Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Spółdzielnia Rzemieślnicza "LIPSKO" w Lipsku EMIKS Składnica Akt sp. z o.o., 20-234 Lublin, ul. Mełgiewska 152, tel: (081) 749-65-60, tel. kom. 0604 075740, fax: (081) 749-65-61/ne-mail: emiks_lublin@op.pl/nwww.emiks.pl dokumentacja jeszcze niezarchiwizowana SEKE-610A-25/09
CIT Centrum Innowacji Technologii i Rozwoju Spółka z o.o./n65-001 Zielona Góra, ul. Sikorskiego 4 PERFEKCJA ARCHIWUM Sp.z o.o. ul. Zacisze 16A 65-775 Zielona Góra Składnica Akt ul. Wałowa 26, 66-200 Świebodzin tel. (68) 382-21-15 dokumentacja kategorii B-5 i B-10 bez dokumentacji osobowo-płacowej 992700/6116/13/2012/SAK
Autoryzowany Serwis Technics/Panasonic /nTELESERWICES w Lublinie EMIKS /nSkładnica Akt sp. z o.o./n20-234 Lublin,ul. Mełgiewska 152/ntel: (081) 749-65-60/ntel. kom. 0604 075740/nfax: (081) 749-65-61/ne-mail: emiks_lublin@op.pl/nwww.emiks.pl akta osobowe,/nlisty płac z lat 1995-2008 SEKE-610A-25/09
Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa w Lubartowie EMIKS Składnica Akt sp. z o.o., 20-234 Lublin, ul. Mełgiewska 152, tel: (081) 749-65-60, tel. kom. 0604 075740, fax: (081) 749-65-61, e-mail: emiks_lublin@op.pl, www.emiks.pl akta osobowo-płacowe z lat 1975-2007 SEKE-610A-25/09
JOREN Spółka z o.o./nw Lublinie EMIKS /nSkładnica Akt sp. z o.o./n20-234 Lublin,/nul. Mełgiewska 152/ntel: (081) 749-65-60/ntel. kom. 0604 075740/nfax: (081) 749-65-61/ne-mail: emiks_lublin@op.pl/nwww.emiks.pl akta osobowe, /nlisty płac z 2007r. SEKE-610A-25/09
AWD PHARMA Spółka z o.o. w likwidacji, ul. Suwak 1/3, 02-676 Warszawa, w tym ASTA Medica Sp. z o.o. Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek. tel.: 22 724 76 05 (w godz. 9.00-14.00), 22 724 74 89 wew. 255 (w godz. 8.15.-14.15), https://warszawa.ap.gov.pl/dokumentacja-osobowa-i-placowa/udostepnianie osobowo-płacowa z lat 1995-2009 SEke-610A-10/04
AGRICOOP Rolnicza Spółdzielnia Handlu Zagranicznego w likwidacji, 00-508 Warszawa, Al. Jerozolimskie 27 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1983-2010 dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
"MAS" Sp. z o.o./nw likwidacji w Łodzi/nz siedzibą przy ul. Wólczańskiej 128,/n90-527 Łódź Archiwum Państwowe w Łodzi Pl. Wolnosci 1,/n91-415 Łódź /ntel. (0048 42) 632-62-01, 632-02-02; 633-38-58; /nfax: (0048 42) 632-02-11 /ne-mail: adzor@lidz.ap.gov.pl www.lodz.ap.gov.pl dokumentacja osobowo-płacowa SEke 610A-21/09
GCB Domstal-Serwis S.A. /nw likwidacji w Łodzi/nz siedzibą /nprzy ul. Pojezierskiej 97,/n91-342 Łódź Archiwum Państwowe w Łodzi, /nPl.Wolności 1,/n91-415 Łódź /ntel. (0048 42) 632-62-01, 632-02-02; 633-38-58;/n fax: (0048 42) 632-02-11 /ne-mail: adzor@lidz.ap.gov.pl/nwww.lodz.ap.gov.pl dokumentacja osobowo-płacowa SEke 610A-21/09
EPCOT Spółka o.o. /nw Warszawie EMIKS /nSkładnica Akt sp. z o.o./n20-234 Lublin,ul. Mełgiewska 152/ntel: (081) 749-65-60/ntel. kom. 0604 075740/nfax: (081) 749-65-61/ne-mail: emiks_lublin@op.pl/nwww.emiks.pl listy płac z lat 1995-2005 SEKE-610A-25/09
Izba Domów Składowych w likwidacji, ul. Grzybowska 2 lok.49,/00-131 Warszawa Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek. tel.: 22 724 76 05 (w godz. 9.00-14.00), 22 724 74 89 wew. 255 (w godz. 8.15.-14.15), https://warszawa.ap.gov.pl/dokumentacja-osobowa-i-placowa/udostepnianie osobowo-płacowa z lat 2002-2005 SEke 610A-10/04
