Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Wyższa Szkoła Nauk Ekonomicznych i Społecznych - 32-650 Kęty, ul. Żwirki i Wigury 27 "ARCH-DOK" Spółka z o.o. 43-300 Bielsko-Biała, ul. Siemiradzkiego 19/13, tel. (33) 811-46-45, tel. 606 383 041 osobowo-płacowa 992700/610A/13/2007/SEke
POLMORAVIA Spóka z o.o./n43-400 Cieszyn,/nul. 3 Maja 18 "ARCH-DOK" Spółka z o.o./n43-300 Bielsko-Biała/nul. Siemiradzkiego 19/13/ntel. (33) 811-46-45,/ntel. 606 383 041 osobowo-płacowa 992700/610A/13/2007/SEke
P.H.P. EXPORT-IMPORT "ARGO" Spółka z o.o. w upadłości/n39-400 Tarnobrzeg,/nul. Moniuszki 5 Składnica Akt "POWIERNIK" Spółka z o.o., 37-464 Stalowa Wola, ul. Przemysłowa 13, Tel/fax: +48 15 844-55-01, e-mail: powiernik_san@poczta.onet.pl osobowo-płacowa z lat 1994-2004 992700/610A/3/2011/SEke
WIKPLAST-COOPEXIM Spółka z o.o./n37-420 Rudnik n/Sanem,/nul. Rzeszowska 29 Składnica Akt "POWIERNIK" Spółka z o.o., 37-464 Stalowa Wola, ul. Przemysłowa 13, Tel/fax: +48 15 844-55-01, e-mail: powiernik_san@poczta.onet.pl osobowo-płacowa z lat 1993-2003 992700/610A/3/2011/SEke
Mitsubishi Corporation LT Europe GMBH Spółka z o.o., Oddział w Polsce w likwidacji,/n05-870 Błonie,/nPass 20 F/n Archiwum Usługowe/nFilia TRANSPRIN-u, Spółka z o.o.,/n24-100 Góra Puławska,/nul. Długa 34,/ntel/fax: (081) 880-50-04,/ntel: 0609 481 613/nwww.transprin.pl osobowo-płacowa 992700/610A/8/2004/SEke
Munich Re Polska Services Spółka z o.o. w likwidacji/n00-805 Warszawa,/nul. Chmielna 132/134 Archiwum Usługowe/nFilia TRANSPRIN-u, Spółka z o.o.,/n24-100 Góra Puławska,/nul. Długa 34,/ntel/fax: (081) 880-50-04,/ntel: 0609 481 613/nwww.transprin.pl osobowo-płacowa 992700/610A/8/2004/SEke
Zakład Pojazdów Komunalnych Kielce Spółka z o.o. w likwidacji,/n25-145 Kielce,/nul. Posłowicka 215 Archiwum Usługowe/nFilia TRANSPRIN-u, Spółka z o.o.,/n24-100 Góra Puławska,/nul. Długa 34,/ntel/fax: (081) 880-50-04,/ntel: 0609 481 613/nwww.transprin.pl osobowo-płacowa 992700/610A/8/2004/SEke
Tiimari Polska Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej,/n00-158 Warszawa,/nul. Nalewki 8/62 Archiwum Usługowe/nFilia TRANSPRIN-u, Spółka z o.o.,/n24-100 Góra Puławska,/nul. Długa 34,/ntel/fax: (081) 880-50-04,/ntel: 0609 481 613/nwww.transprin.pl osobowo-płacowa 992700/610A/8/2004/SEke
Nowoczesne Technologie Informatyczne S.A. w upadłości likwidacyjnej,/n02-078 Warszawa,/nul. Krzywickiego 34 /nW trakcie istnienia funkcjonowało pod następującymi nazwami:/n1) PC-ARK International Sp. z o.o. w Warszawie,/n2) Polspark Sp. z o.o. w Warszawie,/n3) Ster - Projekt Technologie C41 Sp. z o.o. w Warszawie,/n4) Nowoczesne Technologie Informatyczne Sp. z o.o. w Warszawie,/noraz dnia 03.12.2007r. nastąpiło połączenie spółek:/n- Nowoczesne Technologie Informatyczne Sp. z o.o. w Warszawie i/nNTI MBO S.A. w Warszawie,/ntworząc spółkę: Nowoczesne Technologie Informatyczne S.A. w Warszawie/n Archiwum Usługowe/nFilia TRANSPRIN-u, Spółka z o.o.,/n24-100 Góra Puławska,/nul. Długa 34,/ntel/fax: (081) 880-50-04,/ntel: 0609 481 613/nwww.transprin.pl osobowo-płacowa 992700/610A/8/2004/SEke
