Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Przedsiębiorstwo Budowlane MAT/nOlsztyn Spółdzielnia Pracy i Użytkowników "INTEGRA" ul.Lubelska 43 B /n10-410 Olsztyn /ntel.(0-89) 533 14 73 osobowo-płacowa 992700/26/2006/SEke
Spółdzielcze Zakłady Piekarsko-Ciastkarskie/nwe Wrocławiu w likwidacji,/nul. Żmigrodzka 244,/n51-131 Wrocław Archiwum Usługowe Filia TRANSPRIN-u, Sp. z o.o., 24-100 Góra Puławska, ul. Długa 34, tel/fax: (081) 880-50-04, tel. 0609-481-613 www.transprin.pl akta osobowo-płacowe SEke 610A-8/04
MCN Millennium Communication Network Sp. z o.o. w likwidacji,/nul. Paderewskiego 8,/n61-770 Poznań Archiwum Usługowe Filia TRANSPRIN-u, Sp. z o.o., 24-100 Góra Puławska, ul. Długa 34, tel/fax: (081) 880-50-04, tel. 0609-481-613 www.transprin.pl akta osobowo-płacowe SEke 610A-8/04
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "Dekus"/nSpółka z o.o., Sanok ul. Przemyska 24 Archiwum Przechowalniczo-Składowe "AR-SAN" sp. z o.o., ul. I Armii Wojska Polskiego 1/15, 38-500 Sanok, tel. 013 463 21 95 akta osobowo-płacowe z lat 1989-1994 SEke-610A-7/08
COMNET CSI Spółka Jawna M. Gołębiewski, R. Niedźwiedzki w Łodzi z siedzibą przy ul. Siewnej 15, 94-250 Łódź Archiwum Państwowe w Łodzi/nPl. Wolnosci 1, /n91-415 Lódź/ntel. (0048 42) 632-62-01,/n632-02-02, 633-38-58,/nfax: (0048 42) 632-02-11 /nww.lodz.ap.gov.pl,/ne-mail: nadzor@lodz.ap.gov.pl,/nhttp://ewidencja.archiwa.gov.pl/ niearchiwalna, w tym osobowo-płacowa SEke-610A-21/09
Parkside Flexibles S.A./nul. Za Dworcem 8,/n77-400 Złotów Dśrodek Archiwizacji i Usług Ekonomicznych "AUDIATOR" Sp. z o.o./n64-920 Piła, ul. Sikorskiego 33,/ntel. (067) 268-40-01 - składnica akt,/ntel. (067) 351-78-55 - Zarząd - sekretariat,/nwww.audiator.com.pl akta osobowo-płacowe z lat 1970-2005 SEke-70-4/03
Przedsiębiorstwo Robót Wiertniczych i Górniczych w Warszawie, ul. Puławska 18, 02-512 Warszawa Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek. tel.: 22 724 76 05 (w godz. 9.00-14.00), 22 724 74 89 wew. 255 (w godz. 8.15.-14.15), https://warszawa.ap.gov.pl/dokumentacja-osobowa-i-placowa/udostepnianie dokumentacja osobowa z lat 1948-2002 992700/610A/10/2009/SEke
Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chopska" w Pacynie w likwidacji,/n09-541 Pacyna,/nul. Towarowa 4 Archiwum Państwowe w Płocku/nul. Kazimierza Wielkiego 9b,/n09-400 Płock/ntel/fax: (024) 262-24-91/ne-mail: archiwum@plock.com dokumentacja osobowo-płacowa, organizacyjna i ksiegowa z lat 1958-2009 SEKE 610A-11/09
Kom-Went Sp. z o.o. w likwidacji,/nul. Karmelkowa 65A,/n52-319 WROCŁAW Archiwum Usługowe Filia TRANSPRIN-u, Sp. z o.o., 24-100 Góra Puławska, ul. Długa 34, tel/fax: (081) 880-50-04, tel. 0609-481-613 www.transprin.pl akta osobowo-płacowe SEke 610A-8/04
Spółdzielnia Produkcyjno-Usługowo-Handlowa Zbrachlin w likwidacji,/n86-120 Pruszcz Archiwum Usługowe Filia TRANSPRIN-u, Sp. z o.o., 24-100 Góra Puławska, ul. Długa 34, tel/fax: (081) 880-50-04, tel. 0609-481-613 www.transprin.pl akta osobowo-płacowe SEke 610A-8/04
