Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Zakład Prefabrykacji Budowlanej w Stalowej Woli ul. Przemysłowa 15 37 – 450 Stalowa Wola Podkarpacki Urząd Wojewódzki Delegatura w Tarnobrzegu ul. 1 Maja 4 39 – 400 Tarnobrzeg dokumenty kadrowe i płacowe /niekompletne/
Zakład Obsługi UW w Krośnie ul. Bieszczadzka 1 Krosno 38 – 400 Podkarpacki Urząd Wojewódzki Delegatura w Krośnie ul. Bieszczadzka 1 38 – 400 Krosno dokumenty kadrowe i płacowe /niekompletne/
Zakład Obsługi Urzędu Wojewódzkiego w Tarnobrzegu Tarnobrzeg 39 – 400 ul. Mickiewicza 7 Podkarpacki Urząd Wojewódzki Delegatura w Tarnobrzegu ul. 1 Maja 4 39 – 400 Tarnobrzeg dokumenty kadrowe i płacowe /niekompletne/
Zakład Naprawczy Mechanizacji Rolnictwa w Resku Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Zakład Obsługi Administracji Składnica Akt Przedsiębiorstw Zlikwidow. ul.Wały Chrobrego 4 70-502 Szczecin tel.4303-379 dokumenty kadrowe i płacowe
Zakład Naprawczy Mechanizacji Rolnictwa w Krakowie 31 – 334 Kraków ul. W. Łokietka 98 / 104 Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Delegatura w Nowym Sączu Wydział Organizacji i Kontroli Archiwum Zakładowe; ul. Jagiellońska 52, 33-300 NOWY SĄCZ, tel. 18 5402406; 18 5402337; fax. 18 4437193 dokumenty kadrowe i płacowe 992700/611/557/2017-SAK; UNP: 2017-00064009
Zakład Naprawczy Mechanizacji Rolnictwa w Brzozowie /ostatnia nazwa Państwowy Ośrodek Maszynowy w Brzozowie, ul. W. Witosa 4, 36 – 200 Brzozów/ Podkarpacki Urząd Wojewódzki Delegatura w Krośnie ul. Bieszczadzka 1 38 – 400 Krosno dokumenty kadrowe i płacowe /niekompletne/
Zakład Podzespołów i Urządzeń Technologicznych „TELPOD” Kraków ul. Romanowicza 2 Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Delegatura w Nowym Sączu Wydział Organizacji i Kontroli Archiwum Zakładowe; ul. Jagiellońska 52, 33-300 NOWY SĄCZ, tel. 18 5402406; 18 5402337; fax. 18 4437193 Akta zakładowe ( 1991 – 1999 ) 992700/611/557/2017-SAK; UNP: 2017-00064009
Zakład Naprawczy Mechanizacji Rolnictwa Kamień Pomorski Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Zakład Obsługi Administracji Składnica Akt Przedsiębiorstw Zlikwidow. ul.Wały Chrobrego 4 70-502 Szczecin tel.4303-379 dokumenty kadrowe i płacowe
Zakład Mechanizacji i Transportu Wałbrzych Dolnośląski Urząd Wojewódzki Zakład Obsługi Urzędu - Oddział Zamiejscowy w Wałbrzychu ul.Słowackiego 24 58-300 Wałbrzych tel. (74) 842-28-95 Archiwum Zakładu dokumenty kadrowe i płacowe
Zakład Hodowli Zarodowej „KRYSTYNA” Wałbrzych Dolnośląski Urząd Wojewódzki Zakład Obsługi Urzędu - Oddział Zamiejscowy w Wałbrzychu ul.Słowackiego 24 58-300 Wałbrzych tel. (74) 842-28-95 Archiwum Zakładu dokumenty kadrowe i płacowe
Zakład Ogrodniczo – Pszczelarski Wałcz Zakład Obsługi Administracji w Pile 64 920 Piła Al. Niepodległości 33 / 35 Akta zakładowe (karty wynagr. z lat 1981 - 1995)
Zakład Obsługi Urzędu Wojewódzkiego w Łomży Zakład Obsługi Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku ul. Mickiewicza 3 tel. (085) 743 94 82 Akta osobowe
Zakład Budownictwa i Produkcji Materiałów „JAWOR” Złotoryja Dolnośląski Urząd Wojewódzki Zakład Obsługi Urzędu w Legnicy Archiwum Zbiorcze dokumenty kadrowe i płacowe
Zakład Górniczo – Budowlany „Siarkopol” w Machowie k / Tarnobrzega Podkarpacki Urząd Wojewódzki Delegatura w Tarnobrzegu ul. 1 Maja 4 39 – 400 Tarnobrzeg dokumenty kadrowe i płacowe /niekompletne/
Zakład Elementów Budowlanych Rajsko k. Oświęcimia Archiwum Zakładowe i Zlikwidowanych Przedsiębiorstw Państwowych Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice tel. 32 326-46-08 lub 09 www.katowice.uw.gov.pl dokumenty osobowe i płacowe 992700/6116/1/2014-SAK
Zakład Elementów Budowlanych „Fadom” Rudna Mała Głogów Małopolski 35 – 080 Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15 31 – 049 Rzeszów dokumenty kadrowe i płacowe /niekompletne/
Zakład Doświadczalny Elektronicznych Podzespołów i Urządzeń Technologicznych przy KZE „TELPOD” Kraków ul. Lipowa 4 / „TELPOD” Zakład Podzespołów i Urządzeń Technologicznych, Kraków, ul. Romanowicza 2/ Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Delegatura w Nowym Sączu Wydział Organizacji i Kontroli Archiwum Zakładowe; ul. Jagiellońska 52, 33-300 NOWY SĄCZ, tel. 18 5402406; 18 5402337; fax. 18 4437193 Akta zakładowe ( 1971 – 1981 ) 992700/611/557/2017-SAK; UNP: 2017-00064009
Zakład Budżetowy Budownictwa Wodnego, w Bydgoszczy, wcześniej: -Państw. Zarząd Wodny 1945-47r. -Dyrekcja Okr. Dróg Wodnych do54r. -Rejon Dróg Wodnych do 1964 r. -Okr. Zarząd Wodny do 1972 r. -Przed. Bud.Wodnego do 1990 r. 85-092 Bydgoszcz ul. Ogińskiego Ministerstwo Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa 00-922 Warszawa ul. Wawelska 52/54 Archiwum Ministerstwa tel.825-00-01 w.398 akta osobowe kartoteki wynagrodzeń lub listy płac 1979 - 1996
Zakład Badawczo Rozwojowy Urządzeń Technologicznych i Elektrotechnicznych Podzespołów przy CNPMHiR „UNITRA - „TELPOD” Kraków ul. Lipowa 4 /”TELPOD” Zakład Podzespołów i Urządzeń Technologicznych, Kraków, ul. Romanowicza 2/ Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Delegatura w Nowym Sączu Wydział Organizacji i Kontroli Archiwum Zakładowe; ul. Jagiellońska 52, 33-300 NOWY SĄCZ, tel. 18 5402406; 18 5402337; fax. 18 4437193 Akta zakładowe ( 1981 – 1988 ) 992700/611/557/2017-SAK; UNP: 2017-00064009
Zakład Drzewny „DREWNUR” Sp. z o.o. w Nurcu Stacji Nurzec Stacja 17 –330 ul. Tartaczna 2a Archiwum Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Łomży ul. Spokojna 9 B 18 – 400 Łomża Tel. (086) 216 03 30 dokumenty kadrowe i płacowe
Zakład Budowlano–Remontowy PGR w Bieganowie- Przedsiębiorstwo Państwowe z siedzibą w Kaczanowie Archiwum Zakładu Obsługi Administracji Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań Akta zakładowe (akta płacowe od 1980 r.)
Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych Al.Niepodległości 208 Warszawa Główny Urząd Statystyczny Al.Niepodległości 208 00-825 Warszawa tel.608 32 63 akta osobowe i dokumentacja płacowa z lat 1966 -1984
Zakład Badań i Doświadczeń Przemysłu Kamienia Budowlanego Kraków /ostatnia nazwa „PROKAM” Zakład Projektowo – Usługowy, Kraków, ul. Wapienna 2/ Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Delegatura w Nowym Sączu Wydział Organizacji i Kontroli Archiwum Zakładowe; ul. Jagiellońska 52, 33-300 NOWY SĄCZ, tel. 18 5402406; 18 5402337; fax. 18 4437193 Akta zakładowe ( 1962 – 1968 ) 992700/611/557/2017-SAK; 2017-00064009
Zakład Konstrukcyjno – Wdrożeniowy „AGROMET” Poznań ul. Romana Maya Archiwum Zakładu Obsługi Administracji Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań Akta zakładowe (akta płacowe od 1989 r.)
Zakład Inwestycji Komunalnych Poznań ul. Wiśniowa 13 Archiwum Zakładu Obsługi Administracji Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań Akta zakładowe (akta płacowe – od 1973 r.)
Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych ul.Warmińskiego 4/6 Pruszków Archiwum Rotacyjne ŁAD Stowarzyszenie Archiwistów Polskich ul.Świętojerska 24 Warszawa Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych ul.Walczaka 29 Gorzów Wlkp. Wydział Administracyjny Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul.Jagiellończyka 8 0-95 7215 396 dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Zakład Wapienno-Piaskowy Bełżc Archiwum Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego ul.Partyzantów 3 22-400 Zamość tel.(0-84) 63 - 82-156 Dokumenty pracowników zwolnionych przed utworzeniem spółki Suplement
Zakład Utylizacyjny - Przeds.Państw. ul.Strażacka 7 66 - 304 Brójce Wydział Administracyjny Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul.Jagiellończyka 8 0-95 7215 396 dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Zakłady Rybackie Psary Stadnina Koni Walewice Sp. z o.o. 99- 423 Bielawy tel.(0-46) 838 21 14 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Produkcji Paliwa Formowanego T.P.M.P. w Opolu Archiwum Państwowe w Opolu 398 1952- 1963 akta osobowe
Zakład Usług Foniczno-Wizyjnych „WIFON” Telewizja Polska S.A. 00-999 Warszawa ul. Jana Pawła Woronicza 17 Dokumenty kadrowe i płacowe
Zakład Usług Administracyjno-Gospodarczych Ministerstwa Przemysłu i Handlu, Warszawa, ul. Wspólna 2/4 Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl Dokumenty osobowe. Dokumentacja płacowa z lat 1991-1996 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Zakład Urządzeń Elektrycznych UNITEM, Warszawa, ul. Konstruktorska 9 Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl Dokumenty osobowe i płacowe 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Zakład Transportowo-Usługowo-Handlowy TRANSLEN ul.Kobylogórska 16A Gorzów Wlkp. Wydział Administracyjny Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul.Jagiellończyka 8 0-95 7215 396 dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Zakład Techniki Medycznej ul.Batorego Zielona Góra Zakład Obsługi Gospodarczej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z siedzibą w Przełazach 66 - 232 Mostki Archiwum tel.0 68 - 3811 222 dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Zakład Działalności Socjalnej Pracowników Kultury i Sztuki ul.Bernardyńska 5 Wrocław Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Pl.Powstańców 1, 50-951 Wrocław, tel. (0-71) 340 66 16; 340 64 80 dokumenty kadrowe i płacowe
Zakład Stolarki Budowlanej STOLBUD Płock Archiwum Rotacyjne przy Towarzystwie Opieki nad Zabytkami ul.1-Maja 1 09-402 Płock tel.(024) 262 78 33 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Zakład Remontowy Energetyki Gdańsk Spółka z o.o. ul.Na Stępce 1A Gdańsk Zakład Obsługi Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Dział Archiwum Zlikwidowanych Jednostek Organizacyjnych ul.Targ Drzewny 3/7 80-886 Gdańsk tel.301 - 05 -71 dokumentacja kadrowa i płacowa Suplement
Zakład Wapienno-Piaskowy Kanie Zakład Obsługi Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego ul.Spokojna 4 20-914 Lublin tel.(0-81) 74 24 292 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement