Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Spółdzielnia Produkcyjna 1 MAJA w Wąbnicach b. pow. milicki Archiwum Państwowe we Wrocławiu 857 1953-1956 Księgi rozlicz. z prac. i ewidencji dniówek obrach., niekompletne
TOR-PROJEKT - Centralne Biuro Studiów i Projektów Technicznej Obsługi Rolnictwa ul.Nowogrodzka 50 Warszawa Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej ul.Wspólna 30 00-930 Warszawa tel.623 20 16, 623 20 17 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego TIMEX S.A., Warszawa, ul. I Armii Wojska Polskiego Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl Dokumenty osobowe i płacowe 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Spółdzielnia Przemysłu Ludowego i Artystycznego “Nowość” – Grudziądz Archiwum Państwowe w Bydgoszczy 2222/019 1945-1953 osobowa
Spółdzielnia Produkcyjna w Małowicach Archiwum Państwowe we Wrocławiu 870 1955-1956 Księgi rozlicz. z prac. i ewidencji dniówek obrach., niekompletne
Spółdzielnia Produkcyjna w Lubomierzu Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze 192–194 1954–1956 Niekompletne księgi rozliczeń z pracującymi
Spółdzielnia Produkcyjna w Dłużcu Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze 192–194 1956–1957 Księga rozliczeń z pracującymi
TEREXPORT - Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego ul.Zgoda 4 Warszawa Zakład Obsługi Ministerstwa Gospodarki pl.Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa tel. (22) 870-35-38, 870-21-96 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Towarzystwo Gospodarcze „REFLEX” Sp. z o.o. Poznań ul. Św. Marcina Archiwum Zakładu Obsługi Administracji Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań Akta zakładowe (akta płacowe od 1991 r.)
Towarzystwo Burs i Stypendiów RP Oddział Wojewódzki w Katowicach i jednostki podległe Archiwum Państwowe w Katowicach 291/II 1946-1951 niekompletna, tylko osobowa
Terenowy Zespół Usług Projektowych w Krośnie Krosno 38 – 400 ul. Staszica 21 Podkarpacki Urząd Wojewódzki Delegatura w Krośnie ul. Bieszczadzka 1 38 – 400 Krosno dokumenty kadrowe i płacowe /niekompletne/
Terenowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Elektrotechnicznego „Polam – Suwałki” Suwałki 16 – 400 ul. Sejneńska 24 „POLAM” Sp. z o.o. ul. Przytorowa 3 16 – 400 Suwałki tel. 565 35 92 dokumenty kadrowe i płacowe
Spółdzielnia Pracy Zespołu Techników “Ekspert” z odp. udziałami w Łodzi Archiwum Państwowe w Łodzi 701 1947-1949
Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Zarząd Wojewódzki w Łodzi Archiwum Państwowe w Łodzi 393 1969-1975 tylko listy płac
Towarzystwo Kredytowe Ziemskie we Lwowie, Oddział w Krakowie Archiwum Państwowe w Krakowie 609 1916 - 1950 Akta osobowe kadry zarządzającej i urzędników
TELKOM-TELPOD Ośrodek Badawczo –Rozwojowy Przemysłu Elektronicznego Warszawa, ul. Zupnicza 13 Ministrstwo Łączności ul. Małachowskiego 2 00-940 Warszawa Archiwum tel. 656-54-82, 826 91 49 Karty płacowe zbiorcze
Zrzeszenie Przedsiębiorstw Przemysłu Tele-Elektronicznego TELKOM, Warszawa, ul. Obrzeżna 2 Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl Dokumenty osobowe. Dokumentacji płacowej brak 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
TECHROL - Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe ul.Jesionowa 9a Katowice Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej ul.Wspólna 30 00-930 Warszawa tel.623 20 16, 623 20 17 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
TORIMPEX Sp.z o.o. ul.Zgoda 4 Warszawa Zakład Obsługi Ministerstwa Gospodarki pl.Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa tel. (22) 870-35-38, 870-21-96 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
TOMIC - Przedsiębiorstwo Urządzeń Elektromechanicznych Żuromin ul.Żeromskiego 76/82 06-300 Żuromin tel.(023) 695 19 03 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Towarzystwo Burs i Stypendiów RP w Olsztynie Archiwum Państwowe w Olsztynie 483 1946-1952 Dokumentacja osobowa niekompletna , brak dokumentacji finansowej
