Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
ROLIMPEX PAKO Sp. z o.o., 64-030 Stare Bojanowo, ul. Polna 2 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1994-1999 dokumentacja osobowa SEke 610A-32/05; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
Tijhuis Holland Sp. z o.o., 64-307 Kąkolewo, ul. Krzywińska 41 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1995-2000 dokumentacja osobowo-płacowa SEke 610A-32/05; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
Przedsiębiorstwo Przetwórczo-Handlowe Gabor Spółka z o.o., 64-307 Kąkolewo, ul. Krzywińska 27/29 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1991-1999 dokumentacja osobowa SEke 610A-32/05; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
"IZOCONOM" Co.Ltd., Płock Archiwum Państwowe w Płocku, ul.Kazimierza Wielkiego 9b, 09-400 Płock; tel/fax (024) 262 24 91, e-mail:archiwum@plock.com dokumentacja osobowa i płacowa z lat 1992-2002 SEke 70-94/03
"IZOLA" Sp. z o.o., Płock Archiwum Państwowe w Płocku, ul.Kazimierza Wielkiego 9b, 09-400 Płock; tel/fax (024) 262 24 91, e-mail:archiwum@plock.com dokumentacja osobowa i płacowa z lat 2001-2005 SEke 70-94/03
GORPOL Spółka z o.o. w likwidacji, 96-300 Żyrardów, ul. Mickiewicza 76 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1995-2007 dokumentacja osobowa z lat 1995-2006, dokumentacja opłacowa z lat 1995-2007 SEKE 610A-18/05; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
"Securpol" C.I.T" DSp. z o.o., Warszawa Archiwum Państwowe Dokumentacji Osobowej i Płacowej, ul. Stefana Okrzei 1; 05-822 Milanówek; udostepnianie@milanowek.ap.gov.pl. dokumentacja osobowa z lat 2000-2006, dokumentacja płacowa z lat 2003-3006 SEke 610A-18/05
NORDZUCKER POLSKA sp. z o.o., sp.komandytowa, 62-081 /nPrzeźmierowo ARCHEON Składnica Akt Pracowniczych Sp. z o.o. Janikowo k/Poznania, ul. Ogrodnicza 13A, 62-006 Kobylnica, tel/fax 0-61 878 97 55 dokumentacja osobowa i płacowa z lat 2001-2004 SEke 610A-20/06
NZA Sp. z o.o., 62-081 Przeźmierowo ARCHEON Składnica Akt Pracowniczych Sp. z o.o. Janikowo k/Poznania, ul. Ogrodnicza 13A, 62-006 Kobylnica, tel/fax 0-61 878 97 55 dokumentacja osobowa i płacowa z lat 1996-2005 SEke 610A-20/06
CORRIDA S.A. (Przedsiębiorstwo Transportowe VARIA S.A. Warszawa) Warszawa ARCHEON Składnica Akt Pracowniczych Sp. z o.o. Janikowo k/Poznania, ul. Ogrodnicza 13A, 62-006 Kobylnica, tel/fax 0-61 878 97 55 dokumentacja osobowa i płacowa z lat 1998-2005 SEke 610A-20/06
Wielobranżowa Spółdzielnia Pracy MIRIADA, Poznań ARCHEON Składnica Akt Pracowniczych Sp. z o.o. Janikowo k/Poznania, ul. Ogrodnicza 13A, 62-006 Kobylnica, tel/fax 0-61 878 97 55 dokumentacja osobowa i płacowa z lat 1986-1992 SEke 610A-20/06
Szpitale Prywatne KORVITA S.A., Poznań ARCHEON Składnica Akt Pracowniczych Sp. z o.o. Janikowo k/Poznania, ul. Ogrodnicza 13A, 62-006 Kobylnica, tel/fax 0-61 878 97 55 dokumentacja osobowa i płacowa z lat 1992-2006 SEke 610A-20/06
Ekomelbud Przedsiębiorstwo Budownictwa Ekologiczno-Melioracyjnego S.A., 64-100 Leszno, ul. Leśna 1 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1945-1995 dokumentacja osobowa z lat 1945-1995, dokumentacja płacowa z lat 1957-1994 SEke 610A-32/05; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
Przedsiębiorstwo Usług Technicznych, 56-200 Góra Archiwum Państwowe Dokumentacji Osobowej i Płacowej, ul. Stefana Okrzei 1; 05-822 Milanówek; udostepnianie@milanowek.ap.gov.pl dokumentacja osobowa z lat 1949-1994, dokumentacja płacowa z lat 1970-1994 SEke 610A-32/05
Leszczyńska Spółdzielnia Inwalidów LESPIN, 64-100 Leszno, ul. 17-go Stycznia 90 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1946-1997 dokumentacja osobowa z lat 1946- 1996, dokumentacja płacowa z lat 1950-1997 SEke 610A-32/05; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
ROMACO S.A., Gołdap Archiwum Państwowe w Suwałkach, ul. Kościuszki 69, 16-400 Suwałki; tel./fax (0-87) 566 21 67; email:archiwum@suwalki.ap.gov.pl dokumentacja osobowa i płacowa SEke 610-12/
Radio TAXI 3 Sp. z o.o., Suwałki Archiwum Państwowe w Suwałkach, ul. Kościuszki 69, 16-400 Suwałki; tel./fax (0-87) 566 21 67; email:archiwum@suwalki.ap.gov.pl dokumentacja osobowa i płacowa SEke 610-12/03
Zakład Narzędziowni Sp. z o.o., Mielec Archiwa Past Actum, ul. Zgierska 47a, 95-070 Aleksandrów Łódźki; tel. (042) 276 40 33; fax (0-42) 276 40 32; www.pastactum.pl; e-mail archiwa@pastactum.pl dokumentacja osobowa i płacowa z lat 1994-2006 SEke610A-21/05
Rejonowa Centrala Aprowizacyjna w Kielcach Archiwum Państwowe w Kielcach 682 1946 - 1949 Tylko osobowa, niekompletna
FAZA S.C., Łódź Archiwa Past Actum, ul. Zgierska 47a, 95-070 Aleksandrów Łódzki; tel. (042) 276 40 33; fax (0-42) 276 40 32; www.pastactum.pl; e-mail archiwa@pastactum.pl dokumentacja osobowa i płacowa z lat 2000-2005 SEke 610A-21/05