lat 1963 - 1997, dokumentacja płacowa z lat 1982 - 1997 SEke 610A-11/04
PKO Towarzystwa Finansowe Sp. z o.o. Gdańsk Archiwum Państwowe w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 5, 80-958 Gdańsk, tel(0-56) 301 74 64; fax.301 83 66, www.gdańsk.ap.gov.pl dokumentacja osobowo-płacowa z lat 1998 - 2003 SEke 610A-11/04
KCMB Armatura Sanitarna Techniki Grzewcze, Sławomir Moćko& Norbert Gross, Starachowice Archiwum Państwowe w Kielcach /nul.Warszawska 17, 25-512 Kielce, tel./fax (041) 344 38 20, tel.368 10 69; e- mail:kancelaria@kielce.ap.gov.pl; www.kielce.ap.gov.pl akta osobowe i listy płac z lat 1999-2003 SEke 610 - 171/03
Przedsiębiorstwo Kolportażu i Reklamy Camelot Sp. z o.o. Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek. tel.: 22 724 76 05 (w godz. 9.00-14.00), 22 724 74 89 wew. 255 (w godz. 8.15.-14.15), https://warszawa.ap.gov.pl/dokumentacja-osobowa-i-placowa/udostepnianie dokumentacja osobowa i płacowa z lat 1996 - 2002 SEke 610 A - 10/04
"TERMO-INSTAL" Jan Tocki ul.Bednarska 6, Jasło Archiwum Państwowe w Rzeszowie/n35-064 Rzeszów, ul. Bożnicza 2; tel. 850 10 99, 852 93 50, fax 853 83 04;/ne-mail aprzeszow@pro.onet.pl;/nhttp:www.rzeszow.ap.gov.pl dokumentacja osobowo-płacowa z lat 1992 - 2001 SEke 610-24/03
Media Communications Sp.z o.o./nKalisz Archiwum Państwowe w Kaliszu, ul. Poznańska 207, 62-800 Kalisz tel.(0-62) 767-10-22, e-mail: sekretariat@kalisz.ap.gov.pl dokumentacja osobowa i płacowa z lat 1998 - 2003 SEke 610-143/04
Zakłady Wytwórcze Sprzętu Rolniczego Spółdzielnia Pracy,95-015 Głowno Kompleksowe Usługi Archiwizacyjne "TABULUS" Sp. z o.o., ul. Konopnicka 102, 96-200 Rawa Mazowiecka tel./fax 0-46 813-12-03 dokumentacja osobowa i płacowa z lat 1949-2002 SEke 610A-5/04
Przedsiębiorstwo Budowy Obiektów Użyteczności Publicznej BUDOPOL-Łódź,ul. Rzgowska 100/102 Kompleksowe Usługi Archiwizacyjne "TABULUS" Sp. z o.o., ul. Konopnicka 102, 96-200 Rawa Mazowiecka tel./fax 0-46 813-12-03 dokumentacja osobowa i płacowa SEke 610A-5/04
Przedsiębiorstwo Elektryfikacji i Technicznej Obsługi Rolnictwa "ELTOR-Łódź", 95-050 Konstantynów /nul. Łódzka 27/29 Kompleksowe Usługi Archiwizacyjne "TABULUS" Sp. z o.o., ul. Konopnicka 102, 96-200 Rawa Mazowiecka tel./fax 0-46 813-12-03 dokumentacja osobowa i płacowa z lat 1957 -2003 SEke 610A-18/04
AE TREND MODE Sp. z o.o. JOINT VENTURE Lublin EMIKS Składnica Akt Sp. z o.o., 20-234 Lublin, ul. Mełgiewska 152,tel/fax 749 65 60, kom. 604 075 740 dokumentacja osobowa i płacowa z lat 1992-1993 SEke 610-106/03
Dom Inwestycyjny Banku Współpracy Europejskiej Warszawa EMIKS Składnica Akt Sp. z o.o., 20-234 Lublin, ul. Mełgiewska 152,tel/fax 749 65 60, kom. 604 075 740 dokumentacja osobowa i płacowa z lat 1998- 2002 SEke 610-106/03
