Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego/nKoszalin Składnica Akt Przedsiębiorstw Zlikwidowanych ZUW/nOddział Koszalin/nul. W.Andersa 34/n75-950 KOszalin/n342-82-30/n342-83-07/n/n dokumentacja osobowo - płacowa SEke 610-37/2003
Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolniczych/nKoszalin Składnica Akt Przedsiębiorstw Zlikwidowanych ZUW/nOddział Koszalin/nul. W.Andersa 34/n75-950 KOszalin/n342-82-30/n342-83-07/n/n dokumentacja osobowo - płacowa SEke 610-37/2003
Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Białogardzie z siedzibą w Pomianowie Składnica Akt Przedsiębiorstw Zlikwidowanych ZUW/nOddział Koszalin/nul. W.Andersa 34/n75-950 KOszalin/n342-82-30/n342-83-07/n/n dokumentacja osobowo - płacowa SEke 610 -37/2003
Koszalińskie Zakłady Gastronomiczne/nKoszalin PSS "PIONIER"/nul.Szczecińska 32/nKoszalin dokumentacja osobowo - płacowa SEke 610-37/2003
Rejonowe Przedsiębiorstwo Melioracyjne - Kołobrzeg Składnica Akt Przedsiębiorstw Zlikwidowanych ZUW - Oddział Koszalin, ul. W.Andersa 34, 75-950 Koszalin 342-82-30 342-83-07 dokumentacja osobowo - płacowa SEke 610-37/2003
Regionalny Związek Spółdzielni Inwalidów/nKoszalin Składnica Akt Przedsiębiorstw Zlikwidowanych ZUW/nOddział Koszalin/nul. W.Andersa 34/n75-950 KOszalin/n342-82-30/n342-83-07/n/n dokumentacja osobowo - płacowa SEke 610-37/2003
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Państwowego Przemysłu Terenowgo/nKoszalin Zofia Michalska Usługi Archiwalne/nParnowo 35/n76-039 Biesiekierz/ntel. 318 05 35 dokumentacja osobowo - płacowa SEke 610-37/2003
Instal - Fabryka Wozów/nKoszalin Zofia Michalska Usługi Archiwalne/nParnowo 35/n76-039 Biesiekierz/ntel. 318 05 35 dokumentacja osobowo - płacowa SEke 610-37/2003
Przedsiębiorstwo Transportowe Handlu Wewnętrznego - Koszalin Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe/nul.Szarych Szregów 1/n75 - 950 KOszalin/ntel.342 82 30/n342 83 07 dokumentacja osobowo - płacowa SEke 610-37/2003
Spółdzielnia Zaopatrzenia Ogrodniczego, Budownictwa i Transportu/nTrzesieka k/ Szczecina Orłowski Stanisław Zakład Usług Archiwalnych/nul.Reja 2/2 Białogard/ntel.312-42-72 dokumentacja osobowo - płacowa SEke 610-37/2003
Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska/nStargard Szczeciński Orłowski Stanisław Zakład Usług Archiwalnych/nul.Reja 2/2 Białogard/ntel.312-42-72 dokumentacja osobowo - płacowa SEke 610-37/2003
MŁODOŚĆ Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna/nWitoszyn k/Choszczna Orłowski Stanisław Zakład Usług Archiwalnych/nul.Reja 2/2 Białogard/ntel.312-42-72 dokumentacja osobowo - płacowa SEke 610-37/2003
KMC Poland sp. z o.o./nStara Łubnica Orłowski Stanisław Zakład Usług Archiwalnych/nul.Reja 2/2 Białogard/ntel.312-42-72 dokumentacja osobowo - płacowa SEke 610-37/2003
ELTOR Koszalin Miejski Ośrodek Kultury Archiwum Depozytowe/nul.Zwycięstwa 105/nKoszalin, pok. 109/n347-57-28 dokumentacja osobowo - płacowa SEke 610-37
Związek Młodzieży Polskiej/nKoszalin Archiwum Państwowe w Koszalinie/nul. M.C.Skłodowskiej 2/ntel. 342 26 22; 246 21 81 dokumentacja osobowa SEke 610-37/2003
