Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Przedsiębiorstwo Zagraniczne "TASMAN-POLAND", Olsztyn Ad Akta sp. z o.o., ul. Duńska 1, 91-204 Łódź, tel. (0-42) 650 19 92, fax. (0-42) 652 81 40 dokumentacja osobowa i płacowa SEke 610A-39/06
Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa "TRANSBUD", OLsztyn Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn dokumentacja osobowa i płacowa SEke 610A-39/05992700/611/231/2017-SAK; UNP: 2017-00029269
Przedsiębiorstwo Produkcji Pomocniczej i Montaży "DREWBET", Bartoszyce Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn dokumentacja osobowa i płacowa 992700/611/231/2017-SAK; UNP: 2017-00029269
Przedsiębiorstwo "BARTBET", Bartoszyce Ad Akta sp. z o.o., ul. Duńska 1, 91-204 Łódź, tel. (0-42) 650 19 92, fax. (0-42) 652 81 40 dokumentacja osobowa i płacowa SEke 610A-39/05
Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe "Centrala Rybna", Olsztyn Ad Akta sp. z o.o., ul. Duńska 1, 91-204 Łódź, tel. (0-42) 650 19 92, fax. (0-42) 652 81 40 dokumentacja osobowa i płacowa SEke 610A-39/05
Medyczne Sudium Zawodowe im. Jadwigi Iżyckiej, w tym Licea: Medyczne i Medyczne Pielęgniarstwa, Medyczne Studium Zawodowe oraz Państwowe Szkoły: Położnych, Laborantów Medycznych, Techników Farmaceutycznych, Techników Analityki oraz Zespół Szkół Medycznych; Kielce Al.IX Wieków Kielc Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Archiwum Zakładowe, Al.IX Wieków Kielc, 25-516 Kielce; tel 0-41 344 33 47, 342 15 49, fax. 344 52 65 dokumentacja osobowa z lat 1950-2002, listy płac z lat 1951-2002 SEke 610A-5/05
Medyczne Studium Zawodowe, Busko Zdrój ul.Mickiewicza Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Archiwum Zakładowe, Al.IX Wieków Kielc, 25-516 Kielce; tel 0-41 344 33 47, 342 15 49, fax. 344 52 65 dokumentacja osobowa z lat 1961-2003, listy płac z lat 1969-2003 SEke 610A-5/05
Przedsiębiorstwo Elektryfikacji i Technicznej Obsługi Rolnictwa "ELTOR", Koszalin, w tym: Koszalińskie Przedsiębiorstwo Elektryfikacji i Zaopatrzenia Rolnictwa i Wsi w Wodę "ELWOD"" i Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę "WODROL", Koszalin Archiwum Państwowe ul. M. Skłodowskiej-Curie 2; 75-950 Koszalin; tel/fax 342 26 22; 346 21 81 dokumentacja osobowa z lat 1950-1996, dokumentacja płacowa z lat 1980-1995 SEke 610-124/03
ELPLO Sp. z o.o. w likwidacji, Płońsk Agencja Kapitałowo-Promocyjna "IRBA" S.A. - Archiwum, 41-400 Mysłowice ul. Mikołowska 29; tel. (32) 317 14 74, 317 14 77; fax (32) 317 14 86 e-mai: biuro@irba.pl www.irba.pl dokumentacja osobowa i płacowa z lat 2000-2006 992700/611/1305/2015-SAK-WJ
BAGARI Sp. z o.o. w upadłości, Bytom Agencja Kapitałowo-Promocyjna "IRBA" S.A. - Archiwum, 41-400 Mysłowice ul. Mikołowska 29; tel. (32) 317 14 74, 317 14 77; fax (32) 317 14 86 e-mai: biuro@irba.pl www.irba.pl 1996-2005 dokumentacja osobowa i płacowa z lat 1996-2005 992700/611/1305/2015-SAK-WJ
ŻYJ ŚWIADOMIE Sp. z o.o. w likwidacji , Mysłowice Agencja Kapitałowo-Promocyjna "IRBA" S.A. - Archiwum, 41-400 Mysłowice ul. Mikołowska 29; tel. (32) 317 14 74, 317 14 77; fax (32) 317 14 86 e-mai: biuro@irba.pl www.irba.pl 2002-2005 dokumentacja osobowa i płacowa z lat 2002-2005 992700/611/1305/2015-SAK-WJ
DICTUM FACTUM Sp. z o.o. w likwidacji, Mysłowice Agencja Kapitałowo-Promocyjna "IRBA" S.A. - Archiwum, 41-400 Mysłowice ul. Mikołowska 29; tel. (32) 317 14 74, 317 14 77; fax (32) 317 14 86 e-mai: biuro@irba.pl www.irba.pl 1996-2005 dokumentacja osobowa i płacowa z lat 1996-2005 992700/611/1305/2015-SAK-WJ
BOT Sp. z o.o. w upadłości, Kraków Agencja Kapitałowo-Promocyjna "IRBA" S.A. - Archiwum, 41-400 Mysłowice ul. Mikołowska 29; tel. (32) 317 14 74, 317 14 77; fax (32) 317 14 86 e-mai: biuro@irba.pl www.irba.pl 2000-2004 dokumentacja osobowa i płacowa z lat 2000-2005 992700/611/1305/2015-SAK-WJ
MTL ASCO Sp. z o.o., w Pyskowicach Agencja Kapitałowo-Promocyjna "IRBA" S.A. - Archiwum, 41-400 Mysłowice ul. Mikołowska 29; tel. (32) 317 14 74, 317 14 77; fax (32) 317 14 86 e-mai: biuro@irba.pl www.irba.pl 1991-2000 dokumentacja osobowa i płacowa z lat 1991-2000 992700/611/1305/2015-SAK-WJ
MATACZYŃSKI Sp. z o.o., 62-004 Czerwonak ARCHEON Składnica Akt Pracowniczych Sp. z o.o. Janikowo k/Poznania, ul. Ogrodnicza 13A, 62-006 Kobylnica, tel/fax 0-61 878 97 55 dokumentacja osobowa i płacowa z lat 1986-2004 SEke 610A-20/06
W.Wichniarek FOOD-BUSZ s.j., Buszewo, 62-045 Pniewy ARCHEON Składnica Akt Pracowniczych Sp. z o.o. Janikowo k/Poznania, ul. Ogrodnicza 13A, 62-006 Kobylnica, tel/fax 0-61 878 97 55 dokumentacja osobowa i płacowa z lat 1996-2006 SEke 610A-20/06
SUPER FOOD-BUSZ Sp. z o.o., Buszewo, 62-045 Pniewy ARCHEON Składnica Akt Pracowniczych Sp. z o.o. Janikowo k/Poznania, ul. Ogrodnicza 13A, 62-006 Kobylnica, tel/fax 0-61 878 97 55 dokumentacja osobowa i płacowa z lat 2004-2005 SEke 610A-20/06
Salon-Mebel 2000 Sp. z o.o., Piastów ul.Sienkiewicza Archiwum Usługowe Filia TRANSPRIN-u, Sp.z o.o, 21-122 Góra Puławska, ul. Długa 34, tel. (0-81) 880 51 62; tel/fax 880 50 04, kom. 609 481613 dokumentacja osobowa i płacowa SEke 610A-8/04
CLIF SERVICE Sp. z o.o.,wcześniej Towarzystwo Finansowo-Leasingowe Service Sp. z o.o. z/s we Wrocławiu, Warszawa ul.Połczyńska Archiwum Usługowe Filia TRANSPRIN-u, Sp.z o.o, 21-122 Góra Puławska, ul. Długa 34, tel. (0-81) 880 51 62; tel/fax 880 50 04, kom. 609 481613 dokumentacja osobowa i płacowa SEke 610A-8/04
Wojewódzkie Biuro Geodezji i Modernizacji Terenów Wiejskich Sp. z o.o. wcześniej Wojewódzkie Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych, Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych, Kielce Al. IX Wieków Kielc Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Archiwum Zakładowe, Al.IX Wieków Kielc, 25-516 Kielce; tel 0-41 344 33 47, 342 15 49, fax. 344 52 65 dokumentacja osobowa z lat 1945-2004, listy płac z lat 1979-2004 SEke 610A-5/05