Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Gromada Tours Sp. z o.o. Oddział "Hotel Gromada" w Poznaniu Ogólnokrajowa Spółdzielnia Turystyczna Gromada Tourist Sp. z o.o., Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa, tel. (22) 827-48-60 (68), fax: (22) 828-24-27, zarzad@!gromada.pl, www.gromada.pl 1997-2000 akta osobowo-płacowe 992700/611/1359/2018-SAK-WJ, UNP: 2018-00153933
Gromada Tours Sp. z o.o. Hotel "Gromada Kormoran" Olsztyn Ogólnokrajowa Spółdzielnia Turystyczna Gromada Tourist Sp. z o.o., Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa, tel. (22) 827-48-60 (68), fax: (22) 828-24-27, zarzad@!gromada.pl, www.gromada.pl 1994-2000 akta osobowo-płacowe 992700/611/1359/2018-SAK-WJ, UNP: 2018-00153933
Gromada Tours Sp. z o.o., Hotel "Gromada Dom Chłopa" Warszawa Ogólnokrajowa Spółdzielnia Turystyczna Gromada Tourist Sp. z o.o., Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa, tel. (22) 827-48-60 (68), fax: (22) 828-24-27, zarzad@!gromada.pl, www.gromada.pl 1989-1994 akta osobowo-płacowe 992700/611/1359/2018-SAK-WJ, UNP: 2018-00153933
Gromada Transport Sp. z o.o., 02-148 Warszawa, ul. 17 Stycznia 32 Ogólnokrajowa Spółdzielnia Turystyczna Gromada Tourist Sp. z o.o., Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa, tel. (22) 827-48-60 (68), fax: (22) 828-24-27, zarzad@!gromada.pl, www.gromada.pl 1998-2012 akta osobowo-płacowe 992700/611/1359/2018-SAK-WJ, UNP: 2018-00153933
Gromada Medica Sp. z o.o., 00-030 Warszawa, Pl. Powstańców Warszawy 2 Ogólnokrajowa Spółdzielnia Turystyczna Gromada Tourist Sp. z o.o., Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa, tel. (22) 827-48-60 (68), fax: (22) 828-24-27, zarzad@!gromada.pl, www.gromada.pl 2000-2012 akta osobowo-płacowe 992700/611/1359/2018-SAK-WJ, UNP: 2018-00153933
Gromada Poznań Sp. z o.o., 60-843 Poznań, ul. Dąbrowskiego 32 Ogólnokrajowa Spółdzielnia Turystyczna Gromada Tourist Sp. z o.o., Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa, tel. (22) 827-48-60 (68), fax: (22) 828-24-27, zarzad@!gromada.pl, www.gromada.pl 1992-2000 akta osobowo-płacowe 992700/611/1359/2018-SAK-WJ, UNP: 2018-00153933
DREGRO Sp. z o.o., 18-411 Śniadowo, ul. Kolejowa 14 Ogólnokrajowa Spółdzielnia Turystyczna Gromada Tourist Sp. z o.o., Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa, tel. (22) 827-48-60 (68), fax: (22) 828-24-27, zarzad@!gromada.pl, www.gromada.pl 1993-1999 akta osobowo-płacowe 992700/611/1359/2018-SAK-WJ, UNP: 2018-00153933
Gromada Tours Sp. z o.o., 00-030 Warszawa, Pl. Powstańców Warszawy 2 (jednostki terenowe: Gromada Tours Sp. z o.o. Hotel "Gromada Dom Chłopa" Warszawa; Gromada Tours Sp. z o.o. Hotel "Gromada Kormoran" Olsztyn; Gromada Tours Sp. z o.o. Oddział "Hotel Gromada" w Poznaniu) Ogólnokrajowa Spółdzielnia Turystyczna Gromada Tourist Sp. z o.o., Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa, tel. (22) 827-48-60 (68), fax: (22) 828-24-27, zarzad@!gromada.pl, www.gromada.pl 1994-2000 (Poznań 1997-2000) akta osobowo-płacowe 992700/611/1359/2018-SAK-WJ, UNP: 2018-00153933