Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Zarząd Miejski w Przedborzu Archiwum Państwowe w Kielcach 1128 1946 - 1950 Tylko osobowa, niekompletna
Wrocławska Fabryka Mebli ul.Opolska 178/182 Wrocław Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Pl.Powstańców 1, 50-951 Wrocław, tel. (0-71) 340 66 16; 340 64 80 dokumenty kadrowe i płacowe
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Turystyczne „NOTEĆ” w Pile Zakład Obsługi Administracji w Pile 64 920 Piła Al. Niepodległości 33 / 35 Akta zakładowe (karty wynagr. z lat 1979 - 1993)
Tarnobrzeskie Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Produkcji Rolniczo-Paszowej w Sandomierzu ul. Koseły 27 Archiwum Zakładowe Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego ul. 1 Maja 4 A 39-400 Tarnobrzeg tel. (015) 822 15 95 wew. 315 Dokumenty kadrowe i płacowe
Tarnobrzeskie Przedsiębiorstwo Produkcji Rolniczo – Paszowej „BAKUTIL” w Sandomierzu Sandomierz 27 – 600 ul. Trześnówka 6 Podkarpacki Urząd Wojewódzki Delegatura w Tarnobrzegu ul. 1 Maja 4 39 – 400 Tarnobrzeg dokumenty kadrowe i płacowe /niekompletne/
Tarnobrzeski Kombinat Budowlany w Stalowej Woli ul. Jana Pawła II 25 37 – 450 Stalowa Wola Podkarpacki Urząd Wojewódzki Delegatura w Tarnobrzegu ul. 1 Maja 4 39 – 400 Tarnobrzeg dokumenty kadrowe i płacowe /niekompletne/
TAKON - Przedsiębiorstwo Zagraniczne Piegłowo Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Oddział Archiwum w Radomiu, ul. Zielińskiego 13; 26-600 Radom Tel./fax (48) 363 87 07 Dokumenty osobowe i płacowe 992700/611/177/2017 – SAK; UNP: 2017-00024794
T.O.R. - Gryfice Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Zakład Obsługi Administracji Składnica Akt Przedsiębiorstw Zlikwidow. ul. Wały Chrobrego 4 70-502 Szczecin tel.4303-379 dokumenty kadrowe i płacowe
ŚWIT - Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Donimierzu gm. Szemud Zakład Obsługi Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Dział Archiwum Zlikwidowanych Jednostek Organizacyjnych ul.Targ Drzewny 3/7 80-886 Gdańsk tel.301 - 05 -71 dokumentacja kadrowa i płacowa Suplement
Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo robót Drogowych Kielce - Górki Szczukowskie Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „TRAKT” Sp. z o.o. Górki Szczukowskie 25-001 Kielce tel. 345 28 18 Dokumenty kadrowe i płacowe
Świebodzińskie Przedsiębiorstwo Nasienne CENTRALA NASIENNA ul.Jeziorowa 5 Świebodzin Zakład Obsługi Gospodarczej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z siedzibą w Przełazach 66 - 232 Mostki Archiwum tel.0 68 - 3811 222 dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Świdnickie Zakłady Przemysłu Wełnianego „SIWELA” Świdnica Dolnośląski Urząd Wojewódzki Zakład Obsługi Urzędu - Oddział Zamiejscowy w Wałbrzychu ul.Słowackiego 24 58-300 Wałbrzych tel. (74) 842-28-95 Archiwum Zakładu dokumenty kadrowe i płacowe
TARPAN Sp. z o.o. Zakład Nr 9 (dawniej Sp. Silnik) Poznań ul. Jeleniogórska Archiwum Zakładu Obsługi Administracji Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań Akta zakładowe (akta płacowe od 1976 r.)
Teatr w budowie Lublin Zakład Obsługi Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego ul.Spokojna 4 20-914 Lublin tel.(0-81) 74 24 292 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Wydział Powiatowy w Wadowicach Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Oświęcimiu 29 1945-1950 niekompletna, tylko osobowa
Wydział Powiatowy w Opocznie Archiwum Państwowe w Kielcach 672 1945 – 1950 Tylko osobowa, niekompletna
Wojskowa Spółdzielnia Spożywców „Lotnik” Archiwum Państwowe w Bydgoszczy 2222/021 1947-1948 osobowa
Zakład Przeróbczy Surowców Mineralnych w Boguszowie Gorcach Dolnośląski Urząd Wojewódzki Zakład Obsługi Urzędu - Oddział Zamiejscowy w Wałbrzychu ul.Słowackiego 24 58-300 Wałbrzych tel. (74) 842-28-95 Archiwum Zakładu dokumenty kadrowe i płacowe
Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu Archiwum Państwowe w Poznaniu 796 1932 – 1939 osobowe pracowników ubezpieczonych w ZUS personalne ubezpieczonych przez Ubezpieczalnię Krajową
Zakład Naprawczy Mechanizacji Rolnictwa Poznań ul. Warszawska 39 / 41 Archiwum Zakładu Obsługi Administracji Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań Akta zakładowe (akta płacowe od 1980 r.)