STB Warszawa EMIKS Składnica Akt Spółka z o.o. 20-234 Lublin ul. Mełgiewska 152 tel.(81) 749-65-60 fax:(81) 874-96-61 e-mail: emiks@emiks.pl, www.emiks.pl dokumentacja osobowa i płacowa z lat 1996 - 1999 SEke 610-106/03 i 992700/6116/3/2013/SAK/WJ
MARBAT IMM Warszawa EMIKS Składnica Akt Sp. z o.o., 20-234 Lublin, ul. Mełgiewska 152,tel/fax 749 65 60, kom. 604 075 740 dokumentacja osobowa i płacowa z lat 1997-1998 SEke 610-106/03
K.I.R. s.c Warszawa EMIKS Składnica Akt Sp. z o.o., 20-234 Lublin, ul. Mełgiewska 152,tel/fax 749 65 60, kom. 604 075 740 dokumentacja osobowa i płacowa z lat 1996-1998 SEke 610-106/03
CTB s.c. Warszawa EMIKS Składnica Akt Sp. z o.o., 20-234 Lublin, ul. Mełgiewska 152,tel/fax 749 65 60, kom. 604 075 740 dokumentacja osobowa i /npłacowa z lat 1997-1998 SEke 610-106/03
BALMOR Usługi Ogólnobudowlane Warszawa EMIKS Składnica Akt Sp. z o.o., 20-234 Lublin, ul. Mełgiewska 152,tel/fax 749 65 60, kom. 604 075 740 akta osobowo-płacowe z lat/n1996 - 1997 SEke 610 - 106/03
Zakład Produkcyjno-Usługowo Handlowy "METALSTAR" Sp. z o.o, Starachowice Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach - Starachowice 27-200, ul. Główna 8; tel. 41 275 30 70. dokumentacja osobowo-płacowa z lat 1997 - 2002 992700/6116/40/2013/SAK/WJ/1
Pilica Produkcja Odzieży Sp. z o.o./nTomaszów Maz. Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim,/nul. Toruńska 4, 97-300 Piotrków Tryb . tel./fax 649 69 71 dokumentacja osobowa i płacowa z lat 2001- 2003 SEke 610- 156/03
Konsorcjum Eksploatacji EKSPLOINTER Sp. z o.o. Zakład w Stopce Archiwum Państwowe w Bydgoszczy, 85-009 Bydgoszcz, ul. Dworcowa 65, e-mail: dz.info@archiwum.bydgoszcz.pl; http:/www.bydgoszcz.ap.gov.pl; tel. centrala (52) 33-95-401; Dział Administracyjno gospodarczy tel. (52) 33-95-403 1991-2001 dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/2641/2016-SAK-WJ, UNP: 2016-00331566
Roman Products Sp. z o.o., Skawina, ul. Energetyków 1 ARCHUS Spółka z o.o., 40-144 Katowice, ul. Józefowska 5, tel. (32) 253-98-15, www.archus.net.pl 01.01.1997 - 31.12.2003 dokumentacja osobowa i płacowa z lat 1997 - 2003 SEke 610a- 2/04 (patrz: 992700/611/352/2015-SAK)
SUN CLUB Bnaszek Sp. z o.o, Warszawa, ul. Jubilerska 1/3 ARCHUS Spółka z o.o., 40-144 Katowice, ul. Józefowska 5, tel. (32) 253-98-15, www.archus.net.pl 29.10.1994 - 30.07.2003 dokumentacja osobowa i płacowa z lat 1994 - 2003 /n( 29.10.1994r. - 30.07.2003r.) SEke 610 A- 2/04 (patrz: 992700/611/352/2015-SAK)
Projekt Development and Industrial Service Corporation "PRODCOR" Sp. z o.o., Kraków, ul. J. Lea 210 ARCHUS Spółka z o.o., 40-144 Katowice, ul. Józefowska 5, tel. (32) 253-98-15, www.archus.net.pl 14.10.1990 - 30.04.2002 dokumentacja osobowa i płacowa z lat 1990 - 2002 SEke 610A-2/04 (patrz: 992700/611/352/2015-SAK
I-Metria S.A. Warszawa, ul. Wołowska 7. Archiwum SAP ul. Łubińska 3c, 05-532 Łubna. osobowo-płacowa. 992700/611/2359/2014/SAK WJ-1