Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
CONINO Spółka z o.o./n01-466 Warszawa/nul. Budy 7/78 TABULUS Kompleksowe Usługi Archiwizacyjne 96-200 Rawa Mazowiecka Konopnica 102 tel./fax 046 813 12 03 tel. 046 813 11 95 (96) 2007-2011 osobowo-płacowa 992700/6116/29/2012/SAK
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Drzewicy, 26-340 Drzewica, ul. Kolejowa 6 TABULUS Kompleksowe Usługi Archiwizacyjne, 96-200 Rawa Mazowiecka Konopnica 102 tel./fax 046 813 12 03 tel. 046 813 11 95 (96) 1949-2012 osobowo-płacowa 992700/6116/29/2012/SAK
GLOBAL BUSINESS CENTER Spółka z o.o./n00-613 Warszawa/nul. Chałubinskiego 8 TABULUS Kompleksowe Usługi Archiwizacyjne 96-200 Rawa Mazowiecka Konopnica 102 tel./fax 046 813 12 03 tel. 046 813 11 95 (96) 2003-2012 osobowo-płacowa 992700/6116/29/2012/SAK
GINEZA MEDIA GROUP Spółka z o.o./n02-677 Warszawa/nul. Opaczewska 44/18 TABULUS Kompleksowe Usługi Archiwizacyjne 96-200 Rawa Mazowiecka Konopnica 102 tel./fax 046 813 12 03 tel. 046 813 11 95 (96) 2009-2011 osobowo-płacowa 992700/6116/29/2012/SAK
DYNAMIC Spółka z o.o. TABULUS Kompleksowe Usługi Archiwizacyjne 96-200 Rawa Mazowiecka Konopnica 102 tel./fax 046 813 12 03 tel. 046 813 11 95 (96) 2009-2012 osobowo-płacowa 92700/6116/29/2012/SAK
Euro Commerz - Dom Handlowy Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej, 24-105 Motoga, Motoga 25 Archiwum Usługowe Filia TRANSPRIN-u, Spółka z o.o., 24-100 Góra Puławska, ul. Długa 34, tel/fax: (81) 880-50-04, tel: 0609 481 613 www.transprin.pl osobowo-płacowa 992700/6116/6/2012/SAK
FASHION GROUP RETAIL Spółka z o.o./n03-938 Warszawa/nul. Zwycięzców 28 lok. 28 TABULUS Kompleksowe Usługi Archiwizacyjne 96-200 Rawa Mazowiecka Konopnica 102 tel./fax 046 813 12 03 tel. 046 813 11 95 (96) 2011 rok płacowa 992700/6116/29/2012/SAK
Bagatelka - Janina Buraczewska TABULUS Kompleksowe Usługi Archiwizacyjne 96-200 Rawa Mazowiecka Konopnica 102 tel./fax 046 813 12 03 tel. 046 813 11 95 (96) 1990-1997 osobowo-płacowa 992700/6116/29/2012/SAK
Internika s.c. - Tadeusz Karpiński, Jacek Czajkowski TABULUS Kompleksowe Usługi Archiwizacyjne 96-200 Rawa Mazowiecka Konopnica 102 tel./fax 046 813 12 03 tel. 046 813 11 95 (96) 1996-1998 osobowo-płacowa 992700/6116/29/2012/SAK
KTP Samochody s.c. - Tomasz Pietrzak, Konrad Paśniewski TABULUS Kompleksowe Usługi Archiwizacyjne 96-200 Rawa Mazowiecka Konopnica 102 tel./fax 046 813 12 03 tel. 046 813 11 95 (96) 2003 rok osobowo-płacowa 992700/6116/29/2012/3
Centrum Książki Edukacyjnej - Robert Frey TABULUS Kompleksowe Usługi Archiwizacyjne 96-200 Rawa Mazowiecka Konopnica 102 tel./fax 046 813 12 03 tel. 046 813 11 95 (96) 1995 rok osobowo-płacowa 992700/6116/29/2012/3
"POLMAP" Spółka z o.o. /n61-896 Poznań,/nul. Towarowa 39/43/n Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu Centrala: ul. Kraszewskiego 40 87-100 Toruń tel. (56) 650-11-00 e-mail: ksc@polski-cukier.pl www.polski-cukier.pl Miejsce Wykonywania Działalności 09-408 Płock ol. W. Witosa 1 1992-2007 osobowa 992700/6116/57/2012/SAK/WJ/2