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "DROGPOL" Spółka z o.o., w upadłości z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej,/nul. 3 Maja 88 Archiwum Państwowe w Radomiu ul. Rynek 1, 26-610 Radom tel. (0-48) 362-11-50, 340-51-00 fax: (048) 340-51-01 www.radom.ap.gov.pl kancelaria@radom.ap.gov.pl poszukiwania@radom.ap.gov.pl/najankowska@radom.ap.gov.pl akta osobowe z lat 1999-2008, dokumentacja płacowa z lat 1995-2011 992700/610A/5/2010/SEke
Transport Nisko Spółka z o.o. w likwidacji/n37-400 Nisko,/nul. Sandomierska-Boczna 2 Składnica Akt "POWIERNIK" Spółka z o.o., 37-464 Stalowa Wola, ul. Przemysłowa 13, Tel/fax: +48 15 844-55-01, e-mail: powiernik_san@poczta.onet.pl osobowo-płacowa z lat 1996-2002 992700/610A/3/2011/SEke
Zakład Usług i Przetwórstwa Rolnego "ROLNIK" Spółka z o.o. w likwidacji/n27-644 Lipnik Składnica Akt "POWIERNIK" Spółka z o.o., 37-464 Stalowa Wola, ul. Przemysłowa 13, Tel/fax: +48 15 844-55-01, e-mail: powiernik_san@poczta.onet.pl osobowo-płacowa z lat 1990-1997 992700/610A/3/2011/SEke
Zakłady Mięsne Nisko S.A. w upadłości/n37-400 Nisko,/nul. Sandomierska - Boczna 2 Składnica Akt "POWIERNIK" Spółka z o.o., 37-464 Stalowa Wola, ul. Przemysłowa 13, Tel/fax: +48 15 844-55-01, e-mail: powiernik_san@poczta.onet.pl osobowo-płacowa z lat 1962-2005 992700/610A/3/2011/SEke
Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w likwidacji, 27-630 Zawichost, ul. Żeromskiego 8 Składnica Akt "POWIERNIK" Spółka z o.o., 37-464 Stalowa Wola, ul. Przemysłowa 13, Tel/fax: +48 15 844-55-01, e-mail: powiernik_san@poczta.onet.pl 1948-2002 osobowo-płacowa z lat 1948-2002 992700/610A/3/2011/SEke
Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" , 37-455 Radomyśl n/Sanem, ul. Długi Rynek 1 Składnica Akt "POWIERNIK" Spółka z o.o., 37-464 Stalowa Wola, ul. Przemysłowa 13, Tel/fax: +48 15 844-55-01, e-mail: powiernik_san@poczta.onet.pl 1948-2002 osobowo-płacowa z lat 1948-2002 992700/610A/3/2011/SEke
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "GRACJA" Spółka z o.o./n23-300 Janów Lubelski,/nul. Szkolna 1 Składnica Akt "POWIERNIK" Spółka z o.o., 37-464 Stalowa Wola, ul. Przemysłowa 13, Tel/fax: +48 15 844-55-01, e-mail: powiernik_san@poczta.onet.pl osobowo-płacowa z lat 1993-1994 992700/610A/3/2011/SEke
Ramwar Spółka z o.o. w likwidacji 00-911 Warszawa, ul. Nowowiejska 26A Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek. tel.: 22 724 76 05 (w godz. 9.00-14.00), 22 724 74 89 wew. 255 (w godz. 8.15.-14.15), https://warszawa.ap.gov.pl/dokumentacja-osobowa-i-placowa/udostepnianie osobowo-płacowa z lat 2002-2009 992700/610A/10/2004/SEke
PPZ "AUSTRALEX"/n37-450 Stalowa Wola,/nChyły 90 Składnica Akt "POWIERNIK" Spółka z o.o., 37-464 Stalowa Wola, ul. Przemysłowa 13, Tel/fax: +48 15 844-55-01, e-mail: powiernik_san@poczta.onet.pl osobowo-płacowe z lat 1980-2000 992700/610A/3/2011/SEke
Fabryka Opakowań Blaszanych/n42-400 Zawiercie,/nul. Leśna 20 "ARCH-DOK" Spółka z o.o./n43-300 Bielsko-Biała/nul. Siemiradzkiego 19/13/ntel. (33) 811-46-45,/ntel. 606 383 041 osobowo-płacowa 992700/610A/13/2007/SEke
EAST-WEST CONNETION Spółka z o.o./n39-300 Mielec,/nul. Traugutta 7 Składnica Akt "POWIERNIK" Spółka z o.o., 37-464 Stalowa Wola, ul. Przemysłowa 13, Tel/fax: +48 15 844-55-01, e-mail: powiernik_san@poczta.onet.pl osobowo-płacowa z lat 1992-2001 992700/610A/3/2011/SEke