Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Biuro Informacyjno-Prawne ALEGAT Sp. z o.o., Katowice Agencja Kapitałowo-Promocyjna "IRBA" S.A. - Archiwum, ul. Mikołowska 29, 41-400 Mysłowice; tel. 317 14 70 dokumentacja osobowo - płacowa SEke 610A-15/06
Biuro Handlowe Cin-Cin Sp. z o.o., Katowice Archiwum Delegatury Regionalnej Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy w Krakowie, ul. Skośna 16, tel. (12) 262-01-79 (poprzednie miejsce przechowywania: Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy Delegatura Regionalna, ul. Pocztowa 16, 40-002 Katowice dokumentacja osobowo-płacowa SEke 610A-15/06; 992700/611/3101/2017-SAK, UNP: 00370418
Wytwórnia Form Szklarskich "VITROFORM", Jaworzno Archiwum Zakładowe i Zlikwidowanych Przedsiębiorstw Państwowych Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice tel. 32 326-46-08 lub 09 www.katowice.uw.gov.pl dokumentacja osobowa i płacowa 992700/6116/1/2014-SAK
Spółdzielnia Pracy Rzemieślnicza Usługowo-Produkcyjna "Jawor", Jaworzno Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy Delegatura Regionalna, ul. Pocztowa 16, 40-002 Katowice dokumentacja osobowa i płacowa SEke 610A-15/06
MOTO-ROLL Sp. z o.o., Jaworzno Archiwum Delegatury Regionalnej Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy w Krakowie, ul. Skośna 16, tel. (12) 262-01-79 (poprzedni przechowawca: Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy Delegatura Regionalna, ul. Pocztowa 16, 40-002 Katowice) dokumentacja osobowo-płacowa SEke 610A-15/06; 992700/611/3101/2017-SAK, UNP: 00370418
Inter-Roll Sp. z o.o, Jaworzno Archiwum Delegatury Regionalnej Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy w Krakowie, ul. Skośna 16, tel. (12) 262-01-79 (poprzedni przechowawca: Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy Delegatura Regionalna, ul. Pocztowa 16, 40-002 Katowice) dokumentacja osobowa i płacowa SEke 610A-15/06; 992700/611/3101/2017-SAK, UNP: 00370418
Przymusowy Obóz Pracy Jeńców Wojennych w Jawiszowicach przy kopalni Brzeszcze, Jawiszowice Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Oświęcimiu, Muzeum Państwowe Bl. 1; 32-603 Oświęcim, tel. (033) 843 12 37 dokumentacja osobowa i płacowa SEke 610A-15/06
SDS Produkcja Pojemników Sp. z o.o., Jaroszowiec Archiwum Delegatury Regionalnej Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy w Krakowie, ul. Skośna 16, tel. (12) 262-01-79 (poprzedni przechowawca: Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy Delegatura Regionalna, ul. Pocztowa 16, 40-002 Katowice) dokumentacja osobowo-płacowa SEke 610A-15/06; 992700/611/3101/2017-SAK, UNP: 00370418
Kombinat Budowlany, 40-059 Katowice ul. Drzymały 15 Przedsiębiorstwo Budowlane "Dombud" S.A. /n40-059 Katowice, ul. Drzymały 15, tel: (032) 251 35 13 dokumentacja osobowa i płacowa 992700/610A/28/2009/SEke
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna, Jankowice Archiwum Delegatury Regionalnej Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy w Krakowie, ul. Skośna 16, tel. (12) 262-01-79 (poprzedni przechowawca: Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy Delegatura Regionalna, ul. Pocztowa 16, 40-002 Katowice) dokumentacja osobowa i płacowa SEke 610A-15/06; 992700/611/3101/2017-SAK, UNP: 00370418
Zjednoczenie Przemysłu Materiałów Ogniotrwałych, Gliwice CEHAMOG; 44-100 Gliwice, Zygmunta Starego dokumentacja osobowa i płacowa SEke 610A-15/06
Zjednoczenie Budowy Pieców Przemysłowych, Gliwice Zakład Obsługi Archiwalnej "ARPAD" Sp. z o.o./n32-329 Bolesław Krzykawa 6-7/ntel./fax 032 642-47-80,/nkom. 501 439 752 akta osobowe z lat 1951-1988/daty skrajne zespołu aktowego/ - zawiera tylko i wyłącznie akta osobowe 992700/610A/1/2006/SEke
Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego, Gliwice Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Usług Eksportowych, 44-100 Gliwice ul. Pszczyńska dokumentacja osobowa i płacowa SEke 610A-15/06
Zjednoczenie "Gazy Techniczne", Gliwice Praxair Polska Sp. z o.o.; 44-100 Gliwice ul. Portowa 20/22 dokumentacja osobowa i płacowa SEke 610A-15/06
Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu Węglowego w Gliwicach Zakład Obsługi Ministerstwa Gospodarki Plac 3-ech Krzyży 3/5 Warszawa dokumentacja osobowa i płacowa SEke 610A-15/06
Wojewódzki Zakład Transportu Mleczarskiego , Gliwice Zakład Usług Archiwalnych Wiśniowiecki, ul. Wyszyńskiego 12/4, 44-100 Gliwice dokumentacja osobowa i płacowa SEke 610A-15/06
Przedsiębiorstwo Zagraniczne TWD "ELMAR", Gliwice/n Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy - Delegatura Regionalna, ul. Pocztowa 16; 40-002 Katowice dokumentacja osobowa i płacowa SEke 610A-15/06
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe TABUD, Gliwice Archiwum Delegatury Regionalnej Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy w Krakowie, ul. Skośna 16, tel. (12) 262-01-79 (Związekpoprzedni przechowawca: Lustracyjny Spółdzielni Pracy - Delegatura Regionalna, ul. Pocztowa 16; 40-002 Katowice) dokumentacja osobowo-płacowa SEke 610A-15/06; 992700/611/3101/2017-SAK, UNP: 00370418
Przedsiębiorstwo Państwowe Zakłady Automatyki Chemicznej "METALCHEM", Gliwice Archiwum Państwowe w Katowicach – Katowice; ul. Józefowska 104; Biuro Obsługi Interesantów: tel. 32 208 78 55; fax: 32 208-78-05; e-mail: kancelaria@katowice.ap.gov.pl dokumentacja osobowa 1956-2003 992700/611/271/2015-SAK; UNP: 2019-00909094
PIECOEXPORT, Gliwice Urząd Mieszkalionictwa i Rozwoju Miast, ul. Wspólna 2/4; 00-920 Warszawa, tel. 661 82 68 dokumentacja osobowa i płacowa SEke 610A-15/06