"FIS" Spółka z o.o. ul. Lubelska 50,/n35-233 Rzeszów Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu Centrala: ul. Kraszewskiego 40 87-100 Toruń tel. (56) 650-11-00 e-mail: ksc@polski-cukier.pl www.polski-cukier.pl Miejsce Wykonywania Działalności 09-408 Płock ol. W. Witosa 1 1996-2006 osobowa 992700/6116/57/2012/SAK/WJ/2
"Wkra" S.A. 01-217 Warszawa,/nul. Kolejowa 15/17/nPoprzednie nazwy:/n- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "WKRA" Sp. z o.o. w Nowym Modlinie, 05-180 Pomiechówek:/n- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "WKRA" Sp. z o.o. Fundacja "Pomoc Szkole" Oddział Kulice 83-100 Pelpin;/n- Fundacja "Pomoc Szkole" Zakład Produkcyjny Nr 4 Kulice 83-130 Pelpin;/n- Fundacja "Pomoc Szkole" WZUP Nr 8, ul. Ludowa 13, 05-180 Pomiechówek;/n- Narodowy Czyn Pomiocy Szkole Fundacja Pomoc Szkole Wielooddziałowy Zakład Produkcyjno-Handlowy Nr 8, ul. Ludowa 13, 05-180 Pomiechówek;/n- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "WKRA" Sp. z o.o. d. Fundacja "Pomoc Szkole" WZUP Nr 8, Al. Wojska Polskiego 13, 05-180 Pomiechówek Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu Centrala: ul. Kraszewskiego 40 87-100 Toruń tel. (56) 650-11-00 e-mail: ksc@polski-cukier.pl www.polski-cukier.pl Miejsce Wykonywania Działalności 09-408 Płock ol. W. Witosa 1 1987-2011 osobowa 992700/6116/57/2012/SAK/WJ/2
Koba Organizacja Odzysku S.A., 31-358 Kraków, ul. Jasnogórska 1 Archiwum Narodowe w Krakowie, 30-960 Kraków, ul. Sienna 16, tel. (12) 422-40-94, 421-27-90; fax. (12) 421-35-44; e-mail: sekretariat@archiwum.krakow.pl; www.archiwum.krakow.pl 1990-2005 osobowa 992700/6116/4/2013/SAK/WJ/1; 992700/611/2390/2017-SAK, UNP: 2017-00284196
Eco Serwice Spółka z o.o., 31-358 Kraków, ul. Jasnogórska 1 Archiwum Narodowe w Krakowie, 30-960 Kraków, ul. Sienna 16, tel. (12) 422-40-94, 421-27-90; fax. (12) 421-35-44; e-mail: sekretariat@archiwum.krakow.pl; www.archiwum.krakow.pl 1996-2012 osobowa 992700/6116/4/2013/SAK/WJ/1; 992700/611/2390/2017-SAK, UNP: 2017-00284196
Mefama Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej, 30-701 Kraków, ul. Zabłocie 20-22, lok. 1 Archiwum Narodowe w Krakowie, 30-960 Kraków, ul. Sienna 16, tel. (12) 422-40-94, 421-27-90; fax. (12) 421-35-44; e-mail: sekretariat@archiwum.krakow.pl; www.archiwum.krakow.pl 2002-2012 osobowo-płacowa 992700/6116/4/2013/SAK/WJ/1; 992700/611/2390/2017-SAK, UNP: 2017-00284196
Doris S.A. w likwidacji, 30-702 Kraków, ul. Romanowicza 7 Archiwum Narodowe w Krakowie, 30-960 Kraków, ul. Sienna 16, tel. (12) 422-40-94, 421-27-90; fax. (12) 421-35-44; e-mail: sekretariat@archiwum.krakow.pl; www.archiwum.krakow.pl 1995-2011 osobowo-płacowa 992700/6116/4/2013/SAK/WJ/1; 992700/611/2390/2017-SAK, UNP: 2017-00284196
Splendo Polska Spółka z o.o. w upadłości,/n04-041 Warszawa,/nul. Ostrobramska 101 Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek. tel.: 22 724 76 05 (w godz. 9.00-14.00), 22 724 74 89 wew. 255 (w godz. 8.15.-14.15), https://warszawa.ap.gov.pl/dokumentacja-osobowa-i-placowa/udostepnianie 2003-2009 osobowo-płacowa 992700/6116/20/2012/SAK