Towarzystwo Burs i Stypendiów R.P. Oddział w Łodzi Archiwum Państwowe w Łodzi 714 1947-1951 tylko listy płac
Toruńska Fabryka Pierników “Społem” w Toruniu Archiwum Państwowe w Toruniu 468/II 1956-1966 1952-1967 Listy płac Akta osobowe
TELPOD Zakład Podzespołów i Urządzeń Technologicznych Kraków ul. Romanowicza 2 Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Delegatura w Nowym Sączu Wydział Organizacji i Kontroli Archiwum Zakładowe; ul. Jagiellońska 52, 33-300 NOWY SĄCZ, tel. 18 5402406; 18 5402337; fax. 18 4437193 Akta zakładowe ( 1991 – 1999 ) 992700/611/557/2017-SAK; UNP: 2017-00064009
Zjednoczenie Przemysłu Kablowego TECHNOKABEL, Warszawa, ul. Wojska Polskiego 3 Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl Dokumenty osobowe. Dokumentacja płacowa niekompletna 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
TECHNOGRAF -Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Warszawa Zakład Obsługi Ministerstwa Gospodarki pl.Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa tel. (22) 870-35-38, 870-21-96 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
TOR Techniczna Obsługa Rolnictwa w Namysłowie Archiwum Państwowe w Opolu 1428 1947-1952 akta osobowe
Tkalnie Jedwabiu „FLORETA” Kamienna Góra Dolnośląski Urząd Wojewódzki Zakład Obsługi w Jeleniej Górze Archiwum, ul. Hirszfelda 15a, 58-560 Jelenia Góra, tel. (0-75) 764 73 300 dokumenty kadrowe i płacowe
Tkalnia Mechaniczna Zarobkowa L. Morawski w Pabianicach Archiwum Państwowe w Łodzi Oddział w Pabianicach 55 1945-1946 księga wypłat
Terenowe Zakłady Usługowe Projektowo – Montażowe w Lipsku Archiwum Państwowe w Kielcach Oddział w Starachowicach 285 1967 - 1974 Tylko osobowa, niekompletna
Technikum Włókiennicze dla Robotników Wysuniętych MPL w Łodzi ul. Składowa 3 Archiwum Państwowe w Łodzi 756 1947-1956
Technikum Przemysłowo-Pedagogiczne w Szczecinie Archiwum Państwowe w Szczecinie 506 1964-72 niekompletne akta osobowe
Technikum Mechaniczno-Hutnicze w Ostrowcu Świętokrzyskim Archiwum Państwowe w Kielcach Oddział w Starachowicach 223 1945 - 1954 Tylko osobowa, niekompletna
TECHMA - Przedsiębiorstwo Modernizacji Przemysłu Maszynowego u.Miełgiewska 2 Lublin Zakład Obsługi Ministerstwa Gospodarki pl.Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa tel. (22) 870-35-38, 870-21-96 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
TARTAK - STARE KUROWO ul.Świerczewskiego 18 Stare Kurowo Wydział Administracyjny Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul.Jagiellończyka 8 0-95 7215 396 dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Tarnowskie Przedsiębiorstwo Produkcji Leśnej „Las” w Bochni Bochnia Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Delegatura w Tarnowie Wydział Organizacji i Kontroli Archiwum Zakładowe, Al. Solidarności 5-9, 33-100 TARNÓW Tel. 14 696 32 72; fax. 14 621 40 78 Akta zakładowe 992700/611/557/2017-SAK; UNP: 2017-00064009
Tarnowskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Tarnów Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Delegatura w Tarnowie Wydział Organizacji i Kontroli Archiwum Zakładowe, Al. Solidarności 5-9, 33-100 TARNÓW Tel. 14 696 32 72; fax. 14 621 40 78 Akta zakładowe 992700/611/557/2017-SAK; UNP: 2017-00064009
Wydział Powiatowy w Chełmie Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Chełmie 25 1918-1944 niekompletna tylko osobowa
Wydział Powiatowy w Białej Krakowskiej Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Oświęcimiu 132 1945-1950 niekompletna
Wrocławska Fabryka Domów ul.Szczecińska 5 Wrocław Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Pl.Powstańców 1, 50-951 Wrocław, tel. (0-71) 340 66 16; 340 64 80 dokumenty kadrowe i płacowe