Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Zrzeszenie Przedsiębiorstw Budowy Maszyn i Urządzeń Budowlanych „ZREMB” Ul.Krucza 16/22 Warszawa Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast ul.Wspólna 2 00-926 Warszawa tel.661-82-68 Archiwum akta osobowe i karty wynagrodzeń za lata 1982 - 1988
Zrzeszenie Przedsiębiorstw „Budopol” Budownictwa i Przemysłu Ma- Ul Krucza 16/22 Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast ul.Wspólna 2 00-926 Warszawa tel.661-82-68 Archiwum akta osobowe i karty wynagrodzeń za lata 1982 - 1989
Urząd Gminy w Międzyrzecu Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim 292 1979-1986 wykazy pracowników
Urząd Gminy w Komarówce Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim 245 1985-1986 wykazy pracowników
Zrzeszenie Transportu Prywatnego w Sieradzu Archiwum Państwowe w Łodzi Oddział w Sieradzu 340 1977-1990 tylko akta osobowe
Związek Młodzieży Polskiej Zarząd Wojewódzki w Poznaniu Archiwum Państwowe w Poznaniu 3901 1948 – 1956 1955 – 1976 akta osobowe, listy płac
Związek Inwalidów Wojennych, Zarząd Okręgu w Krakowie Archiwum Państwowe w Krakowie 840 1947 – 1950 Niekompletne akta osobowe
Zrzeszenie Przedsiębiorstw Przemysłu Wyrobów Metalowych "POLMETAL", Bytom, ul. Świerczewskiego 5 Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl Dokumenty osobowe. Dokumentacji płacowej brak 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Zrzeszenie Katolików „Caritas” Biuro Oddziału Wojewódzkiego w Krakowie Archiwum Państwowe w Krakowie 1336 1950 – 1975 Ewidencja placówek w woj. Krakowskim i rzeszowskim z uwzględnieniem danych osobowych
Zrzeszenie „Elektromontaż” ul.Krucza 38/42 Warszawa Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast ul.Wspólna 2 00-926 Warszawa tel.661-82-68 Archiwum akta osobowe i karty wynagrodzeń za lata 1980 - 1989
Zrzeszenie Wytwórców Sprzętu Precyzyjnego, Warszawa, ul. Krucza 36 Ministerstwo Rozwoju, 00-507 Warszawa, Pl. Trzech Krzyży 3/5, tel. (22) 273 72 87, e-mail: archiwum@mr.gov.pl; http://www.mr.gov.pl; http://mr.bip.gov.pl/rejestry-mr/wykaz-zlikwidowanych-zakladow.html Dokumenty osobowe, dokumentacji płacowej brak 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Zrzeszenie Wytwórców Sprzętu Lotniczego i Silnikowego PZL ul.Miodowa Warszawa Zakład Obsługi Ministerstwa Gospodarki pl.Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa tel. (22) 870-35-38, 870-21-96 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Zrzeszenie Przemysłu Łożyskowego PREMA, Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 47/51 Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl Dokumenty osobowe, doikumentacja płacowa niekompletna 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Zrzeszenie Przemysłu Bawełnianego, Łódź, ul. Piotrkowska 270 Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl Dokumenty osobowe, dokumentacja płacowa z lat 1980-1989 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Zrzeszenie Przedsiębiorstw Przemysłu Teleelektronicznego TELKOM ul.Obrzeźna 2 Warszawa Zakład Obsługi Ministerstwa Gospodarki pl.Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa tel. (22) 870-35-38, 870-21-96 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Zrzeszenie Przedsiębiorstw Przerobu Złomu CENTROZŁOM, Katowice, ul. Lompy 14 Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl dokumentacja osobowo-płacowa niekompletna 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
KAKTUS Sp. z o.o. (Tartak Parciaki), 02-643 Warszawa, ul. Etiudy Rewolucyjnej 45/51 NAREW–OSTROŁĘKA Sp. z o.o. Zakład Usług Archiwalnych i Składnica Akt w Ostrołęce z siedzibą w: Ławy 81 C, 07-411 Rzekuń, tel. (29) 760-52-91, fax: (29) 760-57-34, e-mail: archiwum-narew@o2.pl 1996-2001 dokumentacja osobowo-płacowa SEke 610A-3/06; 992700/611/194/2015-SAK, UNP: 2017-00314138
Zrzeszenie Producentów Wyposażenia Technicznego Handlu i Usług „WUTEH” Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Pl.Powstańców 1, 50-951 Wrocław, tel. (0-71) 340 66 16; 340 64 80 dokumenty kadrowe i płacowe
Zrzeszenie Katolików „Caritas” Oddział Wojewódzki w Lublinie z lat /1946/1950-1962 Archiwum Państwowe w Lublinie 777 1947-1957 listy płac, akta osobowe pracowników przedszkoli i domów dziecka
Związek Inwalidów Wojennych RP Zarząd Okręgowy w Rzeszowie Archiwum Państwowe w Przemyślu 410 1947-1950 akta personalne
Związek Inwalidów Wojennych R.P. Zarząd Okręgu i oddziały terenowe Archiwum Państwowe w Łodzi 704 1945-1950 tylko akta osobowe
Związek Inwalidów Wojennych Okręg w Bydgoszczy Archiwum Państwowe w Bydgoszczy 992 1945-1950 osobowa
Wojewódzki Związek Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych w Łomży Archiwum Państwowe w Białymstoku Oddział w Łomży ul. Legionów 36 18-400 Łomża 453 1976-1990 Tylko osobowe
Zrzeszenie Przedsiębiorstw Przemysłu Cukierniczego ul. Krucza 24/26 Warszawa Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej ul.Wspólna 30 00-930 Warszawa tel.623 20 16, 623 20 17 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
TRANSMLECZ - Spółdzielnia Pracy Transportowo-Spedycyjna Tczew ul.30 Stycznia 43 Zakład Obsługi Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Dział Archiwum Zlikwidowanych Jednostek Organizacyjnych ul.Targ Drzewny 3/7 80-886 Gdańsk tel.301 - 05 -71 dokumenty płacowe i kadrowe Suplement
TRANSMEBLE - Przedsiębiorstwo Transportu Samochodowego Wyszków ul.Przemysłowa 5 Przedsiębiorstwo Transportu Samochodowego TRANSMEBLE Sp. z o.o. ul.Przemysłowa 5 07 - 200 Wyszków tel.(029) 742 45 12 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
TRANSMEBLE - Przedsiębiorstwo Usługowo-Transportowe Zamość ul.Lubelska 40 Archiwum Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego ul.Partyzantów 3 22-400 Zamość tel.(0-84) 63 - 82-156 Dokumenty osobowe,dokumenty płacowe od 1980 roku Suplement
TRANSLEN -Zakład Transportowo-Usługowo-Handlowy ul.Kobylogórska 16A Gorzów Wlkp. Wydział Administracyjny Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul.Jagiellończyka 8 0-95 7215 396 dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Przedsiębiorstwo Transportowe Przemysłu Lniarskiego TRANSLEN, Kamienna Góra, ul. Spacerowa 4 Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl Dokumenty osobowe, dokumentacja płacowa niekompletna 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Przedsiębiorstwo Transportu, Handlu i Usług Przemysłu Węglowego TRANSGOP, Katowice, ul. Rzepakowa 2 Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl Dokumenty osobowe, dokumentacja płacowa niekompletna 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Transbud” Przedsiębiorstwo Transportowe w Tarnobrzegu z / s w Chmielowie 39 – 442 Chmielów Podkarpacki Urząd Wojewódzki Delegatura w Tarnobrzegu ul. 1 Maja 4 39 – 400 Tarnobrzeg dokumenty kadrowe i płacowe /niekompletne/
TRANSBUD - Przedsiębiorstwo Transportowo- Sprzętowe Budownictwa w Lublinie Oddział w Chełm Archiwum Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Plac Niepodległości 1 22-100 Chełm tel.(0-82) 56- 55- 211 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Związek Gospodarczy Spółdzielni R.P. “Społem” Oddział Wojewódzki w Łodzi Archiwum Państwowe w Łodzi 680 1945-1949 tylko osobowe
Urząd Kontroli Skarbowej Tarnobrzeg ul.Moniuszki 6B 39-400 Tarnobrzeg Urząd Kontroli Skarbowej ul. Geodetów 1 35-959 Rzeszów akta osobowe pracowników
Urząd Gminy w Załuskach Archiwum Państwowe m. st. Warszawy Oddział w Nowym Dworze Mazowieckim 355/NDM 1954-1972 Akta osobowe
Urząd Gminy w Pawłowie Archiwum Państwowe w Kielcach Oddział w Starachowicach 306 1973 - 1975 Tylko osobowa, niekompletna
TRANSBUD - Przedsiębiorstwo Transportowo- Sprzętowe Słupsk Słupski Zakład Obsługi Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku ul.Jana Pawła II 1 76-200 Słupsk tel.842 -22-54 dokumenty osobowe i płacowe z lat 1976 -1996 Suplement
Urząd Rezerw Państwowych, Warszawa, ul. Wspólna 1 Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl Dokumenty osobowe. Dokumentacji płacowej brak 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Zrzeszenie Uprawy Ziemi Im. Wielkiego Października w Godzięcinie Archiwum Państwowe we Wrocławiu 870 1954-1957 Księgi rozlicz. z prac. i ewidencji dniówek obrach., niekompletne
Zrzeszenie Uprawy Ziemi „Polska Wola” w Potaszewie b. pow. milicki Archiwum Państwowe we Wrocławiu 857 1956-1958 Księgi rozlicz. z prac. i ewidencji dniówek obrach., niekompletne