Kompania Handlowo-Usługowa "EXBUDROL" Katowice/nul.Reymonta 24 Przechowawca Akt Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Eksportowego Budownictwa i Usług BUDROLEXPORT Sp.z o.o./nul.M.C.Skłodowsksiej 29/5/n40-950 Katowice/ntel.(032) 251-93-61;781-31-00 akta osobowo-płacowe SEke 610-79/2003
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Eksportowego Budownictwa i Usług "BUDROLEXPORT" sp. z o.o./nul.Jesionowa 9 A Katowice Przechowawca Akt Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Eksportowego Budownictwa i Usług BUDROLEXPORT Sp.z o.o./nul.M.C.Skłodowsksiej 29/5/n40-950 Katowice/ntel.(032) 251-93-61;781-31-00 akta osobowo-płacowe SEke 610-79/2003
Kółko Rolnicze, Spółdzielnia Kółek Rolniczych, Spółdzielnia Usług Rolniczych, Gminny/Powiatowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych/nz terenu częstochowskiego wg podziału administracyjnego z 1.01.1975 r. Regionalny ZRKiOR w Częstochowie/n42-200 Częstochowa ul. Szczytowa 42/ntel. (0-34) 363 41 30 dokumentacja osobowo - płacowa SEke 610-46/2003
Kółko Rolnicze, Spółdzielnia Kółek Rolniczych, Spółdzielnia Usług Rolniczych, Gminny/Powiatowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych/nz terenu ciechanowskiego wg podziału administracyjnego z 1.01.1975 r. Ciechanowski ZRKiOR /n06-400 Ciechanów ul.Niechodzka 14/ntel. (0-23) 672 54 27/nfax 672 35 39 dokumentacja osobowo - płacowa SEke 610-46/2003
Przedsiębiorstwo Turystyczne „Bieszczady” w Lesku Lesko /ostatnia nazwa Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Turystyczne „Bieszczady” w Lesku, 38 – 600 Lesko/ Podkarpacki Urząd Wojewódzki Delegatura w Krośnie ul. Bieszczadzka 1 38 – 400 Krosno dokumenty kadrowe i płacowe /niekompletne/
Kółko Rolnicze, Spółdzielnia Kółek Rolniczych, Spółdzielnia Usług Rolniczych, Gminny/Powiatowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych/nz terenu Bialskopodlaskiego wg podziału administracyjnego z 1.01.1975 r. Regionalny ZRKiOR w Chełmie/nul. Cisowa 9 /ntel/fax (0-82) 560 41 71 dokumentacja osobowo - płacowa SEke 610-46/2003
Kółko Rolnicze, Spółdzielnia Kółek Rolniczych, Spółdzielnia Usług Rolniczych, Gminny/Powiatowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych/nz terenu bydgoskiego wg podziału administracyjnego z 1.01.1975 r. Regionalny ZRKiOR w Bydgoszczy/n88- 100 Inowrocław/nul.Jacewska 164 (0-52)357 30 02/ninowrocław@kolkarolnicze.pl. dokumentacja osobowo - płacowa SEke 610-46/2003
Wojewódzki Związek Gminnych Spółdzielni /nDrawsko Archiwa i Impresariat Jaroszyk Damian/nul.Piastowska 21/nKoszalin dokumentacja osobowo - płacowa SEke 610-37/2003
Miejskie Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane/nBiałogard Pakmur Teresa Biuro Rachunkowości/nul.Zygmuntowska 43/1/nKołobrzeg/ntel. 352 - 69 - 16 dokumentacja osobowo - płacowa SEke 610-37/2003
LEVEL s.c./nG.Kęsicki, W.Bezdziek, W. Ponikowski, St.Tyburski/n- Płock, ul.Otolińska 29 F Archiwum Państwowe w Płocku/nul.Kazimierza Wielkiego 9 b/n09-400 Płock/ntel. (0 24) 262 24 91 e-mail: archiwum@plock.com. dokumentacja osobowa i płacowa z lat 1992 - 2001 SEke 610-93/2003
