Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Spółdzielnia Pracy "Galanteria Drzewna", Mrągowo Spółdzielnia Pracy i Użytkowników "INTEGRA" ul.Lubelska 43B Olsztyn tel.(0-89) 533 14 73 dokumentacja płacowa od 1975 r. SEke 610A-26/06
EDMAX COMPANY Sp. z o.o./nOlsztyn Spółdzielnia Pracy i Użytkowników/n"INTEGRA"/nul.Lubelska 43 B/nOlsztyn/ntel.(0-89) 533 14 73 dokumentacja płacowa od 1993r. SEKE 610A-26/06
Biuro Promocyjno-Projektowe "LUX-PROJEKT" Spółka z o.o. OLsztyn Spółdzielnia Pracy i Użytkowników/n"INTEGRA"/nul.Lubelska 43 B/nOlsztyn/ntel.(0-89) 533 14 73 dokumentacja płacowa od 1998r. SEKE 610A-26/06
"COORN-POL" Spółka z o.o. (na bazie PZZ)/nw Morągu Spółdzielnia Pracy i Użytkowników "INTEGRA" ul.Lubelska 43B 10-410 Olsztyn tel/fax.(0-89) 533 14 73 dokumentacja płacowa od 1993r. SEKE 610A-26/06
Biuro Handlowe "ALCZES" Spółka z o.o./nOlsztyn Spółdzielnia Pracy i Użytkowników/n"INTEGRA"/nul.Lubelska 43 B/nOlsztyn/ntel.(0-89) 533 14 73 dokumentacja płacowa od 1992r. SEKE 610A-26/06
3 BEZ ATU Sp.cywilna/nOlsztyn Spółdzielnia Pracy i Użytkowników/n"INTEGRA"/nul.Lubelska 43 B/nOlsztyn/ntel.(0-89) 533 14 73 akta osobowo-płacowe suplement 2
"BAUMANN-PALETY" sp. z o.o./nw Barczewie/n "POLMAXPOL"Archiwum Sp. z o.o./nul.Karnieckiego 21/11/n14- 100 Ostróda/ntel.(0-89)646 32 78; 646 05 76/nE-MAIL;polmaxpol@poczta.onet.pl akta osobowo-płacowe suplement 2
"AGRO-TRANS" sp. z o.o./nw Ostródzie "POLMAXPOL"Archiwum Sp. z o.o./nul.Karnieckiego 21/11/n14- 100 Ostróda/ntel.(0-89)646 32 78; 646 05 76/nE-MAIL;polmaxpol@poczta.onet.pl akta osobowo-płacowe suplement 2
"AGROIMPEX"/nw Mrągowie "POLMAXPOL"Archiwum Sp. z o.o./nul.Karnieckiego 21/11/n14- 100 Ostróda/ntel.(0-89)646 32 78; 646 05 76/nE-MAIL;polmaxpol@poczta.onet.pl akta osobowo-płacowe suplement 2
"HONSTE" Joint Venture/nw Szczytnie "POLMAXPOL"Archiwum Sp. z o.o./nul.Karnieckiego 21/11/n14- 100 Ostróda/ntel.(0-89)646 32 78; 646 05 76/nE-MAIL;polmaxpol@poczta.onet.pl akta osobowo-płacowe suplement 2
Gminna Spółdzielnia/nw Górowie-Iławeckim "POLMAXPOL"Archiwum Sp. z o.o./nul.Karnieckiego 21/11/n14- 100 Ostróda/ntel.(0-89)646 32 78; 646 05 76/nE-MAIL;polmaxpol@poczta.onet.pl akta osobowo-płacowe suplement 2
PILARZ Spółka z o.o. /n42-140 Panki, ul. Tysiąclecia 35 /n(NIP 574-193-02-78, REGON 152184344) Spółka Doradztwa Podatkowego ULMEX Spółka z o.o. 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Zielona 14 tel/fax. (62) 736-00-36, 736-11-20, tel. kom. 0604-921-085 www.ulmex.com.pl e-mail: ulmex@ulmex.com.pl 2004-2008 dokumentacja osobowa 992700/6116/16/2012/SAK
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe/n"INTER-SITKOM " Sp. z o.o. Archiwum Państwowe w Radomiu/nul. Rynek 1/n26-610 Radom/ntel. 362 11 50; 340 51 01 akta osobowo-płacowe z lat /n1990 - 2003 SEke 70 -141/2003
EUGENIUSZ BAŁDYGA/nMrągowo POLMAXPOL Archiwum Sp.z o.o./nul.Karnieckiego 21/11/n14 -100 Ostróda/ntel.0-89 646 32 78; 646 05 76/nE- Mail:polmaxpol@poczta.onet.pl akta osobowo-płacowe suplement 2
