Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
INTERPAK Sp. z o.o./nw likwidacji,/nul. Nowy Zamek 3,/n47-400 Racibórz Archiwum Państwowe w Katowicach ul. Józefowska 104, 40-145 Katowice Sekretariat (032) 208-78-01(02), Fax: (032) 208-78-05; Biuro Obsługi Interesantów tel.(032)208-78-55, kancelaria@katowice.ap.gov.pl www.katowice.ap.gov.pl akta osobowe z lat 2005-2008 992700/610A/7/2009/SEke
P.P.H. "Liwex"/nul. Krakowska 166,/n38-500 Sanok Archiwum Przechowalniczo-Składowe "AR-SAN" sp. z o.o., ul. I Armii Wojska Polskiego 1/15, 38-500 Sanok, tel. 013 463 21 95 akta osobowo-płacowe z lat 1991-2004 SEke 610A-7/08
EMIL-POL Sp. z o.o./nul. Dukatów 21/1,/n31-431 Kraków Archiwum Przechowalniczo-Składowe "AR-SAN" sp. z o.o., ul. I Armii Wojska Polskiego 1/15, 38-500 Sanok, tel. 013 463 21 95 akta osobowo-płacowe z lat 2000-2008 SEke 610A-7/08
ASTECH Spółka z o.o. - ul. Krakowska 2, 38-500 Sanok Archiwum Przechowalniczo-Składowe "AR-SAN" sp. z o.o., ul. I Armii Wojska Polskiego 1/15, 38-500 Sanok, tel. 013 463 21 95 akta osobowo-płacowe z lat 2001-2004 SEke 610A-7/08
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "NOWOBUD"/nSp. z o.o. w likwidacji,/nul. Pracy 20,/n47-400 Racibórz Archiwum Państwowe w Katowicach ul. Józefowska 104, 40-145 Katowice Sekretariat (032) 208-78-01(02), Fax: (032) 208-78-05; Biuro Obsługi Interesantów tel.(032)208-78-55, kancelaria@katowice.ap.gov.pl www.katowice.ap.gov.pl akta osobowe z lat 1995-2007 992700/610A/7/2009/SEke
KORSNAS PACKAGING Sp. z o.o./nw likwidacji,/nul. Kościuszki 4c/2,/n47-400 Racibórz Archiwum Państwowe w Katowicach ul. Józefowska 104, 40-145 Katowice Sekretariat (032) 208-78-01(02), Fax: (032) 208-78-05; Biuro Obsługi Interesantów tel.(032)208-78-55, kancelaria@katowice.ap.gov.pl www.katowice.ap.gov.pl akta osobowo-płacowe z lat 2003-2008 992700/610A/7/2009/SEke
ROLNIK/nSpółdzielnia Pracy w likwidacji,/nul. Kolejowa 20,/n47-400 Racibórz Archiwum Państwowe w Katowicach ul. Józefowska 104, 40-145 Katowice Sekretariat (032) 208-78-01(02), Fax: (032) 208-78-05; Biuro Obsługi Interesantów tel.(032)208-78-55, kancelaria@katowice.ap.gov.pl www.katowice.ap.gov.pl akta osobowe z lat 1963-2008,/nakta płacowe z lat 1992-2008 992700/610A/7/2009/SEke
WĘGLOKOKS-AGRO/nSp. z o.o.,/n40-014 Katowice,/nul. Mariacka 15 Archiwum Państwowe w Katowicach ul. Józefowska 104, 40-145 Katowice Sekretariat (032) 208-78-01(02), Fax: (032) 208-78-05; Biuro Obsługi Interesantów tel.(032)208-78-55, kancelaria@katowice.ap.gov.pl www.katowice.ap.gov.pl akta osobowo-płacowe z lat 1996-1999,/n 992700/610A/7/2009/SEke
Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego DREMEX w Sosnowcu /nZakład Produkcyjny w Preczowie,42-512 Preczów,/nul. Polna 67 Archiwum Państwowe w Katowicach ul. Józefowska 104, 40-145 Katowice Sekretariat (032) 208-78-01(02), Fax: (032) 208-78-05; Biuro Obsługi Interesantów tel.(032)208-78-55, kancelaria@katowice.ap.gov.pl www.katowice.ap.gov.pl akta osobowe z lat 2002-2008,/nakta płacowe z lat 2002-2007 992700/610A/7/2009/SEke
AMCOR PET PACKAGING POLSKA /nSp. z o.o. w likwidacji,/nul. Ogrodowa 28/30,/n00-896 Warszawa Archiwum Państwowe w Katowicach/nul. Józefowska 104,/n40-145 Katowice/nSekretariat (032) 208-78-01(02),/nFax: (032) 208-78-05;/nBiuro Obsługi Interesantów tel.(032)208-78-55,/nkancelaria@katowice.ap.gov.pl /nwww.katowice.ap.gov.pl akta osobowo-płacowe z lat 1994-2006 992700/610A/7/2009/SEke
Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe "ATLAS"/nSp. z o.o. w likwidacji,/nul. Fabryczna 11,/n43-100 Tychy Archiwum Państwowe w Katowicach/nul. Józefowska 104,/n40-145 Katowice/nSekretariat (032) 208-78-01(02),/nFax: (032) 208-78-05;/nBiuro Obsługi Interesantów tel.(032)208-78-55,/nkancelaria@katowice.ap.gov.pl /nwww.katowice.ap.gov.pl akta osobowo-płacowe z lat 1993-2009 992700/610A/7/2009/SEke
Zarząd Budynków Komunalnych/n"ADMINISTRATOR" w Skarżysku Kamiennej Spółka z o.o.,/nul. B. Prusa 3A,/n26-110 Skarżysko-Kamienna Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe/n"Samopomoc Chłopska" /nSp. z o.o./n25-004 Kielce,/nul. Paderewskiego 31,/ntel./fax: 366-42-70/ntel: (041) 366-42-70/n akta osobowe z lat 1958-2007,/nlisty płac z lat 1984-2007 SEKE 610A-8/05
Gminna Spółdzielnia/n"Samopomoc Chłopska" /nw Rudzie Strawczyńskiej /nz siedzibą w Piekoszowie,/nul. Częstochowska 64,/n26-065 Piekoszów Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe/n"Samopomoc Chłopska" /nSp. z o.o./n25-004 Kielce,/nul. Paderewskiego 31,/ntel./fax: 366-42-70/ntel: (041) 366-42-70/n akta osobowe z lat 1962-2006,/nlisty płac z lat 1962-2006 SEKE 610A-8/05
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska "RADOSTOWA",/nul. Górna 22,/n25-415 Kielce Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe/n"Samopomoc Chłopska" /nSp. z o.o./n25-004 Kielce,/nul. Paderewskiego 31,/ntel./fax: 366-42-70/ntel: (041) 366-42-70/n akta osobowe z lat 1958-2009,/nakta płacowe z lat 1973-1984 i 1999-2009 SEKE 610A-8/05
Zakład Budownictwa Drogowego w Jaśle Archiwum Państwowe w Rzeszowie 35-064 Rzeszów, ul. Bożnicza 2 tel. (0-17) 850-10-99; 852-93-50 fax: 8538304 0-606782840; e-mail: aprzeszow@pro.onet.pl http: www.rzeszow.ap.gov.pl Oddziały Terenowe: 38-500 Sanok, Rynek 10, tel.: (013) 46-319-99; e-mail: arch_sanok@go2.pl 38-242 Skołyszyn k/Jasła, tel.: (013) 44-910-96; e-mail: apskoluszyn@go2.pl akta osobowo-płacowe z lat 1947-1994 SEKE 610A-14/09
Larix Sp. z o.o. 59-830 Olszyna,/nBiedrzychowice 116 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61; www.warszawa.ap.gov.pl ; adop.udostepnianie@warszawa.ap.gov.pl akta osobowo-płacowe z lat 1992-2009 992700/610A/20/2004/SEKE
Państwowa Naprawa Taboru "PKS" w Bydgoszczy - oddział naprawczy Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki Biuro Kadrowo-Organizacyjne ul.Jagiellońska 3 85-950 Bydgoszcz tel. (52) 349-73-03 akta 992700/610A/10/2012/SAK
Przedsiębiorstwo Handlowo-Budowlane "HAND-BUD" S.C./nKazimierz Zaborowski, Tadeusz Baranowski/nul. Łódzka 64,/n62-800 Kalisz Spółka Doradztwa Podatkowego/nULMEX Sp. z o.o./n63-400 Ostrów Wielkopolski/nul. Zielona 14/ntel/fax (062) 736-00-36,/n(062) 738-55-32,/ntel. kom. 0604-921-085,/nwww.ulmex.com.pl/ne-mail: ulmex@ulmex.com.pl akta osobowo-płacowe z lat 1991-2009 SEKE 610A-36/05
Euro Capital /nSp. z o.o. w likwidacji,/nul. Diamentowa 7,/n20-447 Lublin Archiwum Usługowe Filia TRANSPRIN-u, Sp. z o.o. 24-122 Góra Puławska, ul. Długa 34 tel: (081) 880-51-62; tel./fax 880-50-04 kom. 0609-481-613 akta osobowo-płacowe 992700/610A/8/2004/SEke
Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska", 38-204 Tarnowiec Archiwum Usługowe Filia TRANSPRIN-u, Sp. z o.o. 24-122 Góra Puławska, ul. Długa 34 tel: (081) 880-51-62; tel./fax 880-50-04 kom. 0609-481-613 akta osobowo-płacowe 992700/610A/8/2004/SEke