Zakład Systemów Elektronicznych„PO LON-Gdańsk” ul.Grzegorza z Sanoka 2 80-408 Gdańsk Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe MERKUR” Sp. z o.o. ul. Grzegorza z Sanoka 2 80-408 Gdańsk
Zakład Silikatowy „LUDYNIA” Ludynia k/Krasocina Zakład Produkcji Silikatów „LUDYNIA” Sp. z o.o. 29-105 Ludynia k/Krasocina tel.(0498) 440 28 wew. 21 Dokumenty kadrowe i płacowe
Zakład Przemysłu Odzieżowego „GOMBO” Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Kopernika 34A ZAKŁAD Przemysłu Odzieżowego „GOMBO” Sp. z o.o. ul. Kopernika 34 A 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski tel. 262 85 21 Dokumenty kadrowe i płacowe
Zakład Przemysłu Dziewiarskiego Kolno 18 – 500 ul. Wojska Polskiego 49 Archiwum Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Łomży ul. Spokojna 9 B 18 – 400 Łomża Tel. (086) 216 03 30 dokumenty kadrowe i płacowe
Zakład Projektów Przemysłu Bawełnianego „PROBAW” Łódź, ul. Tuwima 10 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Zakład Obsługi Administracji ul. Żeromskiego 87 Łódź tel. 637 39 25 Dokumenty kadrowe i płacowe
Zakład Produkcji Wyrobów ze Srebra „BIAMET” Białystok 15 – 545 ul. Ciołkowskiego 155 Podlaski Urząd Wojewódzki, Wydział Organizacyjno-Administracyjny, Archiwum Zakładowe w Białymstoku – Białystok, ul. Mickiewicza 3; tel. 85 743 94 93; e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl; www.bialystok.uw.gov.pl dokumenty kadrowe i płacowe 992700/611/2738/2017; UNP: 2017:00308695
Zakład Produkcji Wyrobów z Metali i Kamieni Szlachetnych „NAMYSŁOW” 46-100 Namysłów Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu Zakład Obsługi ul.Oleska 125 45 -233 Opole tel.4579964 Archiwum Akt Jednostek Zlikwidowanych dokumenty kadrowe i płacowe
Zakład Remontowo-Budowlany Państwowych Gospodarstw Rolnych w Elblągu Archiwum Państwowe w Elblągu z siedzibą w Malborku 639 1969-1975 akta osobowe-niekompletne
Zakład Remontowo-Budowlany Energetyki „ŁAZISKA GÓRNE” ul. Wyzwolenia, Łaziska Górne Archiwum Zakładowe i Zlikwidowanych Przedsiębiorstw Państwowych Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice tel. 32 326-46-08 lub 09 www.katowice.uw.gov.pl dokumenty osobowe i płacowe 992700/6116/1/2014-SAK
Zakład Przemysłu Odzieżowego MODUS Piła Zakład Obsługi Administracji w Pile 64 920 Piła Al. Niepodległości 33 / 35 Akta zakładowe (karty wynagr. z lat 1977 - 1994)
Wojewódzkie Zjednoczenie Przemysłu Terenowego Materiałów Budowlanych w Bydgoszczy Archiwum Państwowe w Bydgoszczy 1050 1946-1968 osobowe
Wojewódzkie Zjednoczenie Przedsiębiorstw Państwowego Przemysłu Terenowego w Łodzi Archiwum Państwowe w Łodzi 815 1958-1976
Wydział Powiatowy w Kielcach Archiwum Państwowe w Kielcach 1035 1945 - 1950 Tylko osobowa, niekompletna
Zakład Produkcji Prefabrykatów Kalisz 1)Archiwum Państwowe w Kaliszu, ul. Poznańska 207, 62-800 Kalisz tel.(0-62) 767-10-22 2)Krzysztof Hornowski – pełnomocnik „Grundiga” Kalisz, ul. Staszica 15 1) akta archiwalne 2) akta niearchiwalne i osobowe
Zakład Produkcji Pomocniczej Stare Pole 82 – 220 ul. Marynarki Wojennej 2 Przedsiębiorstwo „Rol – Pol” Spółka z o.o. ul. Marynarki Wojennej 2 82 – 220 Stare Pole od 10/99 akta przejmie Urząd Gminy Stare Pole, ul. Marynarki Wojennej 10 tel. 055 / 271 35 33 dokumenty osobowe i płacowe
Zakład Produkcji i Usług Remontowo- Budowlanych „ZURBUD” Owińska ul. Bydgoska 14 Archiwum Zakładu Obsługi Administracji Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań Akta zakładowe (akta płacowe od 1979 r.)
Zakład Projektowo-Konstrukcyjny „ZREMB” ul.Przemysłowa 52 Tychy Zakład Mechanizacji Budownictwa „ZREMB” ul-Przemysłowa 52 43-100 Tychy dokumenty kadrowe i płacowe
Zakład Projektowania i Usług Inwestycyjnych Piła Zakład Obsługi Administracji w Pile 64 920 Piła Al. Niepodległości 33 / 35 Akta zakładowe (karty wynagr. z lat 1979 - 1989)
Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych w Bochni Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Delegatura w Tarnowie Wydział Organizacji i Kontroli Archiwum Zakładowe, Al. Solidarności 5-9, 33-100 TARNÓW Tel. 14 696 32 72; fax. 14 621 40 78 Akta zakładowe 992700/611/557/2017-SAK; UNP: 2017-00064009
Zakład Produkcji Betonów w Zebrzydowej Zakład Produkcji Betonów w Zgorzelcu Dolnośląski Urząd Wojewódzki Zakład Obsługi w Jeleniej Górze Archiwum, ul. Hirszfelda 15a, 58-560 Jelenia Góra, tel. (0-75) 764 73 300 dokumenty kadrowe i płacowe