ENTERPAK Sp. z o.o./n10-417 Olsztyn /nul.Towarowa 20B VERRENS finanse Spółka z o.o.Centralne Archiwum 14-100 Ostróda, ul. Racławicka 7 lok. 37 tel. (+48)89 642-19-97 mobile: +48 505 921 283 www.verrens.pl, e-mail: archiwa@verrens.pl akta osobowo-płacowe z lat 1994-1996 992700/611/281/2014/SAK/1
EMWOD Sp. z o.o. J.V/n18-400 Łomża /nAl. J. Piłsudskiego 58 VERRENS finanse Spółka z o.o.Centralne Archiwum 14-100 Ostróda, ul. Racławicka 7 lok. 37 tel. (+48)89 642-19-97 mobile: +48 505 921 283 www.verrens.pl, e-mail: archiwa@verrens.pl listy płac z 1995 roku 992700/611/281/2014/SAK/1
Spółdzielnia Kółek Rolniczych/nw Kiwitach Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ul.Partyzantów 18 10-521 Olsztyn tel.(0-1033-89) 533 64 57/308 akta osobowo-płacowe suplement 2
EVEREST LTD International Sp. z o.o./nGdynia ul. Płocka 25 Archiwum Państwowe w Gdańsku/nul.Wały Piastowskie 5/n80-958 Gdańsk/ntel.(0 58)301 74 64 /nfax.301 83 66 dokumentacja osobowa i płacowa z lat 1991 -2003 SEke 610-80/2003
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "HAL"/nSp. z o.o./nul.Tartaczna 34/nAugustów Archiwum Państwowe /nul.Kościuszki 69/n16-400 Suwałki/ntel.566-21-67; 565-01-85 dokumentacja osobowa z lat 1995 - 2002/ndokumentacja płacowa z lat 1993 - 2003 SEke 70-107
Spółdzielnia Transportu Wiejskiego/nw Olsztynie oraz/noddziały: w Bartoszycach, Biskupcu, Kętrzynie, Morągu, Mrągowie, Nidzicy i Szczytnie Archiwalia P.P./nul.Mickiewicza /n14-100 Ostróda/ntel.(0-89) 642 26 19 akta osobowo-płacowe suplement 2
Przedsięborstwo Rolne/nROLMASZ Sp. z o.o./nw Głomnie Archiwum Państwowe w Olsztynie/nul.Partyzantów 18/n10-521 Olsztyn/nprzegr. poczt. 412/ntel.(0-89) 527-60-96,/nfax:(0-89)535-92-72 dokumentacja osobowa z lat 1993-1999 SEke-610-63/03
Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego/nOlsztynek Stowarzyszenie Archiwistów Polskich/nZarząd Oddziału Wojewódzkiego/nul.Partyzantów 18/n10-521 Olsztyn/ntel.(o-1033-89) 533 64 57 w.308 akta osobowo-płacowe suplement 2
Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego "RUNID"/nRuciane-Nida/n Stowarzyszenie Archiwistów Polskich/nZarząd Oddziału Wojewódzkiego/nul.Partyzantów 18/n10-521 Olsztyn/ntel.(o-1033-89) 533 64 57 w.308 akta osobowo-płacowe suplement 2
Przedsiębiorstwo Promocji Państwowego Przemysłu Terenowego "TERPROM"/nw Olsztynie Stowarzyszenie Archiwistów Polskich/nZarząd Oddziału Wojewódzkiego/nul.Partyzantów 18/n10-521 Olsztyn/ntel.(o-1033-89) 533 64 57 w.308 akta osobowo-płacowe suplement 2
Przedsiębiorstwo Mechanizacji i Transportu/nw Kamionku Stowarzyszenie Archiwistów Polskich/nZarząd Oddziału Wojewódzkiego/nul.Partyzantów 18/n10-521 Olsztyn/ntel.(o-1033-89) 533 64 57 w.308 akta osobowo-płacowe suplement 2
Przedsiębiorstwo Konstrukcji Stalowych i Montaży Budownictwa Rolniczego/n"FERMSTAL" w Mrągowie - Mrągowo, ul. Przemysłowa 7 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn akta osobowo-płacowe 992700/611/231/2017-SAK; UNP: 2017-00029269
Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe/nw Parlezie Wielkiej Stowarzyszenie Archiwistów Polskich/nZarząd Oddziału Wojewódzkiego/nul.Partyzantów 18/n10-521 Olsztyn/ntel.(o-1033-89) 533 64 57 w.308 akta osobowo-płacowe suplement 2
Państwowy Ośrodek Maszynowy/nw Zajezierzu Stowarzyszenie Archiwistów Polskich/nZarząd Oddziału Wojewódzkiego/nul.Partyzantów 18/n10-521 Olsztyn/ntel.(o-1033-89) 533 64 57 w.308 akta osobowo-płacowe suplement 2
Państwowy Ośrodek Mszynowy/nw Górowie Iławieckim Stowarzyszenie Archiwistów Polskich/nZarząd Oddziału Wojewódzkiego/nul.Partyzantów 18/n10-521 Olsztyn/ntel.(o-1033-89) 533 64 57 w.308 akta osobowo-płacowe suplement 2
Państwowe Przedsiębiorstwo Rolno-Handlowe/nw Zalewie Stowarzyszenie Archiwistów Polskich/nZarząd Oddziału Wojewódzkiego/nul.Partyzantów 18/n10-521 Olsztyn/ntel.(o-1033-89) 533 64 57 w.308 akta osobowo-płacowe suplement 2
Państwowe Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane/n"SĄTBUD"/nw Sątopach Stowarzyszenie Archiwistów Polskich/nZarząd Oddziału Wojewódzkiego/nul.Partyzantów 18/n10-521 Olsztyn/ntel.(o-1033-89) 533 64 57 w.308 akta osobowo-płacowe suplement 2
Państwowa Agencja Artystyczna/n"ESTRADA"/nOlsztyn Stowarzyszenie Archiwistów Polskich/nZarząd Oddziału Wojewódzkiego/nul.Partyzantów 18/n10-521 Olsztyn/ntel.(o-1033-89) 533 64 57 w.308 akta osobowo-płacowe suplement 2
Kętrzyńskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego/nKętrzyn Stowarzyszenie Archiwistów Polskich/nZarząd Oddziału Wojewódzkiego/nul.Partyzantów 18/n10-521 Olsztyn/ntel.(o-1033-89) 533 64 57 w.308 akta osobowo-płacowe suplement 2
Kętrzyńskie Przesiębiorstwo Budowlane/nKętrzyn Stowarzyszenie Archiwistów Polskich/nZarząd Oddziału Wojewódzkiego/nul.Partyzantów 18/n10-521 Olsztyn/ntel.(o-1033-89) 533 64 57 w.308 akta osobowo-płacowe suplement 2
Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Gietrzwałdzie Archiwum Państwowe w Olsztynie, ul.Partyzantów 18, 10-521 Olsztyn, przegr. poczt. 412, tel.(0-89) 527-60-96, fax:(0-89) 535-92-72 dokumentacja osobowa z lat 1973-1996 SEke-610-63/03
Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza “Nowe Życie” w Gwizdanowie (pow.lubiński) Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy 175-176 1950-1957 Ewidencja dniówek obrachunkowych- niekompletne
Spółdzielcze Gospodarstwo Rolne/nw Ostródzie Archiwum Państwowe w Olsztynie/nul.Partyzantów 18/n10-521 Olsztyn/nprzegr. poczt. 412/ntel.(0-89) 527-60-96,/nfax:(0-89)535-92-72 osobowo-płacowa z lat 1966-1992 SEke-610-63/03
SITROLEX /nw Barczewskim Dworze Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ul.Partyzantów 18 10-521 Olsztyn tel.(0-1033-89) 533 64 57/308 akta osobowe-płacowe suplement 2
Przedsiębiorstwo Zagraniczne "TASMAN-POLAND"/nw Olsztynie Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ul.Partyzantów 18 10-521 Olsztyn tel.(0-1033-89) 533 64 57/308 akta osobowo-płacowe suplement 2
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Mazury"/nOlsztyn Spółdzielnia Pracy i Użytkowników"INTEGRA"/nOlsztyn ul.Lubelska 43 B/ntel. 89 - 533 14 73 akta osobowo-płacowe suplement 2