Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Żarskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego w Żarach Archiwum Państwowe w Zielonej Górze z siedzibą w Starym Kisielinie Oddział w Żarach 263 1946-1991 akta osobowe pracowników
Żagańskie Przedsiębiorstwo Budowlane Przemysłu Chemicznego i Lekkiego MODERNBUD Żagań Oddział Zamiejscowy Wydziału Prawnego, Organizacji i Nadzoru Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze ul.Podgórna 7 tel. 0 68 3232110 dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Zwierzyniecka Fabryka Mebli Zwierzyniec ul. Biłgorajska 14 Archiwum Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego ul.Partyzantów 3 22-400 Zamość tel.(0-84) 63 - 82-156 Dokumenty osobowe,dokumenty płacowe od 1987 roku Suplement
Związek Zawodowy Pracowników Rolnych Oddział Zarządu Głównego w Olsztynie Archiwum Państwowe w Olsztynie 1397 1956-1973 Dokumentacja osobowa niekompletna , brak dokumentacji finansowej
Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Włókienniczego, Odzieżowego i Skórzanego Zarząd Okręgu w Bydgoszczy Archiwum Państwowe w Bydgoszczy 1039 1954-1960 płacowa
Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Spożywczego i Cukrowniczego, Zarząd Okręgu w Koszalinie Archiwum Państwowe w Koszalinie 333/II 1951-1957, 1965-1971 osobowa –niekompletna
Związek Zawodowy Pracowników Społecznych i Państwowych Zarząd Okręgu w Rzeszowie Archiwum Państwowe w Rzeszowie 505 1949-1955 osobowe
Związek Zawodowy Pracowników Leśnych i Przemysłu Drzewnego Zarząd Okręgu w Bydgoszczy Archiwum Państwowe w Bydgoszczy 1437 1948-1953 osobowe płacowa
Związek Uprawy Ziemi im. 22 Lipca w Podolanach (pow.złotoryjski) Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy 179-181 1953-1959 ewidencja dniówek obrachunkowych- niekompletne
Związek Młodzieży Polskiej Zarząd Wojewódzki w Łodzi Archiwum Państwowe w Łodzi 1270 1950-1956 dot. pracowników ZW oraz podległych zarządów miejskich i powiatowych ZMP
Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej Zarząd Wojewódzki w Nowym Sączu Archiwum Państwowe w Krakowie Oddział w Nowym Sączu 204 1975 – 1990 Akta osobowe, listy płac z lat 1977 – 1987
Związek Spółdzielni Rolniczych i Zarobkowo-Gospodarczych - Okręgowy Związek w Lublinie Archiwum Państwowe w Lublinie 664 1934-1949 akta osobowe
Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej Zarząd Wojewódzki w Białymstoku Archiwum Państwowe w Białymstoku; Rynek Kościuszki 4, 15-426 Białystok; tel. 743 56 03, fax. 743 56 55; e-mail:sekretariat_ap@bialystok.ap.gov.pl; www.bialystok.ap.gov.pl 1361 1976-1984 Akta osobowe pracowników ZW i instancji podstawowych, listy płac pracowników ZW i instancji podstawowych za lipiec 1976-1984, listy płac pracowników Wojewódzkiego Uniwersytetu Robotniczego ZSMP za marzec 1976-listopad 1978
Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej Zarząd Krakowski w Krakowie Archiwum Państwowe w Krakowie 1313 1945 - 1990 Niekompletne akta osobowe działaczy i pracowników etatowych ZMP, ZMS, ZSMP
Związek Polskich Artystów Plastyków Zarząd Okręgu w Krakowie Archiwum Państwowe w Krakowie 1334 1945 – 1983 Niekompletne akta osobowe i płacowe, honoraria artystów
Związek Młodzieży Wiejskiej Zarząd Wojewódzki w Białymstoku (od 1973 r. Związek Socjalistycznej Młodzieży Wiejskiej) Archiwum Państwowe w Białymstoku; Rynek Kościuszki 4, 15-426 Białystok; tel. 743 56 03, fax. 743 56 55; e-mail:sekretariat_ap@bialystok.ap.gov.pl; www.bialystok.ap.gov.pl 1340 1957-1976 Akta osobowe pracowników ZW i zarządów powiatowych, wykazy pracowników, listy płac pracowników ZW i zarządów powiatowych z lat 1957-1968 i 1971–czerwiec 1975
Zrzeszenie Uprawy Ziemi „Pionier” we Wziąchowie Wielkim b.pow.milicki Archiwum Państwowe we Wrocławiu 857 1951-1957 Księgi rozlicz. z prac. i ewidencji dniówek obrach., niekompletne
Zrzeszenie Uprawy Ziemi „Pięciolatka” w Grabownicy b. pow. milcki Archiwum Państwowe we Wrocławiu 857 1956 Księgi rozlicz. z prac. i ewidenc.dniówek obrach., niekompletne
Zrzeszenie Uprawy Ziemi „1 Maja” w Luboradowie b. pow. milicki Archiwum Państwowe we Wrocławiu 857 1956 Księgi rozlicz. z prac. i ewidenc .dniówek obrach., niekompletn
Związek Młodzieży Wiejskiej i Związek Socjalistycznej Młodzieży Wiejskiej Zarząd Wojewódzki w Lublinie – listy płac Archiwum Państwowe w Lublinie 1390 1960-1961 1970, VII-XII 1971 1972-1974
Związek Młodzieży Wiejskiej / Związek Socjalistycznej Młodzieży Wiejskiej Zarząd Wojewódzki –Olsztyn Archiwum Państwowe w Olsztynie 1220 Dokumentacja finansowa niekompletna 1960-1974