Rejonowe Przedsiębiorstwo Melioracyjne/n Szczecinek Składnica Akt Przedsiębiorstw Zlikwidowanych ZUW/nOddział Koszalin/nul. W.Andersa 34/n75-950 KOszalin/n342-82-30/n342-83-07/n/n dokumentacja osobowo - płacowa SEke 610-37/2003
Spółdzielnia Pracy "MERKURY" - Łobez ul. Magazynowa Orłowski Stanisław Zakład Usług Archiwalnych/nul.Reja 2/2 Białogard/ntel.312-42-72 dokumentacja osobowo - płacowa SEke 610-37/2003
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna "Polski Październik"/nKozienice Orłowski Stanisław Zakład Usług Archiwalnych/nul.Reja 2/2 Białogard/ntel.312-42-72 dokumentacja osobowo - płacowa SEke 610-37/2003
Komunalne Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane/nŁobez Orłowski Stanisław Zakład Usług Archiwalnych/nul.Reja 2/2 Białogard/ntel.312-42-72 dokumentacja osobowo - płacowa SEke 610-37/2003
EVEREST Metal Sp. z o.o. w Tczewie Archiwum Państwowe w Gdańsku/nul.Wały Piastowskie 5/n80-958 Gdańsk/ntel.(0 58)301 74 64 /nfax.301 83 66 dokumentacja osobowa z lat 1996 - 1999 SEke 610-80/2003
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska - Resko Orłowski Stanisław Zakład Usług Archiwalnych/nul.Reja 2/2 Białogard; tel.312-42-72 dokumentacja osobowo - płacowa SEke 610-37/2003
ESPEBEPE Energo-Bud. S.z o.o./nSzczecin Orłowski Stanisław Zakład Usług Archiwalnych/nul.Reja 2/2 Białogard/ntel.312-42-72 dokumentacja osobowo - płacowa SEke 610-37/2003
WODROL Koszalin Miejski Ośrodek Kultury Archiwum Depozytowe/nul.Zwycięstwa 105/nKoszalin, pok. 109/n347-57-28 dokumentacja osobowo - płacowa SEke 610-37/2003
TARGET Spółka z o.o/nWełnica Miejski Ośrodek Kultury Archiwum Depozytowe/nul.Zwycięstwa 105/nKoszalin, pok. 109/n347-57-28 dokumentacja osobowo - płacowa SEke 610-37/2003
Spółdzielnia Pracy Produkcyjno-Handlowa ZA LASEM/nKoszalin Miejski Ośrodek Kultury Archiwum Depozytowe/nul.Zwycięstwa 105/nKoszalin, pok. 109/n347-57-28 dokumentacja osobowo - płacowa SEke 610-37/2003
Rolniczy Kombinat Spółdzielczy/nMalechowo Miejski Ośrodek Kultury Archiwum Depozytowe/nul.Zwycięstwa 105/nKoszalin, pok. 109/n347-57-28 dokumentacja osobowo - płacowa SEke 610-37/2003
Biuro Wystaw Artystycznych/nKoszalin Archiwum Zakładowe ZUW/nOddział Koszalin/nul. Andersa 34/n75 - 950 Koszalin/ntel. 342 82 26 dokumentacja osobowo - płacowa SEke 610-37/2003
BUDROL Regionalne Zrzeszenie Przedsiębiorstw Budownictwa Rolniczego/nKatowice Przechowawca Akt Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Eksportowego Budownictwa i Usług BUDROLEXPORT Sp.z o.o./nul.M.C.Skłodowsksiej 29/5/n40-950 Katowice/ntel.(032) 251-93-61;781-31-00 dokumentacja osobowo - płacowa SEke 610-79/2003
EVEREST S.A. w Gdyni/nul. Płocka 25 Archiwum Państwowe w Gdańsku/nul.Wały Piastowskie 5/n80-958 Gdańsk/ntel.(0 58)301 74 64 /nfax.301 83 66 dokumentacja osobowa z lat 1988-1999, dokumentacja płacowa z lat 1988 - 2003 SEke 610-80/2003
Zakład Transportu "TRANSPAP" sp. z o.o./nul.Opolska 103/nKrapkowice Archiwum Państwowe w Opolu/nul.Zamkowa 2/n45-016 Opole/ntel.45-45-536; 45-44-075/n dokumentacja płacowa z lat 1996-2003,/ndokumentacja osobowa z lat 1997-2003 SEke 610-53/2003