PLIVA d.d. S.A. /n02-515 Warszawa,/nul. Puławska 17 Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek. tel.: 22 724 76 05 (w godz. 9.00-14.00), 22 724 74 89 wew. 255 (w godz. 8.15.-14.15), https://warszawa.ap.gov.pl/dokumentacja-osobowa-i-placowa/udostepnianie osobowo-płacowa z lat 1995-2005 992700/61/3/2009/SEke/A
"INTERAGRO" Sp. z o.o. w upadłości Pruszyn 92C/08-110 Siedlce Archiwum Państwowe w Białymstoku - ul. Adama Mickiewicza 101, 15-257 Białystok; tel. 857 436 605; www.bialystok.ap.gov.pl akta osobowo-płacowe z lat 2001-2006,/noraz ZUS i księgowa z lat j.w./n/n SEke/610/146/2009
Przesiębiorstwo Państwowe/nZakłady Przemysłu Spirytusowego "POLMOS"/nw Sieradzu /nw likwidacji Archiwum Państwowe w Łodzi Pl. Wolności 1; /n91-415 Łódź /ntel. (0048 42) 632-62-01, 632-02-02; 633-38-58; /nfax: 042 632-02-11 /nOddział Zamiejscowy w Sieradzu,/nul. P.O.W. 5,/n98-200 Sieradz/ntel. (0048 43) 827-16-42/nfax: (0048 43) 822-59-90/ne-mail: nadzor@lidz.ap.gov.pl www.lodz.ap.gov.pl dokumentacja osobowo-płacowa SEke 610A-21/09
"POMOCNA DŁOŃ" S.C./nw Łodzi,/nal. Pilsudskiego 135;/n92-318 Łódź Archiwum Państwowe w Łodzi/nAl. Piłsudskiego 33/ntel. (0048 42) 674-75-15/nfax: (0048 42) 674-75-86/nKancelaria Archiwum/nPl. Wolnosci 1/n91-415 Łódź/ntel. (0048 42) 632-62-01,/n632-02-02; 633-38-58;/nfax: (0048 42) 632-02-11/ne-mail: nadzor@lidz.ap.gov.pl/nwww.lodz.ap.gov.pl/n dokumentacja osobowo-płacowa SEke 610A-21/09
Miejski Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Ostrołęce, 07-410 Ostrołęka, ul. Kościuszki 26 NAREW–OSTROŁĘKA Sp. z o.o. Zakład Usług Archiwalnych i Składnica Akt w Ostrołęce z siedzibą w: Ławy 81 C, 07-411 Rzekuń, tel. (29) 760-52-91, fax: (29) 760-57-34, e-mail: archiwum-narew@o2.pl 1977-2008 dokumentacja płacowa SEKe 610A-11/07; 992700/611/194/2015-SAK, UNP: 2017-00314138
Spółka Wodno-Ściekowa im. A. Wojtasiaka w Krynicy Morskiej, ul. Gdańska 89 Archiwum Państwowe w Elblągu z siedzibą w Malborku - 82-200 Malbork, ul. Starościńska 1 tel. (055) 647-44-55;/narchiwu@elblag.ap.gov.pl osobowo-płacowa z lat 1983-2008 SEke-610A-9/09
Zakład Budownictwa Drogowego/n"Lasbud" Sp. z o.o. /nw Jaśle Archiwum Państwowe /nw Rzeszowie/n35-064 Rzeszów,/nul. Bożnicza 2/ntel. (0-17) 850-10-99; /n852-93-50/nfax: 8538304/n0-606782840;/ne-mail: aprzeszow@pro.onet.pl/nhttp: www.rzeszow.ap.gov.pl/nOddziały Terenowe:/n38-500 Sanok, Rynek 10, /ntel.: (013) 46-319-99;/ne-mail: arch_sanok@go2.pl/n38-242 Skołyszyn k/Jasła,/ntel.: (013) 44-910-96;/ne-mail: apskoluszyn@go2.pl osobowo-płacowa z lat 1994-2008 SEke 610A-14/09
P.W. EXPAND Sp. z o.o./nul. Bukowa 1,/n47-400 Racibórz Gaja Sp. z o.o./nArchiwum - wpis nr 1/07/n44-200 Rybnik/nul. Zebrzydowicka 117/ntel./fax 032 42-42-938/n akta osobowe i kartoteki płacowe z lat 1992-2000,/nlisty płac od X/1992-XII/1999 992700/610A/8/2007/SEke
"MIMAR" Teresa Bielecka/nul. Srebrna 23,/n44-100 Gliwice Gaja Sp. z o.o./nArchiwum - wpis nr 1/07/n44-200 Rybnik/nul. Zebrzydowicka 117/ntel./fax 032 42-42-938/n akta osobowe i karty przychodów z lat 2000-2003 992700/610A/8/2007/SEke