Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Zakład Budownictwa Komunalnego w Brzesku Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Delegatura w Tarnowie Wydział Organizacji i Kontroli Archiwum Zakładowe, Al. Solidarności 5-9, 33-100 TARNÓW Tel. 14 696 32 72; fax. 14 621 40 78 Akta zakładowe 992700/611/557/2017-SAK; UNP: 2017-00064009
Zakład Budownictwa Komunalnego Bochnia Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Delegatura w Tarnowie Wydział Organizacji i Kontroli Archiwum Zakładowe, Al. Solidarności 5-9, 33-100 TARNÓW Tel. 14 696 32 72; fax. 14 621 40 78 Akta zakładowe 992700/611/557/2017-SAK; UNP: 2017-00064009
Wojewódzki Zakład Usług Wodnych Katowice ul.Grabowa 1 a Archiwum Zakładowe i Zlikwidowanych Przedsiębiorstw Państwowych Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice tel. 32 326-46-08 lub 09 www.katowice.uw.gov.pl dokumenty osobowe i płacowe 992700/6116/1/2014-SAK
Zakład Szkolenia Inwalidów we Wrocławiu Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Pl.Powstańców 1, 50-951 Wrocław, tel. (0-71) 340 66 16; 340 64 80 dokumenty kadrowe i płacowe
Zakład Remontowo-Budowlany Państwowych Gospodarstw Rolnych w Olszanicy Archiwum Państwowe w Rzeszowie Oddział w Sanoku 264 1958 tylko płacowe
Zakład Remontowo-Budowlany Cieplice Śląskie Dolnośląski Urząd Wojewódzki Zakład Obsługi w Jeleniej Górze Archiwum, ul. Hirszfelda 15a, 58-560 Jelenia Góra, tel. (0-75) 764 73 300 dokumenty kadrowe i płacowe
Zarząd Miejski w Kowalewie Archiwum Państwowe w Toruniu 396/II 1945-1950 Spisy członków MRN
Wojewódzki Zespół Metodyczny Opieki Zdrowotnej i Pomocy w Krośnie Krosno 38 – 400 ul. Lewakowskiego 27 b Podkarpacki Urząd Wojewódzki Delegatura w Krośnie ul. Bieszczadzka 1 38 – 400 Krosno dokumenty kadrowe i płacowe /niekompletne/
Wojewódzki Zespół Metodyczny Opieki Zdrowotnej i Pomocy Społecznej Wałbrzych Dolnośląski Urząd Wojewódzki Zakład Obsługi Urzędu - Oddział Zamiejscowy w Wałbrzychu ul.Słowackiego 24 58-300 Wałbrzych tel. (74) 842-28-95 Archiwum Zakładu dokumenty kadrowe i płacowe
Wojewódzki Zespół Metodyczno-Szkoleniowy ul.Armii Krajowej Bielsko-Biała Zakład Obsługi Zamiejscowych Oddziałów Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach z siedzibą w Bielsku Białej Archiwum Przedsiębiorstw Państw. dokumenty osobowe i płacowe
Wojewódzki Zespół Metodyczny w Suwałkach Podlaski Urząd Wojewódzki Archiwum Zakładowe ul. Noniewicza 10 16 – 400 Suwałki tel. (087) 566 62 20 w. 206, fax. 566 21 66 dokumenty kadrowe i płacowe
Wojewódzki Zarząd Rozbudowy Miast i Osiedli Wiejskich w Poznaniu ul. 28 Czerwca 1956r. nr 209 Archiwum Zakładu Obsługi Administracji Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań Akta zakładowe (akta płacowe – od 1973 r.)
Wojewódzki Zarząd Inwestycji Służby Zdrowia i Opieki Społecznej w Krośnie Krosno 38 – 400 ul. Lewakowskiego 27 b Podkarpacki Urząd Wojewódzki Delegatura w Krośnie ul. Bieszczadzka 1 38 – 400 Krosno dokumenty kadrowe i płacowe /niekompletne/
Wojewódzki Zarząd Inwestycji Rolniczych Szczecin Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Zakład Obsługi Administracji Składnica Akt Przedsiębiorstw Zlikwidow. ul.Wały Chrobrego 4 70-502 Szczecin tel.4303-379 dokumenty kadrowe i płacowe
Wojewódzki Zarząd Wodnych Melioracji Warszawa Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej ul.Wspólna 30 00-930 Warszawa tel.623 20 16, 623 20 17 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Wojewódzki Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Pile Zakład Obsługi Administracji w Pile 64 920 Piła Al. Niepodległości 33 / 35 Akta zakładowe (karty wynagr. z lat 1980 - 1992)
Wojewódzki Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa Wałbrzych z/s w Dzierżoniowie Dolnośląski Urząd Wojewódzki Zakład Obsługi Urzędu - Oddział Zamiejscowy w Wałbrzychu ul.Słowackiego 24 58-300 Wałbrzych tel. (74) 842-28-95 Archiwum Zakładu dokumenty kadrowe i płacowe
Wojewódzki Zakład Usług Wodnych dla potrzeb Rolnictwa w Tarnobrzegu Tarnobrzeg 39 –400 ul. Sienkiewicza 188 Podkarpacki Urząd Wojewódzki Delegatura w Tarnobrzegu ul. 1 Maja 4 39 – 400 Tarnobrzeg dokumenty kadrowe i płacowe /niekompletne/
Wojewódzki Związek Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych w Jeleniej Górze Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze 333 1975–1990 Akta osobowe i niekompletne listy płac
Wojewódzki Związek Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” W Legnicy Dolnośląski Urząd Wojewódzki Zakład Obsługi Urzędu w Legnicy Archiwum Zbiorcze dokumenty kadrowe i płacowe
Wojewódzki Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Przemyślu ul. Batorego 47 Podkarpacki Urząd Wojewódzki Delegatura w Przemyślu Plac Dominikański 3 37 – 700 Przemyśl dokumenty kadrowe i płacowe /niekompletne/
Wojewódzki Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Krośnie z / s w Brzozowie /ostatnia nazwa Wojewódzki Zakład Konserwacji i Urządzeń Melioracyjnych w Krośnie z / s w Brzozowie, ul. Moniuszki 15, 36 –200 Brzozów/ Podkarpacki Urząd Wojewódzki Delegatura w Krośnie ul. Bieszczadzka 1 38 – 400 Krosno dokumenty kadrowe i płacowe /niekompletne/
Wojewódzki Zakład Usług Wodnych Opole z/s Czarnowąsach Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu Zakład Obsługi ul.Oleska 125 45 -233 Opole tel.4579964 Archiwum Akt Jednostek Zlikwidowanych dokumenty kadrowe i płacowe
Wojewódzki Zakład Urządzeń Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa Kęty ul.Krakowska 96 Zakład Obsługi Zamiejscowych Oddziałów Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach z siedzibą w Bielsku Białej Archiwum Przedsiębiorstw Państw. dokumenty osobowe i płacowe
Wojewódzki Zakład Remontowo Budowlany Służby Zdrowia i Opieki Społecznej w Przemyślu ul. Bakończycka 16 Podkarpacki Urząd Wojewódzki Delegatura w Przemyślu Plac Dominikański 3 37 – 700 Przemyśl dokumenty kadrowe i płacowe /niekompletne/
Wojewódzki Zakład Remontowo Budowlany Służby Zdrowia i Opieki Społecznej w Krośnie z / s w Potoku Krosno 38 –404 Podkarpacki Urząd Wojewódzki Delegatura w Krośnie ul. Bieszczadzka 1 38 – 400 Krosno dokumenty kadrowe i płacowe /niekompletne/
Wojewódzki Zakład Rem.-Bud. Służby Zdrowia i Opieki Społecznej ul. Kwidzyńska 23/25 50-229 Wrocław Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Pl.Powstańców 1, 50-951 Wrocław, tel. (0-71) 340 66 16; 340 64 80 dokumenty kadrowe i płacowe
Wojewódzki Zakład Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych w Poznaniu z / s w Przeźmierowie Przeźmierowo ul. Budowlanych 41 Archiwum Zakładu Obsługi Administracji Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań Akta zakładowe (akta płacowe od 1979 r.)
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna im. Przełom w Gadomiu Stowarzyszenie Archiwistów Polskich w Szczecinie, Magazyn w Płotach 1962-97 akta osobowe, niekompletne listy płac i dniówki obrach. z lat 1963-97
Wojewódzki Ośrodek Obliczeniowy NBP 70-952 Szczecin l. Pułk.Teofila Starzyńskiego Oddział Okręgowy NBP Szczecin 1 Al. Niepodległości 40 tel.433-91-25 dokumenty kadrowe i płacowe
Wojewódzki Ośrodek Kultury Kraków Małopolski Urząd Wojewódzki Oddział Zamiejscowy w Tarnowie Al. Solidarności 5 – 9 33 – 100 Tarnów tel. 21 – 38 – 06 w. 409 Akta zakładowe
Wojewódzki Zakład Konserwacji Urządzeń Melioracyjnycvh w Krośnie z / s w Brzozowie Brzozów 36 – 200 ul. Moniuszki 15 Podkarpacki Urząd Wojewódzki Delegatura w Krośnie ul. Bieszczadzka 1 38 – 400 Krosno dokumenty kadrowe i płacowe /niekompletne/
Wojewódzki Zakład Konserwacji Urządzeń Wodociągowych i Melioracyjnych ul.Wilczycka 18 53-311 Wrocław Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Pl.Powstańców 1, 50-951 Wrocław, tel. (0-71) 340 66 16; 340 64 80 dokumenty kadrowe i płacowe
Wojewódzki Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Płocku z/s w Krośniewice Archiwum Rotacyjne przy Towarzystwie Opieki nad Zabytkami w Płocku ul.1-go Maja 1 09-402 Płock tel.(024) 262 78 83 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Wojewódzki Ośrodek Kultury Katowice ul.Plebiscytowa 36 Archiwum Zakładowe i Zlikwidowanych Przedsiębiorstw Państwowych Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice tel. 32 326-46-08 lub 09 www.katowice.uw.gov.pl dokumenty osobowe i płacowe 992700/6116/1/2014-SAK
Wojewódzki Zakład Usług Wodnych Rzeszów 35 – 959 ul. Przemysłowa 14 Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15 31 – 049 Rzeszów dokumenty kadrowe i płacowe /niekompletne/
Zakład Doświadczalny Techniki Medycznej przy Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Techniki Medycznej "ORMED", Łódź, Plac Komuny Paryskiej 6 Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl dokumentacja osobowa. Dokumentacja płacowa z lat 1975-1991 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Zakład Budowlano-Montażowy Przemysłu Węgla Brunatnego MEGABUD we Wrocławiu - Wrocław, ul. Szczecińska 16 Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl Dokumenty osobowe, dokumentacja płacowa od 1980 r. 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Zakład Budowlano-Montażowy Energetyk Radom Zakład Obsługi Mazow.Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Oddział Zamiejscowy ul.Żeromskiego 53 26-600 Radom tel.(048) 36 20 555 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Zakład Rolno-Handlowy w Brzeźnie Goworowo Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddział w Olsztynie ul.Głowackiego 6 tel.(0-89) 523 50 29 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement