Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Zjednoczenie Przemysłu Tartacznego i Wyrobów Drzewnych Warszawa Zakład Obsługi Ministerstwa Gospodarki pl.Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa tel. (22) 870-35-38, 870-21-96 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w Kielcach - Zarząd Wojewódzki i jednostki podległe Archiwum Państwowe w Kielcach 1012 1973 - 1989 Osobowa i płacowa, niekompletna
Zjednoczenie Przemysłu Taboru Kolejowego TASKO, Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. Nr 231/239 Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl Dokumenty osobowe, brak dokumentacji płacowej 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Zjednoczenie Przemysłu Szklarskiego i Ceramicznego VITROCER, Warszawa, ul. Wynalazek 2 Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl Dokumenty osobowe. Dokumentacja płacowa niekompletna 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Zrzeszenie Spółdzielcze Wozaków “Transport Konny” w Pabianicach Archiwum Państwowe w Łodzi Oddział w Pabianicach 53 1948-1957
Związek Młodzieży Socjalistycznej ZW Katowice i jednostki podległe Archiwum Państwowe w Katowicach 579/V 1957-1976 niekompletna, tylko osobowa
Związek Młodzieży Socjalistycznej Zarząd Wojewódzki w Łodzi Archiwum Państwowe w Łodzi 1267 1975 tylko listy płac
Związek Rewizyjny Spółdzielni Rzeczypospolitej Polskiej Okręg Łódzki Archiwum Państwowe w Łodzi 681 1945-1948 tylko osobowe
Zjednoczenie Przemysłu Rafineryjnego i Petrochemicznego PETROCHEMIA, Kraków, ul. 3-go Maja 7 Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl Dokumenty osobowe, brak dokumentacji płacowej 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Zjednoczenie Przemysłu Precyzyjnego PREMA, Warszawa Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl Dokumenty osobowe, dokumentacja płacowa niekompletna 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Zjednoczenie Przemysłu Podzespołów i Materiałów Elektronicznych UNITRA-ELEKTRON, Warszawa, ul. Siedmiogrodzka 1/3 Ministerstwo Rozwoju, 00-507 Warszawa, Pl. Trzech Krzyży 3/5, tel. (22) 273 72 87, e-mail: archiwum@mr.gov.pl; http://www.mr.gov.pl; http://mr.bip.gov.pl/rejestry-mr/wykaz-zlikwidowanych-zakladow.html Dokumenty osobowe. Dokumentacja płacowa niekompletna 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Zjednoczenie Przemysłu Owocowo- Warzywnego ul.Krucza 24/26 Warszawa Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej ul.Wspólna 30 00-930 Warszawa tel.623 20 16, 623 20 17 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Zjednoczenie Przedsiębiorstw Przemysłu Organicznego, Warszawa, ul. Żurawia 6/12 Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl Dokumenty osobowe i płacowe 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Zjednoczenie Przemysłu Metali Niezależnych ul.Dąbrowskiego 22 Katowice Zakład Obsługi Ministerstwa Gospodarki pl.Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa tel. (22) 870-35-38, 870-21-96 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Zjednoczenie Przemysłu Maszyn Budowlanych BUMAR, Warszawa, ul. Senatorska 6 Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl Dokumenty osobowe, brak dokumentacji płacowej i płacowe 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Zjednoczenie Przemysłu Lotniczego i Silnikowego PZL, Warszawa, ul. Miodowa 5 Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl Dokumenty osobowe. Dokumentacji płacowej brak. 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Zjednoczenie Przemysłu Kamienia Budowlanego, Kraków, ul. Morawskiego 5 Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl Dokumenty osobowe. Dokumentacja płacowa niekompletna 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Zjednoczenie Technicznej Obsługi Rolnictwa w Kielcach Archiwum Państwowe w Kielcach Oddział w Starachowicach 435 1959 - 1982 Osobowa i płacowa, niekompletna
Zrzeszenie Katolików „Caritas” Oddział Wojewódzki Rzeszowski Z siedzibą w Przemyślu Archiwum Państwowe w Przemyślu 581 1950, 1952 1959-1960 akta personalne
Zrzeszenie Katolickie “Caritas” Oddział Wojewódzki w Bydgoszczy Archiwum Państwowe w Bydgoszczy 990 1945-1962 Osobowa
Związek Zawodowy Pracowników Służby Zdrowia Zarząd Okręgu w Rzeszowie Archiwum Państwowe w Rzeszowie 145 1950-1972 osobowe
Związek Socjalistyczej Młodzieży Polskiej w Olsztynie Archiwum Państwowe w Olsztynie Dokumentacja finansowa niekompletna 1977-1988
Związek Samopomocy Chłopskiej Zarząd Wojewódzki w Lublinie Archiwum Państwowe w Lublinie 807 1944-1957 tylko akta osobowe
Zjednoczenie Przemysłu Kablowego i Sprzętu Elektrotechnicznego KABLE, Warszawa, ul. Senatorska 6 Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl Dokumenty osobowe, dokumentacja płacowa niekompletna 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Zjednoczenie Przemysłu Gastronomicznego Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Spożywców SPOŁEM Zespół Organizacyjny 02-548 Warszawa ul.Grażyny 13 tel.845 26 35 akta osobowe pracowników z lat 1976 -1971 Suplement
Zjednoczenie Przemysłu Elektronicznego UNITRA-DOM, Warszawa, ul. Siedmiogrodzka 1/3 Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl Dokumenty osobowe, dokumentacja płacowa od 1978 r. - niekompletna 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Zjednoczenie Przemysłu Cynkowego, Katowice, ul. Dąbrowskiego 22 Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl Dokumenty osobowe. Dokumenty płacowe z lat 1982-1990 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Zjednoczenie Przemysłu Cukierniczego Warszawa Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej ul.Wspólna 30 00-930 Warszawa tel.623 20 16, 623 20 17 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Zakłady Lniarskie ul.Kobylogórska 2 Gorzów Wlkp. Wydział Administracyjny Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul.Jagiellończyka 8 0-95 7215 396 dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu Węglowego ZKMPW, Katowice, ul. Korfantego 83 Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl Dokumenty osobowe i płacowe 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Wielobranżowa Spółdzielnia Pracy im. IV Zgrupowania AK Gurt w Warszawie Archiwum Państwowe m. st. Warszawy 2010/I 1986-1995 Akta osobowe
Zespół Państwowych Gospodarstw Rolnych w Czaplinku Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Szczecinku 149 1947 - 1958 Wyłącznie akta osobowe .
Zespół Gospodarczy Ociemniałych Żołnierzy w Warszawie Archiwum Państwowe m. st. Warszawy 1088/I 1962-1968 Akta Osobowe
Zespół Gminnych Ośrodków Maszynowych w Goleniowie Archiwum Państwowe w Szczecinie Oddział w Płotach 286 1955-1957 Zbiór akt osobowych
Zjednoczenie Budownictwa Wodnego i Melioracji w Olsztynie Archiwum Państwowe w Olsztynie 755 1956-1982 Dokumentacji osobowa niekompletna , brak dokumentacji finansowej
Warszawskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „ZELBET” ul.Pruszkowska 17 02-119 Warszawa Archiwum HP-MED Warszawa-Ursus ul.Siłaczki nr 3/9 dokumenty kadrowe i płacowe
Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Budowlane WAŁBRZYCH Dolnośląski Urząd Wojewódzki Zakład Obsługi Urzędu - Oddział Zamiejscowy w Wałbrzychu ul.Słowackiego 24 58-300 Wałbrzych tel. (74) 842-28-95 Archiwum Zakładu dokumenty kadrowe i płacowe
Wadowickie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Doświadczalne Aparatury Odlewniczej „WADAP” ul.Mickiewicza 27 Zakład Obsługi Zamiejscowych Oddziałów Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach z siedzibą w Bielsku Białej Archiwum Przedsiębiorstw Państw. dokumenty osobowe i płacowe
Warszawskie Okręgowe Zakłady Młynarskie Zespół Młynów w Radzyniu Młyn w Parczewie Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim 87 -1956- wykazy pracowników
Wadowickie Przedsiębiorstwo Budowlane ul.Legionów 20 Wadowice Zakład Obsługi Zamiejscowych Oddziałów Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach z siedzibą w Bielsku Białej Archiwum Przedsiębiorstw Państw. dokumenty osobowe i płacowe