Agencja Produkcji Filmowej, ul. Puławska 61, 02-595 Warszawa Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek. tel.: 22 724 76 05 (w godz. 9.00-14.00), 22 724 74 89 wew. 255 (w godz. 8.15.-14.15), https://warszawa.ap.gov.pl/dokumentacja-osobowa-i-placowa/udostepnianie dokumentacja osobowa z lat 1929-2009 992700/610A/10/20009/SEke
Biuro Funduszy i Informacji Europejskiej JEDNOSTKA BUDŻETOWA W PŁOCKU/n09-400 Płock/nStary Rynek 20 Archiwum Państwowe w Płocku/nul. Kazimierza Wielkiego 9b,/n09-400 Płock/ntel/fax: (024) 262-24-91/ne-mail: archiwum@plock.com dokumenmtacja osobowo-płącowa, organizacyjna i księgowa z lat 2002-2005 SEKE 610A-11/09
STRAIGHT/nDoradztwo Personalne /nSp. z o.o./nAl. Niepodległości 69,/n02-626 Warszawa Komnpleksowe Usługi Archiwizacyjne TABULUS Sp. z o.o./nKonopnica 102,/n96-200 Rawa Mazowiecka/ntel./fax 046 813-12-03/ntel. 0-46 813-11-95(96)/nwww/tabulus.com.pl,/ne-mail: biuro@tabulus.com.pl akta osobowo-płacowe SEKE 610A-17/05
Przedsiębiorstwo Budowy i Eksploatacji Systemów Ciełowniczych EKOKALORIA-ENERGETYKA I Sp.z o.o./nul. Iłżecka 6a,/n27-300 Lipsko Komnpleksowe Usługi Archiwizacyjne TABULUS Sp. z o.o./nKonopnica 102,/n96-200 Rawa Mazowiecka/ntel./fax 046 813-12-03/ntel. 0-46 813-11-95(96)/nwww/tabulus.com.pl,/ne-mail: biuro@tabulus.com.pl akta osobowo-płacowe SEKE 610A-17/05
Wytwórnia Pasz w Brzesku/nul. Przemysłowa 6,/n32-800 Brzesk Komnpleksowe Usługi Archiwizacyjne TABULUS Sp. z o.o./nKonopnica 102,/n96-200 Rawa Mazowiecka/ntel./fax 046 813-12-03/ntel. 0-46 813-11-95(96)/nwww/tabulus.com.pl,/ne-mail: biuro@tabulus.com.pl akta osobowo-płacowe SEKE 610A-17/05
Przedsiębiorstwo Usługowo-Transportowe "Auto-Sanok"/nSpółka z o.o. w Sanoku,/nul. Lipińskiego 248 Archiwum Przechowalniczo-Składowe "AR-SAN" sp. z o.o., ul. I Armii Wojska Polskiego 1/15, 38-500 Sanok, tel. 013 463 21 95 akta osobowo-płacowe z lat 1991-2004 SEke-610A-7-08
Spółdzielnia Usług Przemysłowo-Budowlanych w Hoczwi/n38-604 Hoczew Archiwum Przechowalniczo-Składowe "AR-SAN" sp. z o.o., ul. I Armii Wojska Polskiego 1/15, 38-500 Sanok, tel. 013 463 21 95 akta osobowe z lat 1970-2000,/ndokumentacja płacowa z lat 1978-2000 SEke-610A-7/08
Spółka AKUMA-POL Sosnowiec/nul. Braci Mieroszewskich 93 Zakład Archiwalny Składnica Sp. z o.o. w Częstochowie; ul. Malownicza 66, 42-271 Częstochowa; tel.; kom. 607 706 637; e-mail: archiwumakt@archiwum.biz.pl Dokumentacja osobowo-płacowa SEKE 610A-34/05; 992700/611/212/2015-SAK; UNP: 2019-00055070
Spółka Cywilna W&W/nBytom/npl. Grunwaldzki 6 Przedsiębiorstwo Elektrotechniki Górniczej PEG S.A., 41 253 Czeladź ul. Nowopogońska 227, tel. 0-32 265 33 18;fax: 265 27 17 e-mail:pegsa@ka.onet.pl, www.peg.czeladz.pl akta osobowe z lat 1992-2006,/nakta płacowe z lat 1994-2004 SEKE 610A-34/05
Zakład Budownictwa Ogólnego - Henryk Płonka - Ustrzyki Dolne,ul. Kolejowa 2 Archiwum Przechowalniczo-Składowe "AR-SAN" sp. z o.o., ul. I Armii Wojska Polskiego 1/15, 38-500 Sanok, tel. 013 463 21 95 akta osobowo-płacowe z lat 1990-1999 SEke-610A-7/08