AS Products Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej,/n02-414 Warszawa,/nul. ks. Juliana Chróścickiego 93/105 Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek. tel.: 22 724 76 05 (w godz. 9.00-14.00), 22 724 74 89 wew. 255 (w godz. 8.15.-14.15), https://warszawa.ap.gov.pl/dokumentacja-osobowa-i-placowa/udostepnianie osobowa z lat 1994-2010,/npłacowa z lat 2004-2010 992700/6116/20/2012/SAK
Mind Solutions Polska Spółka w likwidacji,/n02-135 Warszawa,/nul. Iłżecka 26 Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek. tel.: 22 724 76 05 (w godz. 9.00-14.00), 22 724 74 89 wew. 255 (w godz. 8.15.-14.15), https://warszawa.ap.gov.pl/dokumentacja-osobowa-i-placowa/udostepnianie 2008-2012 płacowa 992700/6116/20/2012/SAK
Pracownie Konserwacji Zabytków - Biuro Handlu Zagranicznego w Warszawie oraz Oddział w Zamościu Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1979-1997 osobowo-płacowa 992700/6116/20/2012/SAK; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
BKM Polska Spółka z o.o./n02-797 Warszawa/nal. KEN 21/U8 TABULUS Kompleksowe Usługi Archiwizacyjne 96-200 Rawa Mazowiecka Konopnica 102 tel./fax 046 813 12 03 tel. 046 813 11 95 (96) 2009-2010 osobowo-płacowa 992700/6116/29/2012/3
Placidus Investments Spółka z o.o./n00-728 Warszawa/nul. Kierbedzia 4 TABULUS Kompleksowe Usługi Archiwizacyjne 96-200 Rawa Mazowiecka Konopnica 102 tel./fax 046 813 12 03 tel. 046 813 11 95 (96) 2009-2011 osobowo-płacowa 992700/6116/29/2012/3
BEJA - Damian Nieroba Spółka K., 41-106 Siemianowice Śląskie, ul. Stęślickiego 6/27 ARCHILEX Spółka z o.o., 42-400 Zawiercie, ul. Okólna 10, tel: 731 625 114, e-mail: biuroakta@wp.pl 2004-2007 osobowo-płacowa i księgowa 992700/6116/47/2012/SAK/WJ/1; 992700/611/2192/2016-SAK, UNP: 2017-00266775
Fabryka Pras Automatycznych "Plasomat" w Warszawie Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1989-2003 osobowo-płacowa 992700/6116/20/2012/SAK; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
Przedsiębiorstwo Państwowe - Stołeczne Zakłady Wyrobów Konfekcyjnych "LEDA" w Warszawie, Warszawa Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1962-1998 osobowo-płacowa 992700/6116/20/2012/SAK; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
Trans - Cargo Spółka z o.o. w lilkwidacji, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Towarowa 2 Archiwum Usługowe Filia TRANSPRIN-u, Spółka z o.o., 24-100 Góra Puławska, ul. Długa 34, tel/fax: (81) 880-50-04, tel: 0609 481 613 www.transprin.pl osobowo-płacowa 992700/6116/6/2012/SAK
Spółdzielcze Gospodarstwo Rolne w Lubiczynie w likwidacji,/n21-211 Lubiczyn/n(wraz z aktami osobowymi z : Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Wyhalewie, oraz z : Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Lubiczynie /lata 1989-1993/) Archiwum Usługowe Filia TRANSPRIN-u, Spółka z o.o., 24-100 Góra Puławska, ul. Długa 34, tel/fax: (81) 880-50-04, tel: 0609 481 613 www.transprin.pl osobowo-płacowa 992700/6116/6/2012/SAK