Związek Młodzieży Socjalistycznej. Zarząd Wojewódzki w Zielonej Górze Archiwum Państwowe w Zielonej Górze z siedzibą w Starym Kisielinie 885 1957-1976 akta osobowe kadry
Związek Młodzieży Socjalistycznej Zarząd Wojewódzki w Białymstoku Archiwum Państwowe w Białymstoku; Rynek Kościuszki 4, 15-426 Białystok; tel. 743 56 03, fax. 743 56 55; e-mail:sekretariat_ap@bialystok.ap.gov.pl; www.bialystok.ap.gov.pl 1014 1957-1976 Akta osobowe pracowników etatowych, listy płac pracowników ZW i zarządów powiatowych, listy płac pracowników Uniwersytetów Robotniczych ZMS z lat 1958-1975
Związek Młodzieży Polskiej Zarząd Wojewódzki w Białymstoku Archiwum Państwowe w Białymstoku; Rynek Kościuszki 4, 15-426 Białystok; tel. 743 56 03, fax. 743 56 55; e-mail:sekretariat_ap@bialystok.ap.gov.pl; www.bialystok.ap.gov.pl 1015 1948-1956 Wykazy pracowników zatrudnionych w ZW i zarządach powiatowych, listy płac pracowników ZW i zarządów powiatowych
Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej Zamość ul.Zamenhoffa 5 Archiwum Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego ul.Partyzantów 3 22-400 Zamość tel.(0-84) 63 - 82-156 Dokumenty osobowe i płacowe niekompletne Suplement
Związek Młodzieży Socjalistycznej Zarząd Wojewódzki w Kielcach i jednostki podległe Archiwum Państwowe w Kielcach 1011 1957 - 1973 Osobowa i płacowa, niekompletna
Związek Spółdzielni Pracy - Oddział w Kielcach Archiwum Państwowe w Kielcach 400 1945 - 1951 Tylko osobowa, niekompletna
Związek Młodzieży Polskiej Zarząd Wojewódzki w Kielcach Archiwum Państwowe w Kielcach 990 1945 - 1956 Tylko osobowa, niekompletna
Związek Młodzieży Polskiej Zarząd Wojewódzki w Bydgoszczy Archiwum Państwowe w Bydgoszczy 2243 1950-1956 osobowe
Zakłady Przemysłu Wełnianego LODEX Łódź, Al. Politechniki 10 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Zakład Obsługi Administracji ul. Żeromskiego 87 Łódź tel. 637 39 25 Dokumenty kadrowe i płacowe
Zakłady Sprzętu Oświetleniowego „POLAM – Poznań” Poznań ul. Jeleniogórska (wcześniej ul. Nowowiejskiego) Archiwum Zakładu Obsługi Administracji Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań Akta zakładowe (akta płacowe od 1964 r.)
Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego „ZŁOTY POTOK” Zalesice gm. Przyrów Archiwum Zakładowe i Zlikwidowanych Przedsiębiorstw Państwowych Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice tel. 32 326-46-08 lub 09 www.katowice.uw.gov.pl osobowo-płacowa 992700/6116/1/2014-SAK
Zakłady Sprzętu Oświetleniowego „Polam – Kontakt” w Przemyślu ul. Batorego 55 Podkarpacki Urząd Wojewódzki Delegatura w Przemyślu Plac Dominikański 3 37 – 700 Przemyśl dokumenty kadrowe i płacowe /niekompletne/
Zakłady Radiowe Unitra – Rzeszów w Rzeszowie Rzeszów 35 – 051 ul. Przemysłowa 14 Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15 31 – 049 Rzeszów dokumenty kadrowe i płacowe /niekompletne/
Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Pińczów, ul. Przemysłowa 6 Przedsiębiorstwo Przemysłu Owocowo-Warzywnego „AGROS-PIŃCZÓW” Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 6 28-400 Pińczów tel. Centrala (0-495) 730 211 do 25 Dokumenty kadrowe i płacowe
Zakład Przemysłu Wełnianego RYTEX ul.1-Maja 24 Bielsko-Biała Archiwum Zakładowe i Zlikwidowanych Przedsiębiorstw Państwowych Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice tel. 32 326-46-08 lub 09 www.katowice.uw.gov.pl dokumenty osobowe i płacowe 992700/6116/1/2014-SAK
Zakłady Przemysłu Wełnianego KENTEX ul.Fabryczna 8 Kęty Archiwum Zakładowe i Zlikwidowanych Przedsiębiorstw Państwowych Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice tel. 32 326-46-08 lub 09 www.katowice.uw.gov.pl dokumenty osobowe i płacowe 992700/6116/1/2014-SAK
Zakłady Przemysłu Wełnianego im. P. Bardowskiego „VIGOTEX” Łódź, ul. Łąkowa 3/5 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Zakład Obsługi Administracji ul. Żeromskiego 87 Łódź tel. 637 39 25 Dokumenty kadrowe i płacowe
Zakłady Przemysłu Wełnianego im. Ossowskiego łódź, ul. Łąkowa 3/5 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Zakład Obsługi Administracji ul. Żeromskiego 87 Łódź tel. 637 39 25 Dokumenty kadrowe i płacowe
Zakłady Przemysłu Wełnianego im. J. Dąbrowskiego „FRESKO” Oddział: Ozorków Zgierz, ul. 3-go Maja 8 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Zakład Obsługi Administracji ul. Żeromskiego 87 Łódź tel. 637 39 25 Dokumenty kadrowe i płacowe