Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
RAWA MODE Spółka z o.o./n96-200 Rawa Mazowiecka,/nAl. Konstytucji 3-go Maja 2 Kompleksowe Usługi Archiwizacyjne "TABULUS" Sp. z o.o.,Konopnica 102, 96- 200 Rawa Mazowiecka/ntel./fax. (46) 813-12-03;/ntel. (46) 813-11-95 (96),/nwww.tabulus.com.pl/ne-mail: biuro@tabulus.com.pl/n osobowo-płacowa 992700/610A/17/2005/SEke
KATARZYNA P.P.H.U. Katarzyna Sujecka/n90-736 Łódź,/nul. Żeromskiego 23 Kompleksowe Usługi Archiwizacyjne "TABULUS" Sp. z o.o.,Konopnica 102, 96- 200 Rawa Mazowiecka/ntel./fax. (46) 813-12-03;/ntel. (46) 813-11-95 (96),/nwww.tabulus.com.pl/ne-mail: biuro@tabulus.com.pl/n osobowo-płacowa 992700/610A/17/2005/SEke
Spółdzielnia Usługowo-Mechanizacyjna w Starej Białej/n09-411 Biała,/nul. Sienkiewicza 61 Kompleksowe Usługi Archiwizacyjne "TABULUS" Sp. z o.o.,Konopnica 102, 96- 200 Rawa Mazowiecka/ntel./fax. (46) 813-12-03;/ntel. (46) 813-11-95 (96),/nwww.tabulus.com.pl/ne-mail: biuro@tabulus.com.pl/n osobowo-płacowa 992700/610A/17/2005/SEke
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Ujeździe, 97-225 Ujazd, ul. Mostowa 3 Kompleksowe Usługi Archiwizacyjne "TABULUS" Sp. z o.o., Konopnica 102, 96- 200 Rawa Mazowiecka, tel./fax. (46) 813-12-03; tel. (46) 813-11-95 (96), www.tabulus.com.pl, e-mail: biuro@tabulus.com.pl osobowo-płacowa 992700/610A/17/2005/SEke
Spółdzielnia Pracy ROZWÓJ, 01-242 Warszawa, Al. Prymasa Tysiąclecia 79 A Kompleksowe Usługi Archiwizacyjne "TABULUS" Sp. z o.o.,Konopnica 102, 96- 200 Rawa Mazowiecka/ntel./fax. (46) 813-12-03;/ntel. (46) 813-11-95 (96),/nwww.tabulus.com.pl/ne-mail: biuro@tabulus.com.pl/n osobowo-płacowa 992700/610A/17/2005/SEke
BHP-TEOREXIM Spółka z o.o./n99-300 Kutno,/nul. Skłodowskiej 46 Kompleksowe Usługi Archiwizacyjne "TABULUS" Sp. z o.o.,Konopnica 102, 96- 200 Rawa Mazowiecka/ntel./fax. (46) 813-12-03;/ntel. (46) 813-11-95 (96),/nwww.tabulus.com.pl/ne-mail: biuro@tabulus.com.pl/n osobowo-płacowa 992700/610A/17/2005/SEke
HORN Spółka z o.o./n95-035 Ozorków,/nul. Łęczycka 9A Kompleksowe Usługi Archiwizacyjne "TABULUS" Sp. z o.o.,Konopnica 102, 96- 200 Rawa Mazowiecka/ntel./fax. (46) 813-12-03;/ntel. (46) 813-11-95 (96),/nwww.tabulus.com.pl/ne-mail: biuro@tabulus.com.pl/n osobowo-płacowa 992700/610A/17/2005/SEke
MT STORAGE Sp. z o.o. /nw likwidacji,/nul. Bajeczna 4,/n31-566 Kraków Zakład Archiwalny Składnica Akt Sp. z o.o., ul. Św. Krzyża 17/24, 31-023 Kraków akta osobowo-płacowe SEKE 610A-14/08
HILL-TOUR Sp. z o.o. w upadłości,/n34-222 Zawoja 1550 Zakład Archiwalny Składnica Akt Sp. z o.o., ul. Św. Krzyża 17/24, 31-023 Kraków akta osobowo-płacowe SEKE 610A-14/08
OTN MOSORNY GROŃ/nSp. z o.o. w upadłości,/n34-222 Zawoja 1307 Zakład Archiwalny Składnica Akt Sp. z o.o., ul. Św. Krzyża 17/24, 31-023 Kraków akta osobowo-płacowe SEKE 610A-14/08
RR SERWIS Spółka z o.o./n26-600 Radom,/nul. Młodzianowska 98 Kompleksowe Usługi Archiwizacyjne "TABULUS" Sp. z o.o.,Konopnica 102, 96- 200 Rawa Mazowiecka/ntel./fax. (46) 813-12-03;/ntel. (46) 813-11-95 (96),/nwww.tabulus.com.pl/ne-mail: biuro@tabulus.com.pl/n osobowo-płacowa 992700/610A/17/2005/SEke
MICRO CENTER POLAND Spółka z o.o./n01-424 Warszawa,/nAl. Prymasa Tysiąclecia 60/62 Kompleksowe Usługi Archiwizacyjne "TABULUS" Sp. z o.o.,Konopnica 102, 96- 200 Rawa Mazowiecka/ntel./fax. (46) 813-12-03;/ntel. (46) 813-11-95 (96),/nwww.tabulus.com.pl/ne-mail: biuro@tabulus.com.pl/n osobowo-płacowa 992700/610A/17/2005/SEke
WAN TV Spółka z o.o./n02-531 Warszawa,/nul. Łowicka 62 Kompleksowe Usługi Archiwizacyjne "TABULUS" Sp. z o.o.,Konopnica 102, 96- 200 Rawa Mazowiecka/ntel./fax. (46) 813-12-03;/ntel. (46) 813-11-95 (96),/nwww.tabulus.com.pl/ne-mail: biuro@tabulus.com.pl/n osobowo-płacowa 992700/610A/17/2005/SEke
POLTEX W S.A./n91-065 Łódź/nul.Ogrodowa 17 Kompleksowe Usługi Archiwizacyjne "TABULUS" Sp. z o.o.,Konopnica 102, 96- 200 Rawa Mazowiecka/ntel./fax. (46) 813-12-03;/ntel. (46) 813-11-95 (96),/nwww.tabulus.com.pl/ne-mail: biuro@tabulus.com.pl/n osobowo-płacowa 992700/610A/17/2005/SEke
INSTAL POŁUDNIE Spółka z o.o. w upadłości/n39-300 Mielec,/nul. Kilińskiego 72 Składnica Akt "POWIERNIK" Spółka z o.o., 37-464 Stalowa Wola, ul. Przemysłowa 13, Tel/fax: +48 15 844-55-01, e-mail: powiernik_san@poczta.onet.pl osobowo-płacowa z lat 2002-2006 992700/610A/3/2011/SEke
"CODOGNI" Spółka z o.o. w upadłości/n37-464 Stalowa Wola 6,/nul. Topolowa 100 Składnica Akt "POWIERNIK" Spółka z o.o., 37-464 Stalowa Wola, ul. Przemysłowa 13, Tel/fax: +48 15 844-55-01, e-mail: powiernik_san@poczta.onet.pl dokumentacja płacowa z lat 1997 992700/610A/3/2011/SEke
"EKO-PLAST" Spółka z o.o. w likwidacji/n37-410 Ulanów,/nul. 3-go Maja 70 Składnica Akt "POWIERNIK" Spółka z o.o., 37-464 Stalowa Wola, ul. Przemysłowa 13, Tel/fax: +48 15 844-55-01, e-mail: powiernik_san@poczta.onet.pl osobowo-płacowa z lat 1993-2009 992700/610A/3/2011/SEke
RH ALURAD WHEELS POLSKA Spółka z o.o. w upadłości/n39-432 Gorzyce/nul. Odlewników 52 Składnica Akt "POWIERNIK" Spółka z o.o., 37-464 Stalowa Wola, ul. Przemysłowa 13, Tel/fax: +48 15 844-55-01, e-mail: powiernik_san@poczta.onet.pl osobowo-płacowa z lat 1968-2010 992700/610A/3/2011/SEke
"JEDNOŚć" Spółka z o.o. w upadłości/n37-420 Rudnik nad Sanem/nul. Jana Pawła II 15 Składnica Akt "POWIERNIK" Spółka z o.o., 37-464 Stalowa Wola, ul. Przemysłowa 13, Tel/fax: +48 15 844-55-01, e-mail: powiernik_san@poczta.onet.pl osobowo-płacowa z lat 1947-1998 992700/610A/3/2011/SEke
Firma Handlowo-Usługowa Tymofejewicz Spółka jawna w upadłości/n37-450 Stalowa Wola,/nul. Przemysłowa 11 Składnica Akt "POWIERNIK" Spółka z o.o., 37-464 Stalowa Wola, ul. Przemysłowa 13, Tel/fax: +48 15 844-55-01, e-mail: powiernik_san@poczta.onet.pl osobowo-płacowa z lat 1991-2007 992700/610A/3/2011/SEke