Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Pińczowie PMA Sp. z o.o., 28-300 Jędrzejów; ul. Marii Konopnickiej 26 1955-2003 Dokumentacja osobowo-płacowa 992700-611/476/2020-SAK; 2020-00144898
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Jędrzejowie PMA Sp. z o.o., 28-300 Jędrzejów; ul. Marii Konopnickiej 26 1955-1999 Dokumentacja osobowo-płacowa - niekompletna 992700-611/476/2020-SAK; 2020-00144898
Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Prema Projekt Inwest Sp. z o.o. w Kielcach PMA Sp. z o.o., 28-300 Jędrzejów; ul. Marii Konopnickiej 26 1992-2009 Dokumentacja osobowo-płacowa 992700-611/476/2020-SAK; 2020-00144898
Spółdzielnia Produkcji Rolnej w Motkowicach z siedzibą w Jędrzejowie PMA Sp. z o.o., 28-300 Jędrzejów; ul. Marii Konopnickiej 26 1967-2000 Dokumentacja osobowo-płacowa- niekompletna 992700-611/476/2020-SAK; 2020-00144898