Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Państwowe Przedsiębiorstwo Zmechanizowanych Robót Ziemnych, Gliwice Hydrobudowa 1; 43-200 Pszczyna ul. Męczenników Oświęcimia 15 dokumentacja osobowa i płacowa SEke 610A0-15/06
Okręgowy Zarząd Wodny w Opolu, Oddział w Gliwicach, Gliwice Agencja Nieruchomości Rolnych-Oddział Terenowy w Opolu, ul. 1-Maja 6, 45-068 Opole dokumentacja osobowa i płacowa SEke 610A-15/06
GAROMEX Sp. z o.o., Gliwice Zakład Usług Archiwalnych Jolanta Górniok, ul. Katowicka 46, 41-400 Mysłowice/ntel. 609 081 542 dokumentacja osobowa i płacowa SEke 610A-15/06
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Przemysłu Węglowego, Gliwice Zakład Usług Archiwalnych Wiśniowiecki ul. Wyszyńskiego 12/4; 44-100 Gliwice; tel. 231 09 40 dokumentacja osobowa i płacowa SEke 610A-15/06
Gliwickie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych; Błonie Gliwice Zakład Usług Archiwalnych Wiśniowiecki ul. Wyszyńskiego 12/4; 44-100 Gliwice; tel. 231 09 40 dokumentacja osobowa i płacowa SEke 610A-15/06
FAMOT - Gliwice Zakład Usług Archiwalnych Wiśniowiecki ul. Wyszyńskiego 12/4; 44-100 Gliwice; tel. 231 09 40 dokumentacja osobowa i płacowa SEke 610A-15/06
ENERGOSERVICE Sp. z o.o., Gliwice Zakład Usług Archiwalnych Wiśniowiecki ul. Wyzszyńskiego 12/4; 44-100 Gliwice; tel. 231 09 40 dokumentacja osobowa i płacowa SEke 610A-15/06
ELEKTROMET, Gliwice Zakład Usług Archiwalnych Wiśniowiecki ul. Wyzszyńskiego 12/4; 44-100 Gliwice; tel. 231 09 40 dokumentacja osobowa i płacowa SEke 610A-15/06
BUMET Sp. z o.o. ,Gliwice Zakład Usług Archiwalnych Wiśniowiecki, ul. Wyszyńskiego 12/4, 44-100 Gliwice, tel. 231 09 40 dokumentacja osobowa i płacowa SEke 610A-15/06
Bisson Sp. z o.o., Gliwice Zakład Usług Archiwalnych Wiśniowiecki, ul. Wyszyńskiego 12/4, 44-100 Gliwice; tel.231 09 40 dokumentacja osobowa i płacowa SEke 610A-12/06
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna MŁODOŚĆ, Gilowice Archiwum Delegatury Regionalnej Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy w Krakowie, ul. Skośna 16, tel. (12) 262-01-79 dokumentacja osobowo-płacowa SEke 610A-15/06; 992700/611/3101/2017-SAK, UNP: 00370418
Huta Szkła Okiennego "Ząbkowice" S.A., Dąbrowa Górnicza, ul. Armii Krajowej 12 Olkuska Agencja Rozwoju, ul. Kazimierza Wielkiego 61; 32-300 Olkusz; tel. 641 20 50 dokumentacja osobowa i płacowa SEke 610A-15/06 i 992700/6116/1/2014-SAK
"Bytom Fashion" Sp. z o.o. Zakład w Dąbrowie Górniczej/nul. 11-go Listopada 1 Archiwum Zakładowe i Zlikwidowanych Przedsiębiorstw Państwowych Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice tel. 32 326-46-08 lub 09 www.katowice.uw.gov.pl dokumentacja osobowa i płacowa SEke 610A-15/06 i 992700/6116/1/2014-SAK
Spółdzielnia Inwalidów "Szczotkarz", Dąbrowa Górnicza Archiwum Delegatury Regionalnej Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy w Krakowie, ul. Skośna 16, tel. (12) 262-01-79 (poprzedni przechowawca: Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy, Delegatura Regionalna, ul. Pocztowa 16; 40-002 Katowice) dokumentacja osobowo-płacowa SEke 610A-15/06; 992700/611/3101/2017-SAK, UNP: 00370418
Spółdzielcze Przedsiębiorstwo Remontowo-Instalacyjne, Spółdzielnia Pracy "REMKO", Dąbrowa Górnicza Archiwum Delegatury Regionalnej Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy w Krakowie, ul. Skośna 16, tel. (12) 262-01-79 (poprzedni przechowawca: Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy, Delegatura Regionalna, ul. Pocztowa 16; 40-002 Katowice) dokumentacja osobowo-płacowa SEke 610A-15/06; 992700/611/3101/2017-SAK, UNP: 00370418
Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjno-Handlowe "POLBUT" Sp. z o.o., Dąbrowa Górnicza Olkuska Agencja Rozwoju, ul. Kazimierza Wielkiego 61, 32-300 Olkusz tel. 641 20 50 dokumentacja osobowa i płacowa SEke 610A-15/06
PBP "BUDOSTAL - 4", Dąbrowa Górnicza ul. Budowlanych ArchiDos S.A , ul. Niedźwiedzia 10, 41-501 Chorzów; e-mail: cda@archidos.pl; tel. 32 721 99 12, 32739 15 36, fax. 32 355 68 70 dokumentacja osobowa i płacowa 992700/611/513/2017-SAK; UNP: 2017-00054755
Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe REMONT 203 Sp. z o.o., Dąbrowa Górnicza Archiwum Delegatury Regionalnej Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy w Krakowie, ul. Skośna 16, tel. (12) 262-01-79 (poprzedni przechowawca: Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy, Delegatura Regionalna, ul. Pocztowa 16; 40-002 Katowice dokumentacja osobowo-płacowa SEke 610A-15/06; 992700/611/3101/2017-SAK, UNP: 00370418
WABIS - Spółdzielnia Inwalidów, Gliwice Zakłady Metalowe "Postęp"; 41-800 Zabrze ul. Wolności 310 dokumentacja osobowa i płacowa SEke 610A-15/06
Rejonowa Dyrekcja Inwestycji, Gliwice INVEST-COMPLEX Sp. z o.o.; 44-100 Gliwice, ul. Góry Chełmskiej 15 dokumentacja osobowa i płacowa SEke 610A-15/06