Polex Auto Parts Spółka z o.o. w likwidacji,/n02-092 Warszawa,/nul. Żwirki i Wigury 32 Archiwum Usługowe Filia TRANSPRIN-u, Spółka z o.o., 24-100 Góra Puławska, ul. Długa 34, tel/fax: (81) 880-50-04, tel: 0609 481 613 www.transprin.pl osobowo-płacowa 992700/6116/6/2012/SAK
Polex International Spółka z o.o. w likwidacji,/n02-092 Warszawa,/nul. Żwirki i Wigury 32 Archiwum Usługowe Filia TRANSPRIN-u, Spółka z o.o., 24-100 Góra Puławska, ul. Długa 34, tel/fax: (81) 880-50-04, tel: 0609 481 613 www.transprin.pl osobowo-płacowa 992700/6116/6/2012/SAK
Laboratorium Galenowe "Lekfarm" Spółka z o.o. w likwidacji,/n85-009 Bydgoszcz,/nul. Dworcowa 47 Archiwum Usługowe Filia TRANSPRIN-u, Spółka z o.o., 24-100 Góra Puławska, ul. Długa 34, tel/fax: (81) 880-50-04, tel: 0609 481 613 www.transprin.pl osobowo-płacowa 992700/6116/6/2012/SAK
Remfol Spółka z o.o. w likwidacji,/n97-545 Wojciechów,/nul. Fabryczna 1 Archiwum Usługowe Filia TRANSPRIN-u, Spółka z o.o., 24-100 Góra Puławska, ul. Długa 34, tel/fax: (81) 880-50-04, tel: 0609 481 613 www.transprin.pl osobowo-płacowa 992700/6116/6/2012/SAK
Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nauka" w likwidacji,/n03-409 Warszawa,/nul. Wileńska 13 Archiwum Usługowe Filia TRANSPRIN-u, Spółka z o.o., 24-100 Góra Puławska, ul. Długa 34, tel/fax: (81) 880-50-04, tel: 0609 481 613 www.transprin.pl osobowo-płacowa 992700/6116/6/2012/SAK
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe RYSTAL Spółka z o.o. w upadłości w Kielcach/n25-619 Kielce ul. Chałubińskiego 42 Archiwum Państwowe w Kielcach 25-045 Kielce ul. J. Kusocińskiego 57, tel. Centrala (41) 260-53-11, fax: (41) 260-53-16, Punkt Obsługi Klienta (41) 260-53-12 www.kielce.ap.gov.pl; kancelaria@kielce.ap.gov.pl osobowa z lat 1992-2002,/npłacowa z lat 1992-2001 (2006),/ninna z lat 1992-2002 992700/6116/50/2012/SAK/WJ/4
Galeria Meblowa Spółka z o.o./n05-870 Błonie/nul. Powstańców 34A TABULUS Kompleksowe Usługi Archiwizacyjne 96-200 Rawa Mazowiecka Konopnica 102 tel./fax 046 813 12 03 tel. 046 813 11 95 (96) 2011-2012 osobowo-płacowa 992700/6116/29/2012/3
BRAWO PRESS Spółka z o.o./n02-954 Warszawa/nul. Wiertnicza 159 TABULUS Kompleksowe Usługi Archiwizacyjne 96-200 Rawa Mazowiecka Konopnica 102 tel./fax 046 813 12 03 tel. 046 813 11 95 (96) 2009 rok płacowa 992700/6116/29/2012/3
STEEL GROUP Spółka z o.o./n00-024 Warszawa/nAl. Jerozolimskie 44 pok. 526 TABULUS Kompleksowe Usługi Archiwizacyjne 96-200 Rawa Mazowiecka Konopnica 102 tel./fax 046 813 12 03 tel. 046 813 11 95 (96) 2009 rok osobowo-płacowa 992700/6116/29/2012/3
Centrum Doskonalenia Kadr Handlu Zagranicznego Spółka z o.o./n00-679 Warszawa/nul. Wilcza 50/52 TABULUS Kompleksowe Usługi Archiwizacyjne 96-200 Rawa Mazowiecka Konopnica 102 tel./fax 046 813 12 03 tel. 046 813 11 95 (96) 1972-2002 osobowo-płacowa 992700/6116/29/2012/3
Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Bodzanowie z/s w Miszewie Murowanym/n09-470 Bodzanów/nul. Starowiejska 11 TABULUS Kompleksowe Usługi Archiwizacyjne 96-200 Rawa Mazowiecka Konopnica 102 tel./fax 046 813 12 03 tel. 046 813 11 95 (96) 1962-2012 osobowo-płacowa 992700/6116/29/2012/3